Dell är med och skapar världens största försörjningskedja med havsplast

Haven på vår jord drunknar i plast. Varje år hamnar uppskattningsvis 8 miljoner ton plast i våra hav, och idag finns mer än 5 biljoner plastpartiklar utspridda i världens hav. Större delen av plasten är mindre än 5 millimeter, och den kommer aldrig helt att brytas ner av naturen. Så mycket som 90 procent av allt skräp som flyter på havsytan består av just plast.

Plasten är oerhört skadlig, och är inte bara ett hot mot havens känsliga ekosystem så som korallrev, det har också hälsofarliga effekter på de varelser som lever under ytan, och människor får i sig de skadliga partiklarna. En genomsnittlig skaldjursätare får i sig så mycket som 11 000 plastpartiklar årligen.

Dell har sedan lång tid arbetat med att minska den skadliga plastanvändningen genom att optimera förpackningsstorlekar och använda åretvunnen plast i tillverkningen, och nu har arbetet nått nästa nivå. För att tackla problemet med plast i världshaven har Dell tillsammans med bland annat Microsoft, General Motors och Trek Bicycle tillsammans inlett arbetet för att skapa världens första försörjningskedja med havsplast i kommersiell skala med initiativet NextWave.

Företagen i NextWave ansvarar tillsammans för att ta fram en hållbar modell som minskar plasten som hamnar i haven, samtidigt som de skapar såväl ekonomiska som sociala vinster på flera nivåer. För att säkerställa att de högt ställda målen uppnås och att alla de inblandade parterna fullföljer sina åtaganden kommer man bland annat bjuda in till granskning av tredje part. Initiativet stöttas av bland annat UN Environment och av partners i den privata sektorn som undertecknat ”Clean Seas Campaign” som en del i sitt miljöarbete, där de förbundit sig att vidta åtgärder för att minska nedskräpningen av haven.

Uppkomsten av NextWave har sin grund i samarbetet mellan Dell och den ideella organisationen The Lonely Whale, som arbetar med att föra människor närmare världshaven. År 2015 blev Adrian Grenier, grundare av The Lonely Whale, Dells samarbetspartner i arbetet med att utbilda företag och konsumenter om faran med havsplaster genom The Lonely Whale VR Experience. The Lonely Whale kommer med stöd av FN-organet UN Environment att samla gruppen i arbetet med att skapa världens första försörjningskedja som kommer att minska mängden plast som tar sig ut i haven.

Idag pågår arbetet och volontärer, ideella organisationer och företag tillsammans med att samla in den plast som ligger längs strandkanter. Havsplasten går sedan igenom en process där den bearbetas, förfinas och kvalitetssäkras, innan den sedan blandas med annan återvunnen plast och återanvänds.

NextWave räknar med att de tillsammans kommer hålla mer än 1,3 miljoner kilo plast borta från havet inom fem år, en mängd som motsvarar 66 miljoner plastflaskor.

5 tips på vad DU kan göra

Återvinn eller donera oönskad plast
Exempelvis muggar eller leksaker som inte längre används

Välj bort produkter innehållandes mikrofiber
Mikrofiber finns i bland annat tvålar för ansikte och kropp

Minska din användning av engångsartiklar
Såsom sugrör, plastpåsar och vattenflaskor

Engagera dig i lokalt
Bor du nära en strand eller skog? Ge dig ut och plocka plast!

Upplys folk i din omgivning
Sprid ordet om hur skadlig plasten är, och vad som går att göra för att hjälpa

About the Author: Dell Technologies