Hur utbildar vi framtidens läkare?

Överallt hör vi om artificiell intelligens (AI) och machine learning. South by Southwest (SXSW) i Austin är inget undantag. Under en av paneldiskussionerna från årets SXSW, ”Maskininlärningens framtid: Lever den upp till hajpen?”, bestämde vi oss för att faktiskt undersöka svaret på frågeställningen. (vill du lyssna på paneldiskussionen ligger inspelningen fortfarande uppe på SXSW:s hemsida).

För oss kom de mest intressanta resonemangen från Finale Doshi-Velez, en biträdande professor i datavetenskap vid Harvard University, vars kärnforskning inom maskininlärning, beräkningsstatistik och datavetenskap är inspirerad av – och ofta tillämpas på – målet att påskynda vetenskapliga framsteg och praktiska konsekvenser inom vården och andra områden.

För många av oss var vår första introduktion till maskininlärning datorer som lärde sig spela schack. I början kunde datorn endast spela baserat på information från människor om hur schack fungerar. Men idag lär datorerna sig att spela av sig själv och de lär sig genom att spela spelet om och om igen.

Men när det gäller vår hälsa kan vi inte spela spel med människors liv. Enligt Doshi-Velez är det ett måste att fokusera på vad vi bryr oss om och vad våra mänskliga värderingar är innan vi börjar lämna över beslut inom vården till AI och ingenjörer. Det är inte så enkelt att bara kasta all data i en mixer och hoppas att den blandar ihop ett botemedel mot alla cancerformer.

Däremot visar t.ex. det arbete som vår partner TGen gör att AI och maskininlärning inom vården redan idag kan hjälpa till att bidra med viktiga framsteg i läkarnas förmåga att behandla barn med cancer.

Redan idag kan AI göra många saker bra inom vården, till exempel att hitta cancerceller i patologiska diabilder eller läsa bröströntgen för att hitta tuberkulos. Ett värdefullt bidrag till sjukvården som gör våra läkare bättre. När vi utbildar framtidens läkare är det viktigt att vi inkluderar teknikutvecklingen i utbildningsplanen.

Där tidigare medicinsk utbildning var mestadels om memorering har nu vårdpersonal snabb tillgång till mer information som ofta är mer tillförlitlig än minne. Det enkla människa- och maskinpartnerskapet som redan har börjat ta form kommer bara att fortsätta att expandera.

Tanken på AI-läkare kan vara skrämmande men det är verkligen mer en fråga om att utnyttja AI för att ge de mänskliga läkarna mer tid att fokusera på den verkligt mänskliga sidan av vården.

About the Author: Dell Technologies