Hitta rätt lösning för lagring av din organisations data

supercomputing cluster management terminal data center motion blur bottom view

Att välja rätt lagringslösning för just din organisation är inte det enklaste. Marknaden är full av alternativ och som beslutsfattare ställs man inför många olika vägval. En del leder vidare, och andra leder in i återvändsgränder. Hur säkerställer man att man investerar i rätt lösning? En bra första början är att se till att man har den information som man behöver för att fatta ett genomtänkt beslut.

De flesta av oss tycker nog att det är skönt att det finns valmöjligheter på marknaden, men när det finns för många alternativ att välja på och man har svårt att särskilja de olika lösningarna från varandra så övergår den känslan snabbt i förvirring, osäkerhet och stress.

Håller man på att välja rätt lösning? Ska man gå på det som är billigast? Vad vinner man på att sikta högre?

Det är lätt att mängden frågor och frågetecken blir överväldigande. En felaktig investering kommer med säkerhet att bli en dyrköpt erfarenhet – såväl i reda pengar som i värdefull tid.

Tur då att lösningen på många av de utmaningar företag ställs inför ligger i att samla in mer information, för ju mer information man har tillgänglig desto enklare är det att fatta ett beslut som man kan känna sig trygg och säker med.

Här är några saker du som beslutsfattare kan göra för att göra informationsinhämtningen så enkel och smärtfri som möjligt.

Det behöver inte vara svårt

Även om den underliggande arkitekturen är viktig när det handlar om lagring av känslig och affärsviktig information så är den ingen anledning att bli förtvivlad – det finns hjälp att få.

Vi har producerat en serie med korta animerade filmer som tittar närmare på området på ett tydligt, lättillgängligt – och ibland underhållande – sätt. Under en handfull avsnitt spelar vi upp ett antal scenarion direkt från verkligheten som inköpare av lagringslösning bör känna igen sig i. Vilken lösning är rätt för mig? Vad behöver min verksamhet? Hur skyddar vi bäst vår data?

Kolla in första avsnittet, och se om du känner igen dig i dilemmat som presenteras:

Resten av serien finns här.

Självklart visar filmerna en något förenklad bild av verkligheten, men de ger en intressant och intresseväckande inblick i hur man kan ta sig an utmaningen att hitta rätt lagringslösning.

Om du fortfarande tvekar över vilken lagringslösning som är bäst för dig och din organisation så är vi redo att hjälpa till. Vi kan bolla era specifika utmaningar och ge er värdefulla råd på vägen till ett framgångsrikt beslut. Titta gärna närmare på vårt urval av produkter och lösningar.

Om du har ytterligare frågor och funderingar så är du hemskt välkommen att höra av dig till mig på: samira.youkhanna@dell.com

About the Author: Samira Youkhanna