Legacy of good – Fokus på hållbar design och teknikutveckling för att förbättra människors liv

Under benämningen Legacy of Good samlar Dell det arbete som vi gör för att driva på mänsklighetens utveckling med hjälp av teknologi. Det innefattar Det innefattar allt från investeringar i innovation som minskar miljöpåverkan, ger en mer transparent leverantörskedja, leder till ett mer inkluderande företagsklimat och stöttar samhällen och områden där teknologi kan göra stor nytta.

Tidigare i år presenterade vi en sammanfattning av de insatser och framsteg som gjorts med Legacy of Good-arbetet under det gångna räkenskapsåret (4 februari 2017 – 2 februari 2018) i den årligt återkommande rapporten 2020 Legacy of Good.

När rapporten presenterades summerade Christine Fraser, Chief Responsibility Officer på Dell, arbetet på ett bra sätt när hon sa,

Legacy of Good” visar vad som är möjligt när människor och teknologi kombineras med ett tydligt syfte. Det här arbetet är viktigare än någonsin för oss, för våra partners och för våra kunder. Vi kommer att fortsätta söka innovativa vägar att sätta in våra resurser, minska avfall, hylla mångfald och ta oss an tuffa utmaningar.”

Rapporten i sig innehöll massvis med intressanta siffror. Nedan är några av de mest intressanta siffrorna summerade.

Hållbar design och innovation

Dell ser övergången till en cirkulär ekonomi som en nödvändighet för att mänsklighetens fortsatta utveckling och har varit pionjärer inom hållbar design och innovation. Under perioden har Dell bland annat:

 • Använt närmare 16 ton återvunnen plast i nya företagsprodukter, sedan 2013 är den totala siffran uppe i 33 ton – helt i linje med planen som ska innebära att totalt 45 ton plast återvunnits till nya produkter år 2020.
 • Börjat återanvända guld från elektronikavfall i såväl nya moderkort som i en exklusiv smyckeskollektion, The Circular Collection, i samarbete med Bayou with Love. Enligt en analys av Trucost har det återvunna guldet 99 procent lägre miljöpåverkan än guld som kommer från traditionella kanalerna. Satsningen förärades även med utmärkelsen Best of People’s Choice Award på 2018 års Consumer Electronics Show (CES).
 • Inlett ett globalt program för att spåra elektronikavfall, som ska ge bättre synlighet och transparens i arbetet med ansvarsfull hantering av begagnad och uttjänt elektronik.
 • Samla in plast som är på väg ut i världshaven. Förpackningen till nya XPS är till exempel gjord av återvunnen plast som fångats upp. Dell har också, i samarbete med Lonely Whale, startat NextWave, ett konsortium som ska hitta nya användningsområden för den här typen av plast. NextWave hoppas kunna fånga upp mer än 1 000 ton plast under de kommande fem åren.

Ge möjligheter för dagens och morgondagens arbetskraft att lyckas

 • Dell har donerat 650 000 dollar till ett projekt där man, tillsammans med Etiopiens utbildningsministerie och Camara Education, kommer att leverera drygt 30 000 datorer till fler än 1 000 skolor – så att 1,2 miljoner elever kommer att få tillgång till modern teknik.
 • Företaget har fortsatt bygga en flexibel arbetsmiljö för att tillgodose olika typer av behov och önskemål. Allt fler medarbetare har dragit nytta av möjligheterna till distansarbete och Dell placerade sig på nionde plats på Flexjobs ranking Top 100 Companies with Remote Jobs in 2018.
 • För 14:e året i rad erhöll Dell 100 poäng på HRC Corporate Equality Index.
 • Fler än 1 miljon människor har fått tillgång till teknik och teknikkunskap genom Dells strategiska donationsprogram under perioden. Sedan år 2013 har man hjälpt totalt 11,2 miljoner människor.
 • Sedan 2014 har Dell avsatt 50 miljoner dollar till initiativ som ska främja utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik för behövande ungdomar.

Investeringar i en transparent leverantörskedja

Under året har Dell fortsatt investera för att upprätthålla en innovativ, etisk och transparent leverantörskedja, som försäkrar bra arbetsförhållanden och som främjar hållbarhet världen över:

 • Nytt program för att spåra elektronikavfall och en VR-film i 360 grader från hela leverantörskedjan innebär ytterligare steg mot insyn och transparens. Samtliga 360-filmer finns tillgängliga på Dells hemsida.
 • Mer än 3 miljarder dollar har investerats i leverantörer som ägs av kvinnor och minoriteter under de senaste sex åren.
 • För att säkerställa humana arbetstider är fler än 200 000 anställda hos underleverantörer en del av Dells Weekly Working Hours Monitoring.
 • I Kina har Dell klättrat från tredje till andra plats på IPE’s Green Choice Alliances Corporate Information Transparency Index.
 • Dell ger ut rapporter om hållbarhet i leverantörskedjan två gånger om året – de finns tillgängliga här.

Använda tekniken där den kan komma till största möjliga nytta

 • Dell är ett globalt företag, och arbetar efter inställningen att samarbete är det bästa sättet att tackla många av de utmaningar som finns i världen idag. I år har Dell, tillsammans med Indiska staten och Tata Trusts, lanserat Digital LifeCare – en molnbaserad analys-lösning som kommer att förbättra hälsokontrollerna för närmare 40 miljoner människor och samtidigt hjälpa myndigheterna att hålla koll på hälsotrender över hela landet.

För att läsa mer om Dells arbete inom ramarna för Legacy of Good, företagets målsättningar och ta del av detaljerade rapporter, gå in på www.legacyofgood.dell.com

About the Author: Dell Technologies