メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV)

概要: Tento článek pojednává o tom, co je doplněk OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV), co je nejnovější verze, a konsolidované zdroje pro rychlou referenci.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象


Co je to doplněk OpenManage Enterprise integration for VMware vCenter?

Software Dell OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter for VMware vCenter (OMEVV) je navržen tak, aby zjednodušil procesy správy serverů Dell PowerEdge spuštěných v prostředí VMware tím, že umožňuje spravovat serverovou infrastrukturu pomocí nástroje VMware vCenter Server – fyzického i virtuálního.  Využití softwaru OpenManage Enterprisejako backendu pro podporu pluginu OMEVV. 

Vlastnosti:  

 • Sledování stavu hardwaru PowerEdge přímo v zobrazení hostitele a clusteru
 • Když v nástroji vCenter poskytnete řídicí panel modulu plug-in, zobrazí se souhrnné podrobnosti o správě hardwaru a úloh správy. 
 • Hlášení podrobných informací o inventáři hardwaru a firmwaru pro každý spravovaný server a šasi   
 • Integrace hardwarových upozornění do nástroje vCenter
 • Správa aktualizací firmwaru pomocí volitelného nástroje vSphere Lifecycle Manager 
 • Aktualizace clusterů pro clustery vSphere Lifecycle Manager vSphere a vSphere vSAN
 • Nastavení monitorovaných směrných plánů pro úrovně firmwaru serveru  
 • Úplné nasazení systému ESXi na nové servery PowerEdge s volitelným profilem hostitele VMware a cílovým vCenter
 • Zahrnutí hypertextového odkazu řadiče iDRAC pro každý spravovaný server zobrazený v nástroji vCenter
 • Podpora správy událostí VMware HA pro podporované výstrahy hardwaru 
 • Stav záruky pro každý spravovaný server a šasi
 • Přístup k širším funkcím softwaru OpenManage Enterprise & CloudIQ, jako je vytváření servisních hovorů a řízení spotřeby.
 • Plná podpora rozhraní API
Přehled produktu: dokument

s vysokou funkčností osvětlení a architekturou Pro OMEVV jsou práva k aktivaci součástí licence OpenManage Enterprise Advanced+, jedna na jeden spravovaný server. 

 


OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter 

Přehled možností integrace pro správce VMware naleznete ve videu níže:
Video s přehledem o nástroji Dell OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV)


Začínáme

OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV)

Pro nejnovější verzi doplňku OMEVV je nutné nejprve stáhnout a nainstalovat software OpenManage Enterprise. Modul plug-in OMEV je poté k dispozici v konzoli OME v části Plugins v softwaru OpenManage Enterprise. Ke správě každého serveru jsou potřeba licence OpenManage Advanced+. Pro vyhodnocení řešení OMEVV lze dočasné 90denní licence stáhnout zde. Doporučujeme si také projít nejnovější dokumenty k instalaci softwaru OpenManage Enterprise.

Nejnovější aktualizace

OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter v1.3

Nové funkce:   
 • Podpora systému vSphere 8.0 U2
 • Podpora nových serverů PowerEdge, včetně nových uzlů VSAN Ready Node
 • Tvorba profilů směrného plánu, kontrola kompatibility firmwaru a použití aktualizací firmwaru nyní také u samostatných hostitelů (bez clusterů).
  • Profil úložiště může nyní být libovolným úložištěm (nejen Dell.com).
  • Různá vylepšení:
   • Snadné vyhledávání clusteru a skupiny datových centrů
   • Vytváření směrného profilu je nyní efektivnější.
  • Poznámka: OMEVV 1.2 podporuje aktualizace firmwaru pouze u hostitelů v clusterech
 • vyhledání/přidání/aktualizace/inventarizace/odstranění baremetal hostitelů; Použití systémového profilu na systémové hostitele
  • Poznámky:
   • Kontrola souladu byla k dispozici ve verzi OMEVV-1.2. Systémový profil je nový pro OMEVV 1.3
   • Přidání nového holého kovu do doplňku OMEVV je dvoukrokový proces – spuštění zjišťování holého zařízení z verze OMEVV a následné přidání těchto holých kovových součástí z nástroje OME.
   • Skupina Baremetals je ve výchozím nastavení vytvořena v části OMEVV ve skupinách pluginů (již je k dispozici).
   • Během zjišťování je možné poskytnout více IP adres oddělených čárkami.
   • V nástroji OMEVV 1.2 lze do doplňku OMEVV přidat pouze baremeální hostitele zjištěné nástrojem OME.
 • Vytvoření a nasazení systémového profilu (systémový profil = šablona nasazení nástroje OME)
  • Tvorba/zobrazení/nasazení profilů
   • Referenčním serverem může být hostitel ESXi nebo hostitel Baremetal.
 • Vyhledání/přidání/obnovení/inventarizace/odstranění šasi MX (poznámka: Bez kontroly souladu a podpory systémového profilu)
  • Pokud je šasi MX nakonfigurováno jako multi Chassis Management (MCM), pak pokud je zjištěn výpočetní zásuvný modul, nástroj OMEVV vyhledá hlavní šasi také tak, aby bylo možné zásuvný modul spravovat prostřednictvím hlavního šasi.
  • Cílem je, aby každé šasi NGM bylo Manage_with_Alerts a bez modulu NGM do Manage_without_Alerts (nástroj OME podporuje výstrahy pouze pro šasi NGM). Alarmy však nemají žádné související akce.
   • Výstrahy jsou k dispozici ve webovém klientovi vSphere a přímo v nástroji OME.
  • Poznámka: Šasi související s nástrojem OMEVV, které však nástroj OME neodhalí, lze zjistit.
 • Podpora nástroje vLCM pro samostatné hostitele
  • Poznámka: Aktualizace firmwaru z nástroje vLCM je komplexnější. Uživatel může aktualizovat systém ESXI, ovladače, doplněk spolu s firmwarem na jedné úloze.
 • Různá vylepšení
  • Je k dispozici možnost Přeskočit kontrolu CN (umožňuje zákazníkům registrovat nástroj vCenter pomocí IP adresy nebo názvu FQDN bez ohledu na běžný název na certifikátu vCenter). 
Sada Dell OpenManage Management Pack pro operační systémy VMware Aria OMMP 3.0

Nástroj OMMP 3.0 umožňuje sledovat nebo hlášovat následující:
 • Stav serverů Dell, šasi Dell a jejich komponent
 • Podrobnosti o spotřebě energie serverů Dell prostřednictvím rozšířené metriky serveru
 • Odchylky firmwaru společně s závažností pro aktualizaci prostřednictvím metrik firmwaru
 • Podrobnosti o záruce serverů Dell a šasi Dell prostřednictvím metrik záruky
 • Výstrahy stavu serverů Dell, šasi Dell a jejich komponent
 • Vztah serveru Dell se systémem vCenter ESXi
 • Serverové řídicí panely obsahují podrobnosti o stavu prostředí spravovaných serverů Dell, záruční teplotní mapě, hlavních výstrahách, aktualizacích firmwaru, vztahu s komponentami, vysoké spotřebě energie, vysoké teplotě a vysoké rychlosti ventilátoru.
 • Pohledy na server a šasi, povolené úložiště vSAN, aktivní funkce Proactive HA, aktualizace firmwaru a souhrn, spotřeba energie, režim odolné vůči chybám, odolnost disku SSD a podrobnosti o záruce
 • Podrobnosti o stavu prostředí spravovaného šasi Dell, teplotní mapě záruky, horní výstrahy, vztah k komponentám, vysoká rychlost ventilátoru
 • Zobrazení a hlášení šasi pro firmware a záruku
Podpora nejnovější sady SDK vROps.
Podpora cloudu

vROpsOpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter v1.2 (poznámky k verzi)

Nové funkce:         
 • Podpora nově vydaných serverů Dell PowerEdge 
 • Podpora systému VMware ESXi 8.0 U1 
 • Komunikace se zařízením OME pomocí IP adresy zařízení nebo názvu FQDN  
OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter v1.1 (poznámky k verzi)

Nové funkce: 
 • Podpora příští vlny serverů Dell PowerEdge 16. generace
 • Podpora systému VMware ESXi 8.0 
 • Zálohování a obnova OMEVV 
 • Úplné nasazení souboru ISO systému ESXi na servery a volitelná podpora profilu hostitele VMware
 • Podpora použití pluginu správce aktualizací OME vytvořených katalogy firmwaru pomocí doplňku v nástroji OMEVV

OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter v1.0.1 / 1.0 (poznámky k verzi)

Nové funkce:
 • Nasazeno jako modul plug-in OpenManage Enterprise (OME)
 • Vyhledání hostitelů PowerEdge spravovaných nástrojem vCenter
 • Aktualizuje inventář OpenManage Enterprise.
 • Inventarizace, sledování stavu a výstrahy serverů PowerEdge integrované do nástroje vCenter
 • Vazby na zásady clusteru vCenter: Pro-Active HA
 • Samostatná aktualizace firmwaru nebo aktualizace firmwaru clusterů prostřednictvím nástroje VMware DRS a režimu údržby
 • Podpora aktualizace firmwaru hostitele nástroje vSphere Lifecycle Manager.
 • Podpora protokolů v nástrojích OpenManage Enterprise i vCenter
 • Plná podpora rozhraní API
 • Podpora správy až 4 000 hostitelů v nástroji vCenter v rámci jedné instance OpenManage Enterprise + OMEVV
 • Ovládací prvky na bázi úplné role a rozsahu nástroje OpenManage Enterprise pro ovládání panelu správy
 • Nové zprávy OME zahrnují data OMEVV

 

原因

Podporovaná zařízení: Servery Dell PowerEdge 13G nebo novější

Podporovaný software VMware: vSphere 7.0 U2 a novější

解決方法


OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter – soubory ke stažení

Tabulka 1: Soubory ke stažení modulu plug-in OME OME (offline kopie pro použití s airapped/ tmavým pracovištěm)  
Aktuální verze Předchozí verze
1.2.0 1.1.0

OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter – Příručky

Nejnovější příručky a dokumentace
Uživatelská příručka, matice podpory, dokument API, příručka konfigurace zabezpečení &informace o vydání zde


Dokumenty White Paper

Migrace z OMIVV na OMEVV

Další zdroje

OMEVV – Videa s rychlým postřehou 

Nasazení 

Aktualizace firmwaru 

Užitečné odkazy na pozadí

Další odkazy  OMIVV

Nástroj OMEVV nahradil doplněk OMIVV v pohybu vpřed a přechází ze samostatného zařízení OMIVV na modul OpenManage Enterprise Plugin. Nástroj OMIVV je nyní v režimu Sustaining a nemá žádné nové funkce. Poslední vydaná verze byla 5.4.1 podporující až verze VMware ESXi &vCenter až do verze 7.0 U3. Zákazníci, kteří chtějí podporu systému VMware ESXi 8 nebo serverů Dell PowerEdge 16. generace, by měli přejít na OMEVV. OMIVV verze 5.4.1 obsahuje integrovaný nástroj pro migraci. Nástroj OMIVV bude nadále podporován podle stávajících smluv o podpoře.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

VMware ESXi, VMware vCenter Lifecycle Manager, VMware vCenter Server, VMware VSAN, VMware vSphere Client Plug-ins

最後に公開された日付

31 1月 2024

バージョン

19

文書の種類

Solution