Dell bygger om kontor runt om i världen för att förbättra komfort, flexibilitet och samarbete

Bland dagens IT- och digitaliseringsstrategier har det blivit något av ett mantra.
Det har skrivits spaltmeter i publikationer som Forbes, CNN Money and Fast Company på temat.
Och chefer över hela världen har anammat den nya inställningen.

”Arbetet är inte längre en plats vi går till, det är en aktivitet – något vi gör.”

Med dagens internetutbredning, användarvänliga videokonferenser och e-post på våra smartphones har gränserna för det fysiska kontoret nästan helt lösts upp. Så hur planerar en modern verksamhet, speciellt en med så många anställda som Dell Technologies (nästan 140 000 anställda världen över) för framtiden?

Bygga framtiden

Dell har alltid varit inriktat på ”building innovation” – från våra första år som en direct-to-market game changer till mitten av 90-talet, när vi byggde ett av världens största företagscampus. Nu med förändrade arbetsstilar och generationsskiften, hanterar vi utvecklingen av kontorsutrymmet genom att bygga om våra kontorsbyggnader till state-of-the-art miljöer.

”Människor kommer till kontoret för specifika ändamål – samarbete, vara mer produktiv och för att få inspiration och innovation från sina arbetskamrater. Därför skapar vi utrymmen där människor VILL arbete”, svarade Dawn Longacre, arbetsplatsstrateg på Dell som svar på frågan ”När du kan göra ditt jobb från vilken plats som helst, varför vill du komma till kontoret?

Riva murar

Skåpet skapades på 1960-talet, och det ger ett funktionellt syfte. Men arbete är något som förändrats med tiden, där ledningsstilarna och verktygen vi använder har utvecklats. Dawn och Dells filosofi mot den bakgrunden är att arbetet idag handlar mycket mer om samarbete, så vi måste riva de traditionella murarna som försvårare för samarbete och interaktion.

Även om medarbetare pendlar till ett centralt kontor, är deras arbete sällan stationärt. Dagens anställda är inte längre knutna till skrivbordet. Så på Dell vill att de ska känna sig bekväma att samarbeta var som helst på kontoret.

En del av lösningen är att skapa gemensamma områden som människor faktiskt vill använda. Så Dells arbetsplatsstrateger kom fram med en smart, okomplicerad lösning (Om du någonsin varit på en fest där alla samlas i köket, så förstår du tanken).

Pratar runt bordet

Förutom att omarbeta konferensrum och personliga arbetsområden (mer om detta snart) har Dell börjat genomföra en omfattande översyn av sina caféutrymmen. Det har skapats många fler mötesplatser i våra företagscaféer, med bland annat nya typer av sittmöjligheter och möbler – för såväl större sällskap som tvåsitslösningar. På våra kontor används nu caféutrymmena hela dagen för att utbyta idéer, inte bara vid lunch och fika.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=afIugIwRBEQ

Resan

Feedback från nuvarande medarbetare har varit överväldigande positivt, men enligt strategerna som är involverade i processen kan renoveringen bära långsiktiga fördelar för Dell.

”Det här är en resa. Hittills verkar människor uppskatta de förändringar vi gör. Om våra utrymmen är mer samarbetsvilliga kommer människor att prata mer och bra saker kommer att hända – de kommer att lösa problem och skapa nya produkter, säger Dawn Longacre. ”Det är målet.”

About the Author: Dell Technologies