Dell lägger grunden för framtidens hybrida samhälle med Multicloud och Edge

Den digitala revolutionen tog ett jättekliv under pandemin. På rekordtid lyckades verksamheter världen över ställa om allt från hur och var vi arbetar till försörjningskedjor och försäljning. Nu står vi inför nästa steg, där lösningar för en fortfarande osäker framtid ska komma på plats.

Det som har fört Dell Technologies hit, kommer inte vara det som för oss framåt. Vi måste fortsätta förändra oss, innovera och utmana tidigare sanningar. Inför 2022 är det tydligt hur tekniker som AI, IoT och 5G parat med Cloud och Edge flyttar fram sina positioner – med löften om ett uppkopplat och smart, men också mer sårbart, samhälle. Avgörande framåt blir förmågan att hantera ökad komplexitet och ständig förändring.

För det krävs en framtidssäker och molnbaserad it-infrastruktur som snabbt kan anpassas till nya villkor utan att tumma på säkerheten och som samtidigt gör det möjligt att arbeta med de enorma mängder data som samlas in från uppkopplade källor, på ett effektivt och lagligt sätt.

Om vi ska uppfylla löftet om smarta, hållbara städer och optimerade företag, flöden och processer behövs en pålitlig infrastruktur. Till exempel är det omöjligt att ha en AI som styr smarta städer utan att ha rätt infrastruktur på plats.

Multicloud, Edge och 5G i symbios

Molnbaserad infrastruktur och tjänster är det alla verksamheter rör sig mot idag, då det bidrar med den skalbarhet, flexibilitet och ”as-a-service logik” som efterfrågas. Den snabbast växande molntrenden är “multi cloud”, vilket mer än 50 procent av alla organisationer förväntas anamma till 2025 enligt analyshuset Gartner. Enkelt uttryckt innebär det att ett företag väljer olika moln för olika typer av data utifrån faktorer som ekonomi, tillgänglighetsaspekter och lagkrav.

Vissa data kommer att ligga i privata moln och andra i publika moln. I en multi-cloud-värld handlar det om att ha den bästa infrastrukturen just nu, där den behövs och där du får access till allt du behöver med rätt nivå av skydd.

Parallellt växer det som kallas Edge. Det är en närmast motsatt logik som innebär att data hanteras utanför molnet så nära källan som möjligt – ”på kanten” – för att garantera snabb svarstid och hög kapacitet. Edge är en av de teknologier som förutspås explodera med utbyggnaden av 5G-nätet och används exempelvis i systemen i förarhytten i lastbilar från Scania. Detta är dock bara början, det är ett enormt systemskifte som äger rum och det är väldigt sannolikt att vi får se många nya företag och tjänster uppstå med tekniken.

Precis som när mobilen kom, då vi inte visste precis hur den skulle påverka våra liv. På samma sätt förväntas 5G-tekniken och Edge komma med en mängd nya tjänster som kräver snabbhet och låg fördröjning. Cloud, Edge och 5G i symbios driver och möjliggör den nya “gör allt från över allt-världen” (”do-anything-from-anywhere-world”). Förväntningen är att 75 procent av alla världens data kommer att processas i Edge-lösningar utanför de traditionella datacentren och/eller i molnet i slutet på 2025. En marknad som uppskattas omsätta 700 miljarder dollar det kommande decenniet.

Multi Cloud och Edge är tekniker som vi på Dell satsar stort på. Teknisk infrastruktur, datalagring och nätverksteknik är några av våra expertisområden. Det är också tydligt att kundernas behov av hjälp inom dessa områden bara kommer att växa famöver eftersom att marknaden idag ställer enorma krav på upphandling och kunskap om hur man sätter upp infrastruktur. Multicloud och Edge kommer med stora möjligheter, men skapar samtidigt en enorm komplexitet.

Stor och snäll

Dell blev, som många andra IT-företag, en av vinnarna på pandemin – om man nu kan tala om vinnare. Genom att se till att människor och företag kunde arbeta och verka på distans bidrog man till att hålla verksamheter uppe och hjulen snurrande i en tid av fysisk distansering. Nu när återgången till det ”nya normala” har börjat märks inga tecken på avmattning.

Efterfrågan på Dells produkter och tjänster har bara ökat, utmaningen är snarast att leverera på alla önskemål. Samtidigt märks att förståelsen för IT och IT-infrastrukturens fundamentala roll i samhället blivit uppenbar för allt fler.

Dell Technologies, som grundades av Michael Dell i ett studentrum i Texas 1984 – och som gjorde comeback på börsen 2018 efter fem år i privat regi – är idag världens största it-infrastrukturföretag, vilket kanske inte alla tänker på. Människor vet att vi är duktiga på PC och servrar. Men Dell är ett enormt företag som omsätter över 100 miljarder dollar och lägger 5 miljarder dollar årligen på utveckling. Och vi arbetar med allt från kontorslösningar till fältsjukhus och telekom-infrastruktur.

Dell är störst – vilket förpliktigar. Det finns en uttalad önskan och ambition om att vara ett schysst och ansvarstagande bolag som bidrar till en bättre värld, vilket också var Michael Dells vision när han grundade bolaget – att utveckla mänskligheten (human progress) och skapa kunskap (creating knowledge).

About the Author: Dell Technologies