HCI gör att ni slipper både huvudvärk och växtvärk

Ökad komplexitet, resursbrist och budgetbegränsningar, det är bara några av de utmaningar som tynger Sveriges små och medelstora företag. Samtidigt ställs allt högre krav på värdeskapande IT för att stärka konkurrenskraften. Lösningen kan ligga i det något svåruttalade hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, som i många fall är bättre, billigare och enklare än traditionella lösningar. Dell Technologies ligger i framkant inom detta och delar nu med sig mer om vad det innebär.

Små och mellanstora företag behöver ofta samma IT-funktionalitet som större företag men har begränsat med interna resurser för att tillhandahålla det. Det handlar både om begränsade budgetresurser och begränsningar kring specialiserad IT-expertis hos företagen. Här är några av de vanligaste utmaningarna:

  • Komplexitet. Genom att traditionell IT infrastruktur ofta plockats samman från olika leverantörer och teknologier, blir de ibland komplexa och utmanade att rulla ut och underhålla.
  • Resursbrist. Traditionell IT-infrastruktur kräver ofta specialistkompetens som kan vara svår att få tag på, inte minst för mindre företag där IT-medarbetare har flera roller.
  • Budgetbegränsningar. Kanske står ni inför en situation där er nuvarande IT-infrastruktur ses som för kostnadskrävande, samtidigt som ni tvekar inför att göra nya investeringar i traditionell IT-infrastruktur.

Det är här hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, kommer in. Genom att effektivt föra samman datakraft, lagring, nätverk och virtualisering i en enda sammanhängande lösning med ett enda gränssnitt. På det här sättet så minskar HCI komplexiteten och kostnaden för många små och medelstora företag. Dessutom får man en betydligt mer flexibel IT-miljö som är lättare att uppdatera med ny funktionalitet och skala i takt med att de egna behoven förändras.

Med HCI blir det lätt att få en IT-miljö som både funkar och stärker konkurrenskraften, inte minst för mindre företag med begränsade interna IT-resurser. Det är en perfekt teknik för alla företag som kämpar med problemet att inköp, installation och underhåll av IT-infrastrukturen utgör en betydande del av IT-avdelningens arbetsbörda – och organisationens resurser.

HCI frigör operativ tid för era interna resurser så att den kan läggas på att skapa lösningar som för verksamheten framåt. Tekniken innebär att ni moderniserar er infrastruktur och tar bort onödiga silos och den levereras i en komplett förpackning som gör att ni slipper tänka på såväl service som planerad nertid. Den automatiserar det som kan automatiseras, och ger organisationen möjlighet att använda de tillgängliga resurserna smartare.

Förutom att ni slipper både huvudvärk och växtvärk med HCI, är det också lätt att räkna fram en bra TCO. Hör gärna av er till marknadsansvarige Samira Youkhanna, samira.youkhanna@dell.com för omedelbar smärtlindring!

About the Author: Samira Youkhanna