Hur vi kan hjälpas åt för att minska mängden e-avfall

Modern teknologi spelar en central roll för vår utveckling och innebär ofta en konkurrensmässig fördel. Men fördelarna till trots kan vi inte bortse från det faktum att vi samtidigt behöver minska mängden e-avfall som utvecklingen för med sig. Vi måste gå mot en cirkulär ekonomi och vi behöver göra det i en mycket snabbare takt än nu. Idag är det bara omkring 20 procent av världens e-avfall som återanvänds eller återvinns på rätt sätt.

Vi på Dell Technologies arbetar intensivt för att dra vårt strå till stacken. Våra riktlinjer när vi tar fram nya produkter utgår från att göra tillverkningen mindre resurskrävande och dessutom förlänga livscykeln. Målet är att våra produkter ska kunna få både ett andra och ett tredje liv efter den ursprungliga användaren. En stor utmaning är dock att alldeles får få produkter kommer tillbaka till oss. Ett av fundamenten inom cirkulär ekonomi är att använda produkten i dess originalform så länge som möjligt, här spelar support och möjlighet att reparera stor roll. Grundprincipen är att så snart en produkt inte används längre, returneras den för att renoveras/rekonditioneras så att den kan få ett nytt liv hos någon annan. Äldre IT-utrustning är en värdefull tillgång och bör behandlas som en sådan. Men handen på hjärtat – har du, precis som jag och de flesta andra ett mindre IT-museum där hemma? Eller har ditt företag kanske ett rum med utrangerade enheter som kan vara ”bra att ha”, kanske har de blivit liggande enbart för att det känns dyrt och omständligt att göra sig av med dem?

Som en del av våra målsättningar inom hållbarhet har vi så kallade ”Moonshot Goals” där ett av målen innebär att mer än hälften av våra produkter ska vara tillverkade av återvunnet eller förnybart material innan år 2030. Skulle det inte kännas bättre om du visste att din dator, med exakt samma prestanda, var till hälften gjord av återvunnet eller förnyelsebart material istället för av råvaror tagna direkt ur jorden?

Tillsammans med bland andra Microsoft, Google och KPMG är Dell Technologies en av grundarna bakom Circular Electronics Partnership (CEP) – en intressegrupp med fler än 50 medlemmar från alla delar av ekosystemet för elektronik, från tillverkare och leverantörer till experter inom återvinning och återanvändning. Målet är att tillsammans ta fram nya processer, lösningar och system för att driva på en cirkulär utveckling inom elektronikbranschen.

Hur man upphandlar är av stor betydelse

Ett sätt att anamma ett cirkulärt synsätt är att redan från början tänka att produkten ska återanvändas, vilket i sin tur börjar med hur den anskaffas. Ett vardagsexempel kan vara skillnaden mellan att köpa eller låna en bok på biblioteket. Om du köper boken blir du dess ägare och troligtvis får den stå i bokhyllan till den dag då du behöver plats och gallrar bort den. Om du istället lånar boken, lämnar du tillbaka den när lånetiden är slut och någon annan kan läsa den direkt.

Vår version av biblioteksliknelsen är Technology Rotation och PC as a Service. Du väljer produkter och eventuella tjänster samt tidsperiod och för detta betalar du en månadsavgift. När tidsperioden är slut återlämnar du utrustningen till oss eller vid behov förlänger avtalet med en månad, ett kvartal eller ett år. Oavsett vilket alternativ du väljer, ligger ansvaret för att ta hand om produkterna hos oss. När vi får tillbaka utrustningen är vårt uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att enheterna får ett nytt liv vilket också 95 procent får. De återstående 5 procenten används som reservdelar eller återvinns. Detta är inte bara bra ur ett hållbarhetsperspektiv, Technology Rotation och PC as a Service kan dessutom innebära en markant lägre Total Cost of Ownership (TCO), ofta lägre än vad det hade kostat att köpa enheterna. Vi räknar helt enkelt med att det finns ett restvärde och enheterna returneras så att de kan rekonditioneras och få ett nytt liv.

Från mitt perspektiv är detta en win-win-win-situation. Du får tillgång till modern utrustning och alla fördelar det medför i form av produktivitetsvinster, bättre säkerhet – och lägre TCO, samtidigt som du gör något bra ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom återanvända enheter leder till att färre nya produkter behöver tillverkas. Glädjande är att efterfrågan på begagnad IT-utrustning är större än tillgången så det finns definitivt en marknad men vi måste gemensamt se till att de kommer tillbaka in på marknaden och inte blir liggande.

Av Karolina Edevåg, Dell Technologies