Dell stärker satsningar på mångfald under pandemin

Pandemin har påverkat hela samhället på olika sätt och många företag har tvingats tänka om när det gäller allt från rekryteringar till vilken plats arbetet utförs på. För en del har det lett till försämringar. Siffror från McKinsey visar att kvinnor i högre utsträckning än män förlorat jobbet under pandemin. Statistik från OECD visar också att kvinnor tagit större ansvar i hemmet i samband med Covid-19. Därför har man på Dell Technologies sett arbetet med mångfald och inkludering som viktigare än någonsin, även när pandemin ruckar på spelplanen. Antigon Kolahdozan berättar mer om hur företaget ställt om, snarare än ställt in.

På Dell Technologies har man under lång tid arbetat aktivt för att bidra till mer mångfald och inkludering. Enligt företagets så kallade moonshot goals ska 50 procent av arbetsstyrkan och 40 procent av cheferna var kvinnor år 2030. Det innebär att det inte finns tid att låta någon pandemi hålla arbetet på paus. Därför har Dell Technologies stärkt företagets satsningar på mångfald under den senaste perioden.

”Dessa frågor är en del av vårt DNA och pandemin har ytterligare stärkt behovet av detta viktiga arbete,” säger Antigon Kolahdozan, som är HR Generalist på Dell Technologies.

Speciella förutsättningar

För att lyckas under de speciella förutsättningar som pandemin medfört, med nya rekommendationer, kontaktytor och distansarbete, har företaget utvecklat initiativ som passar den nya vardagen. Det har bland annat handlat om att stärka förmågan att skapa engagemang, motivation och samhörighet på distans.

”Det innebär att vi ställt om och lanserat initiativ som går lika bra att genomföra på distans och som också inkluderar de specifika frågeställningar som kan uppstå när det gäller inkludering och distansarbete,” säger Antigon Kolahdozan.

Antigon Kolahdozan har jobbat på Dell Technologies sedan 2017 i olika roller men där stort fokus på mångfald, inkludering och talangutveckling alltid varit en stor del av hennes jobb. Förutom mångfald och inkluderings initiativ i Sverige arbetar hon mot andra marknader i olika delar av världen. Näst på tur står bland annat att jobba mot USA under våren och fortsätta driva dessa hjärtefrågor.

Ser och hör alla

Under pandemin har Dell Technologies bland annat lanserat ett nytt mångfaldsprogram som heter ”Be The Change”, som ges till både nyanställda och befintliga medarbetare. Målet är att programmet ska bidra till ökad förståelse och stimulera dialog i de egna teamen.

”Det har varit ett superuppskattat program som ökar medvetenheten kring hur vi agerar gentemot varandra och hur vi även på distans kan säkerställa att vi ser och hör alla medarbetare,” säger Antigon Kolahdozan.

Pandemin har också skapat möjligheter för företaget att stärka mångfalden genom nya sätt att rekrytera. I en tid när allt mer arbete sker på distans blir det mindre viktigt på vilken plats en kandidat befinner sig.

”Att vi slipper lägga lika mycket kraft på den geografiska aspekten har bidragit till att öka vår talangpool på ett positivt sätt,” säger Antigon Kolahdozan.

Banbrytande program

I mars 2020, precis när pandemin inleddes i Sverige, startades ett banbrytande utvecklingsprogram kallat Female Talent Program. Programmet hade utvecklas hos Dell Sverige med mål att stärka kvinnliga medarbetares möjligheter i organisationen. Istället för att skjuta upp programmet, anpassades det till de nya förutsättningarna.

”För oss var det aldrig ett alternativ att pausa detta viktiga arbete på grund av pandemin och vi är sedan tidigare duktiga på virtuella miljöer, så vi tänkte och ställde helt enkelt om och levererade ett mycket uppskattat program,” säger Antigon Kolahdozan.

Under pandemin har inga mångfalds- och inkluderingsinitativ satts på paus, snarare har takten ökats ytterligare. Företaget hoppas både leda och få med sig branschen i dessa frågor.

”Generella frågor som varit på tapeten under pandemin, som balans i livet och flexibilitet, är också sådant som hjälper oss när vi ska rekrytera en större mångfald av talanger, så vi har fått många värdefulla insikter längs vägen och därför har vi mer tillförsikt än någonsin kring detta när vi nu går in i 2022,” säger Antigon Kolahdozan.

About the Author: Dell Technologies