Ny IDC-studie: Så hjälps företag av flexibla konsumtionsmodeller för lagring

Det har varit mycket fokus på olika typer av flexibla konsumtionsformer för IT den senaste tiden. Analysföretaget IDC har i en färsk analys, genomförd på uppdrag av Dell Technologies, tittat närmare på hur företag som använder betallösningen Dell Technologies On Demand, mer specifikt Flex On Demand och Data Center Utility för att få en bättre förståelse för hur de flexibla konsumtionsmodellerna påverkar företagen.

Undersökningen bygger på djupintervjuer av företag inom bland annat media, hälso- och sjukvård samt tjänstesektorn där de fått berätta om varför de valt en flexibel konsumtionsmodell och vilka effekter man sett sedan införandet.

Hela rapporten finns här, men bland höjdpunkterna i resultatet återfinns bland annat att de deltagande företagen rapporterat att de fått bättre möjligheter att optimera kapaciteten på sin lagringslösning, och att det även sänkt kostnaderna överlag. Allt inräknat rapporterar de minskade kostnader med hela 23 procent som resultat av övergången till en on demand-lösning.

Nästan viktigare är dock att man 92 procent snabbare än innan kunnat ta in mer lagringsutrymme när behoven uppstår, vilket innebär att det blir smidigare och enklare att agera när affärsläget förändras, eller när nya och oväntade projekt dyker upp som ställer utökade krav på lagringslösningen.

Andra saker som de intervjuade organisationerna lyfter fram efter utrullningen av Dell Technologies On Demand för sin lagring är:

64 procent lägre kostnader vid oväntade avbrott

25 procent lägre kostnader vid införskaffning av nytt lagringsutrymme

20 procent mer tillgängligt lagringsutrymme överlag

54 procent färre tillfällen av oväntade avbrott

About the Author: Dell Technologies