Concept Luna: när datadriven innovation möter hållbar design

Föreställ dig en framtid där använda elektronikprodukter inte bara kasseras, utan istället plockas isär och återanvänds i en andra, tredje eller fjärde livscykel. Det är en framtid där ingenting går till spillo och där det berg av elektronik som kastas varje år (mer än 57 miljoner ton globalt, för att vara exakt) minskar dramatiskt.

För ett år sedan presenterade vi Concept Luna, vårt concept inom hållbar datordesign, som visar vår vision om hur vi kan reducera både avfall och utsläpp och återanvända material. Våra ingenjörer från Experience Innovation Group har arbetat under det senaste året för att gör det enklare att reparera och demontera Concept Lunas design, eliminera behovet av lim och kablar och minimera användningen av skruvar.

Under återvinningsprocessen kan det ta mer än en timme att plocka isär en PC med dagens teknik som hålls samman med skruvar, lim och lödda komponenter. Med vår nya Concept Luna-design har vi minskat demonteringstiden till bara ett par minuter. Vi beställde till och med en demonterings-robot för att visa hur snabbt och enkelt en robot kan ta isär en Concept Luna-enhet.

Genom att förena Lunas hållbara design med intelligent telemetri och robotautomation har vi skapat något med potential att förändra branschen och driva cirkularitet i stor skala. En enda hållbar enhet är en sak, men den verkliga möjligheten är den potentiella påverkan på miljontals tekniska enheter som säljs varje år, och att optimera materialen i dessa för framtida återanvändning, lagning eller återvinning.

Telemetrin vi lade till i Luna ger också möjlighet att diagnostisera hälsan hos enskilda systemkomponenter för att säkerställa att inget går till spillo. I och med att sättet som kunder använder sin teknik varierar, slits också komponenterna olika snabbt. Personer som arbetar hemifrån kan till exempel använda externa komponenter, som tangentbord och bildskärmar. I dessa fall har kanske datorns tangentbord och bildskärm knappt använts, även om moderkortet är redo att bytas ut. Vårt koncept Luna evolution kan ansluta enskilda komponenter till telemetri för att optimera deras livslängd.

Vårt pågående arbete med Concept Luna tar oss närmare en framtid där fler enheter konstrueras med en modulär design. Tillägget av robotik och automatisering fungerar som en katalysator för att påskynda effektiv demontering av enheter, mäta komponenternas hälsa och för att bättre förstå vilka komponenter som kan återanvändas, renoveras eller återvinnas – så att ingenting går till spillo.

Det är ambitionen att minska mängden e-avfall som inspirerar våra ingenjörer, hållbarhetsexperter och designers att fortsätta att utveckla Concept Luna. Och även om Luna ”bara är ett koncept” just nu, är det en långsiktig vision för hur vi uppnår en ännu större affärs- och samhällspåverkan genom cirkulärt designpraxis.

About the Author: Dell Technologies