Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak rozwiązywać problemy związane z niską wydajnością

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobów rozwiązywania problemów z niską wydajnością komputera firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Komputer firmy Dell może mieć problem z wydajnością, jeśli zauważysz co najmniej jeden z następujących objawów:

 • Rozruch systemu operacyjnego na komputerze trwa długo lub komputer przestaje reagować.
 • Ładowanie aplikacji lub ich reakcje trwają bardzo długo.
 • Komputer reaguje powoli lub przestaje reagować podczas aktywności użytkownika, np. klikania lub pisania.
 • Wyłączanie lub ponowne uruchamianie komputera trwa długo albo komputer przestaje reagować.
 • Przeglądarki i inne aplikacje często przestają reagować lub nie reagują.

Spróbuj wykonać te szybkie czynności, aby rozwiązać problemy z wydajnością systemu w komputerze firmy Dell.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist.

Czas trwania: 00:32
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Cause

Problemy z wydajnością systemu mogą być spowodowane przez:

 • Pofragmentowane dane na dysku twardym.
 • Nieużywane aplikacje działające w tle.
 • Nieaktualne sterowniki dla urządzeń takich jak chipset, system BIOS, stacje dokujące itd.
 • Nieaktualne lub uszkodzone pliki systemu operacyjnego.
 • Bieżącą konfigurację komputera, która nie spełnia wymagań dotyczących wysokiej klasy aplikacji lub gier.
 • Błędy dysku twardego.
 • Niewystarczającą ilość pamięci systemu (RAM).
 • Awarię sprzętu.
 • Zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem.

Resolution

Aby rozwiązać problemy z niską wydajnością komputera firmy Dell, wykonaj wymienione niżej czynności. Więcej informacji można również znaleźć w sekcji czynności opcjonalnych i filmów informacyjnych tego artykułu.

Uwaga: Firma Dell zaleca odłączenie takich urządzeń jak drukarki, stacje dokujące itd. przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów. Ułatwia to określenie, czy problem leży po stronie komputera, czy też urządzenia.

Aplikacja SupportAssist optymalizuje komputer (w tym aktualizuje nieaktualne sterowniki) w celu rozwiązania problemów z wydajnością.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q .
 2. W polu wyszukiwania wpisz SupportAssist.
 3. Wybierz SupportAssist (aplikacja) na liście wyników.
  Uwaga: jeśli narzędzie SupportAssist nie pojawi się w wynikach wyszukiwania, przejdź do strony SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania SupportAssist.
 4. Kliknij Rozpocznij teraz, aby uruchomić testy.
  Uwaga: można kliknąć strzałkę w dół, a następnie uruchomić dany test. Firma Dell zaleca przeprowadzenie pełnego testu komputera.
 5. Program SupportAssist uruchamia testy pojedynczo oraz przedstawia wyniki i sugerowane działania.

Uruchom ponownie komputer, jeśli nie był ostatnio uruchamiany.

Ponowny rozruch lub ponowne uruchomienie może rozwiązać wiele problemów. Ponowne uruchomienie komputera jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie pamięci komputera (RAM) i wyłączenie wszystkich uruchomionych wadliwych procesów i usług.

Ponowne uruchomienie komputera zamyka wszystkie aplikacje i usługi uruchomione na komputerze, w tym procesy w tle uruchomione przez inne programy. Im więcej otwartych programów i im dłużej one działają, tym większe prawdopodobieństwo, że komputer zwolni i w końcu zabraknie mu pamięci RAM. W idealnym przypadku należy wyłączać komputer, kiedy nie jest używany. Jeśli komputer jest często używany, firma Dell zaleca ponowne uruchamianie systemu co najmniej raz w tygodniu.

Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego kroku.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu. Firma Dell oferuje wbudowane narzędzia diagnostyczne oraz ich wersje online.

Uruchamianie testu diagnostycznego przy użyciu Dell SupportAssist

Jeśli komputer może uruchomić system Windows i nawiązać aktywne połączenie z Internetem, należy uruchomić szybki test na komputerze Dell za pomocą programu SupportAssist.

Uruchamianie diagnostyki Dell Preboot System Assessment lub Enhanced Preboot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zostanie wyświetlone logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12 , aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostykę.
  1. W przypadku pomyślnego wyniku testu przejdź do następnego kroku.
  2. W przypadku niepowodzenia testu pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji i skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.

Diagnozowanie problemów sprzętowych dotyczących notebooka lub komputera stacjonarnego firmy Dell za pomocą diagnostyki ePSA firmy Dell.

Czas trwania: 01:34
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Złośliwe oprogramowanie (wirusy, programy szpiegujące, trojany itd.) może spowodować, że komputer przestaje działać lub działa powoli. Złośliwe oprogramowanie może monitorować przeglądanie stron internetowych użytkowników, wyświetlać niechciane reklamy i przynęty na kliknięcia. Złośliwe oprogramowanie może być stosowane wobec użytkowników w celu uzyskania dostępu do danych osobowych, takich jak numery lub dane identyfikacyjne, numery kont bankowych lub kart kredytowych, hasła, pliki danych itd.

W przypadku podejrzenia, że komputer został zainfekowany, firma Dell zaleca przeprowadzenie dokładnego lub głębokiego skanowania komputera przy użyciu programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Komputery z systemem Windows 10 są wyposażone w program Windows Defender, który zapewnia podstawową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, ale specjalne programy antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem mogą gruntownie przeskanować komputer i usunąć złośliwe programy. Większość komputerów Dell ma wstępnie zainstalowane podstawowe oprogramowanie antywirusowe, takie jak McAfee, które wymaga subskrypcji od producenta oprogramowania. Istnieje wiele innych programów antywirusowych i chroniących przed złośliwym oprogramowaniem (bezpłatnych i wymagających subskrypcji), które mogą być używane przez użytkownika.

Uwaga: Zainstalowanie na komputerze więcej niż jednego programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem nie zapewnia lepszej ochrony. Zamiast tego może jeszcze bardziej spowolnić działanie komputera. Firma Dell zaleca zainstalowanie jednego programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem i jego regularną aktualizację w celu zapewnienia aktywnej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Dowiedz się, jak chronić komputer lub usuwać złośliwe oprogramowanie w systemie Microsoft Windows.

Jeśli na komputerze nie zostanie znalezione żadne złośliwe oprogramowanie, przejdź do następnego kroku.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist dla komputerów domowych

Czas trwania: 01:50
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Przywracanie systemu to funkcja systemu operacyjnego Microsoft Windows, która może pomóc w rozwiązaniu pewnych typów awarii i innych problemów z komputerem. Przywracanie systemu przywraca stan komputera (w tym pliki komputera, zainstalowane aplikacje, rejestr Windows i ustawienia komputera) do poprzedniego punktu w czasie. W każdej chwili można ręcznie utworzyć „punkty przywracania”, ale system Windows tworzy je też automatycznie, gdy:

 • Zainstalowano aplikację lub oprogramowanie.
 • Program Windows Update instaluje aktualizacje.
 • Zainstalowano sterownik urządzenia.
Uwaga: Funkcja przywracania systemu nie zapisuje starych kopii plików osobistych ani danych, więc nie usuwa ani nie zastępuje ich podczas przywracania. Przywracanie systemu nie jest również skutecznym sposobem na usuwanie złośliwego oprogramowania z komputera.
 
Uwaga: Aby uruchomić funkcję przywracania systemu, musisz zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft Windows.

Jeśli przywrócenie komputera do wcześniejszej daty nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego kroku.

Jeśli komputer firmy Dell nadal się blokuje, przestaje reagować lub działa powoli, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, należy rozważyć ponowną instalację systemu operacyjnego. Jeśli nie chcesz ponownie instalować systemu operacyjnego, zapoznaj się z sekcją Opcjonalne czynności, aby zapoznać się z innymi potencjalnymi rozwiązaniami.

OSTRZEŻENIE: Ponowna instalacja systemu operacyjnego spowoduje trwałą utratę wszystkich danych z komputera. Firma Dell zaleca utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych osobistych na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, w tym między innymi zdjęć, dokumentów, wiadomości e-mail, kontaktów, zakładek przeglądarki (ulubionych), muzyki, filmów itp.

Dowiedz się, jak przywrócić komputer za pomocą narzędzia SupportAssist OS Recovery.

Additional Information

Sprawdź i oczyść otwory wentylacyjne komputera firmy Dell.

Jeśli otwory wentylacyjne komputera zostaną zablokowane zanieczyszczeniami, należy oczyścić je sprężonym powietrzem, aby przywrócić przepływ powietrza. Nieodpowiedni przepływ powietrza może spowodować przegrzanie procesora, pamięci RAM lub innych urządzeń wewnętrznych komputera oraz jego awarię. Nadmierna temperatura może również znacznie zmniejszyć wydajność, ponieważ większość procesorów automatycznie ogranicza szybkość pracy, aby zapobiec przegrzaniu. Jeśli wentylator systemowy pracuje stale, może to oznaczać, że otwory wentylacyjne komputera są zabrudzone.

Przestroga: Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający lub zasilacz sieciowy przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na boku puszki ze sprężonym powietrzem, ponieważ niewłaściwe użycie sprężonego powietrza może spowodować uszkodzenie komputera.
Przestroga: Nie próbuj zdmuchnąć kurzu ustami. Wilgoć może spowodować nieodwracalne uszkodzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
Przestroga: Nie należy używać odkurzaczy ani dmuchaw. Odkurzacze i dmuchawy generują ładunki statyczne i mogą doprowadzić do uszkodzenia elektronicznych lub elektrycznych elementów wewnątrz komputera.

Czyszczenie wentylatorów komputerów

Czas trwania: 02:00
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

 1. Wyłącz komputer.
 2. Sprawdź, czy w otworach wentylacyjnych komputera nie gromadzi się kurz i zanieczyszczenia.
  Otwory wentylacyjne mogą znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu komputera. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika komputera firmy Dell.
 3. Do usuwania kurzu i zanieczyszczeń z otworów wentylacyjnych należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem.
Uwaga: aby zapobiec przegrzaniu, należy umieścić komputer w pozycji pionowej i na twardym lub utwardzonym podłożu oraz zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych.

Powrót do góry


Rozbudowa pamięci komputera (RAM).

Zazwyczaj większość komputerów obsługuje rozbudowę pamięci RAM. Przed rozpoczęciem rozbudowy pamięci RAM w komputerze firmy Dell zalecamy sprawdzenie ilości pamięci RAM zainstalowanej na komputerze firmy Dell oraz wielkości maksymalnej ilości pamięci RAM, którą może obsłużyć komputer firmy Dell. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji komputera i danych technicznych pamięci komputera firmy Dell, zapoznaj się z instrukcją obsługi w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

Uwaga: Niektóre notebooki Dell Ultrabook mają zintegrowaną pamięć (RAM) i dlatego nie można jej wymienić ani rozszerzyć.
 
Uwaga: Przed zakupem modułów pamięci RAM sprawdź rodzaj pamięci, który może być używany z komputerem firmy Dell oraz maksymalną ilość pamięci RAM i liczbę modułów pamięci, które może obsłużyć komputer firmy Dell.

Aby zakupić elementy do rozbudowy komputera firmy Dell, przejdź do witryny internetowej firmy Dell .

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell "Aktualizacja pamięci w komputerze".

Powrót do góry


Wymiana dysku twardego na dysk półprzewodnikowy (SSD).

Tradycyjne dyski twarde mają ruchome elementy i dlatego mają mniejsze prędkości zapisu lub odczytu w porównaniu do dysków półprzewodnikowych (SSD). Dysk SSD wykorzystuje pamięć flash i może odczytywać lub zapisywać dane znacznie szybciej oraz zużywa mniej energii, co z kolei wydłuża żywotność akumulatora notebooka. Wymiana dysku twardego na dysk SSD może zapewnić znaczne zwiększenie wydajności.

Co warto rozważyć przed modernizacją dysku twardego w komputerze firmy Dell:

 • Rodzaj obudowy — dyski twarde mają dwa rodzaje obudów: Napęd 3,5” — używany w komputerach stacjonarnych i napęd 2,5” — używany na notebookach.
 • Złącze — jakiego typu złącze jest dostępne w Twoim komputerze? Złącze IDE lub S-ATA (Serial ATA) (złącze SATA-I, SATA-II lub SATA-III).
 • Pojemność — jaka jest maksymalna pojemność dysku twardego, która jest obsługiwana przez Twój komputer?
Uwaga: Przed zakupem dysku SSD upewnij się, że komputer firmy Dell obsługuje dyski SSD.

Aby zakupić elementy do rozbudowy komputera firmy Dell, przejdź do witryny internetowej firmy Dell .

Powrót do góry


Sprawdź, czy w trybie awaryjnym występuje co najmniej jeden taki sam problem

Tryb awaryjny zapobiega wczytywaniu uzupełniających aplikacji i sterowników urządzeń, co pomaga wyeliminować oprogramowanie jako przyczynę spadku wydajności.

Uwaga: Rozdzielczość wyświetlacza w trybie awaryjnym jest automatycznie ustawiona na 800 × 600, a ikony i tekst wyglądają na większe niż zwykle. Kolor tapety tła pulpitu w trybie awaryjnym jest wyłączony. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga usuwania problemu. Wszystkie ustawienia wizualne powrócą do stanu normalnego po ponownym uruchomieniu komputera w zwykłym trybie.
 
OSTRZEŻENIE: Podczas logowania się w trybie awaryjnym (w tym przypadku chodzi o tryb awaryjny z obsługą sieci) oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zostanie wyłączone. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu.

Aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym, skorzystaj z poniższych łączy odpowiadających systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.

Jeśli problem nie występuje w trybie awaryjnym, prawdopodobnie jest związany ze sterownikiem urządzenia lub oprogramowaniem. Należy pamiętać o aktualizacji sterowników urządzeń i instalacji wszelkich aktualizacji oprogramowania, które mogą być dostępne dla komputera, w tym aktualizacji systemu Microsoft Windows.

Jeśli jednak problem nadal istnieje w trybie awaryjnym, przejdź do następnego kroku.

Wykonywanie czystego rozruchu w celu wykrycia problemów z oprogramowaniem

Czas trwania: 0:40
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Powrót do góry


Ograniczenie liczby programów uruchamianych podczas uruchamiania komputera

Wiele aplikacji i oprogramowanie uruchamia się w zasobniku systemowym lub tzw. obszarze powiadamiania komputera. Aplikacje te zwykle są uruchamiane podczas uruchamiania komputera i pozostają uruchomione w tle, ale są ukryte. Uniemożliwienie uruchamiania tych aplikacji podczas uruchamiania komputera nie tylko przyspieszy proces logowania, ale także zaoszczędzi mnóstwo pamięci RAM i mocy obliczeniowej, zwiększając wydajność komputera.

OSTRZEŻENIE: Nie zaleca się wyłączania ładowania programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem podczas uruchamiania systemu. Wyłączenie programu antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem może spowodować, że komputer będzie podatny infekcję złośliwym oprogramowaniem.
Uwaga: Aby wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania komputera, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
Jak wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows 10, Windows 8.1 lub 8
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Naciśnij jednocześnie klawisze CTRL + Shift + ESC na klawiaturze.
 3. W oknie Menedżera zadań kliknij kartę Uruchamianie.
 4. Wybierz program lub aplikację, dla której chcesz wyłączyć ładowanie podczas uruchamiania komputera.
 5. Kliknij prawym klawiszem i wybierz pozycję Wyłącz.
 6. Powtórz czynności opisane w punkcie 4 i 5 dla wszystkich programów i aplikacji, które mają mieć wyłączone ładowanie podczas uruchamiania komputera.
 7. Uruchom ponownie komputer.
Jak wyłączyć programy uruchamiane podczas uruchamiania komputera w systemie Microsoft Windows 7
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz msconfig a na liście wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie msconfig i wybierz pozycję Uruchom jako administrator.
 3. W oknie Konfiguracja systemu kliknij kartę Autostart.
 4. Usuń programy lub aplikacje, dla których chcesz wyłączyć ładowanie podczas uruchamiania komputera, i kliknij przycisk OK.
 5. W oknie potwierdzenia zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie i kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Jeśli wyłączenie programów startowych nie rozwiąże problemu, najprawdopodobniej system operacyjny jest uszkodzony i należy zainstalować go ponownie. Zapoznaj się z sekcją Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych komputera w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Powrót do góry


Filmy informacyjne

Jak przyspieszyć działanie komputera z systemem Windows 10 DELL (oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell)

Czas trwania: 01:12
Napisy kodowane: Tylko język angielski

System spowalniania? Rozwiązywanie problemów z obniżoną wydajnością w systemie Windows 8

Czas trwania: 02:56
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Rozwiązywanie problemów z wolną pracą Internetu i połączeń sieciowych

Czas trwania: 01:51
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Jak poprawić wydajność komputera (Oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube

Czas trwania: 04:41
Napisy kodowane: Tylko język angielski

Jak korzystać z funkcji przywracania w systemie Windows 10

Czas trwania: 01:22
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę Closed Caption i wybierz żądany język.

Powrót do góry


Zalecane artykuły

Oto kilka zalecanych artykułów dla Ciebie.


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

Uwaga: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Retired Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

26 Sep 2022

Version

23

Article Type

Solution