Nya verktyg hjälper städer att stötta kvinnliga entreprenörer

Enligt Världsbanken återinvesterar kvinnor 90 procent av sin inkomst i sin familj och omgivning. Med detta i åtanke borde det vara av intresse för städer att stötta kvinnliga entreprenörer. Men samtidigt visar Världsbankens statistik att endast 30 procent av små och medelstora företag i världen ägs och styrs av kvinnor.

För att hjälpa myndigheter och beslutsfattare att underlätta för kvinnliga entreprenörer har Dell sjösatt flera satsningar, med utgångspunkt i vårt arbete med de här frågorna och den undersökning och det underliggande index som är en del av Women Entrepreneur Cities (WE Cities).

Verktygen innefattar:

 • WE City Blueprints – Uppskattar förutsättningarna för kvinnliga entreprenörer i en stad utifrån 72 indikatorer och ger rekommendationer på hur staden kan bli bättre på att hjälpa kvinnliga entreprenörer att lyckas.
 • WE City Capital & Technology Deep Dives – en djupanalys som ger insikter, samt exempel på ”best practice” för hur städer kan hjälpa kvinnliga entreprenörer att få tillgång till kapital och teknik, två områden som är kritiska för tillväxt.
 • WE Cities Manifesto – en samling policy- och ledarskapsrekommendationer som hjälper kvinnliga entreprenörer att starta och utöka verksamheter. Rekommendationerna är baserade på både den kvantitativa och kvalitativa delen av Dell WE Cities Index.

WE City Blueprints

Tillsammans med vår forskningspartner IHS Markit har vi analyserat de möjligheter och hinder som kvinnliga entreprenörer står inför vad gäller tillgång till kapital och användning av teknik för tillväxt. På så sätt har vi kunnat ta fram 10 ”blåkopior” som visar de steg en stad kan ta för att förbättra det lokala ekosystemet för kvinnliga entreprenörer.

Städer:

 • Austin
 • Boston
 • Mexico City
 • Toronto
 • London
 • Amsterdam
 • Sydney
 • Tokyo
 • Sao Paulo
 • Singapore

Under sin presentation på DWEN Summit berättade Karen Quintos, Chief Customer Officer på Dell, att anledningen till att evenemanget detta år arrangeras i Kanada är landets utbredda jämställdhetsarbete.

”Som en del av sin strategi för kvinnligt entreprenörskap, meddelade den kanadensiska regeringen förra veckan att man tar emot förslag på sätt att samla in data om hur man bäst stöttar kvinnliga entreprenörer”, berättar Karen Quintos i ett blogginlägg på Direct2Dell. ”Vi stöttar detta datadrivna tillvägagångssätt med fokus på samarbete, för att öka möjligheterna för verksamheter grundade av kvinnor. ”

Vi hoppas självklart att flera länder och städer runt om i världen tar efter.

”Att vara den enda asiatiska staden som har tagit sig in på topp-tio-listan av alla städer i mätningen är lovande för kvinnliga entreprenörer”, säger Eric Goh, vice president på Singapore Enterprise Business, Dell, till Enterprise Innovation. ”Genom att belysa dessa skillnader och framgångar via WE City Deep Dives and Blueprints, kan vi tillsammans förbättra landskapet för kvinnliga entreprenörer. ”

WE City Capital & Techology Deep Dives

Både kapital och teknik är kritiskt för tillväxt, men kvinnor står inför utmaningar på båda områden. Under 2017 gick endast två procent av investeringarna till kvinnliga grundare.

”Vi räknar med att det varje år saknas 300 miljarder för dessa verksamheter ägda av kvinnor”, säger Jim Yong Kim, M.D, Ph.D, President på Världsbanken.

Baserat på den kvalitativa analysen av WE Cities Index och insikter från medlemmar av DWEN-nätverket ser vi att många kvinnliga entreprenörer har svårt att prata om teknik. WE City Capital and Technology dyker djupare i materialet för att ta fram en heltäckande bild av bland annat:

 • Hur kvinnliga entreprenörer får tillgång till kapital med hjälp av teknik
 • Hur olika regioner får tillgång till olika källor av kapital med hjälp av teknik
 • Branscher som kvinnliga entreprenörer ofta rör sig i och hur det påverkar tillgång till kapital och teknik
 • Hur tillgång till kapital och användning av teknik varierar i olika städer

Ingrid Devin, Director på DWEN berättade för Independent.ie att majoriteten av venturekapitalet går till män och trots att Dell inte kan lösa detta problem, så försöker vi erbjuda lösningar till kvinnliga entreprenörer.

”Ett av de sätt som kvinnor får finansiering är genom kvinnliga investerare och vi försöker lyfta de kvinnliga investerarnas historier och uppmana fler kvinnor att skaffa investerare – många kvinnor vet inte hur”, säger Ingrid Devin.

WE Cities Manifesto 

På Dell tror vi att för varje kvinnlig entreprenör som vi kan hjälpa, kommer föreställningar ändras och så också handlingar. Det är anledningen till att vi grundade DWEN för nästan ett decennium sedan, för att stötta kvinnliga entreprenörer genom att erbjuda tillgång till teknik, nätverk och kapital.

I vårt WE Cities Manifesto utvecklar vi vårt synsätt:

 • Vi tror att tillgång till och utveckling av finansiellt kapital och humankapital är nödvändigt för att främja kvinnligt entreprenörskap.
 • Vi tror att myndigheter och företagsledare kan underlätta genom ökad tillgång till lokala och globala nätverk och marknader.
 • Vi ser teknikdrivna konsekvenser för både myndigheter och företag.

Samtidigt som WE Cities Index, Blueprint och Deep Dives belyser de stora skillnaderna – både framgångarna och utmaningarna som varje stad står inför, så finns det lärdomar och individuella ansträngningar som kan göra stor skillnad för verksamheter ägda av kvinnor.

Vi vill använda dessa verktyg i en kommande turné där vi träffar beslutsfattare, investerare, akademiker, kvinnliga entreprenörer, media och representanter från näringslivet för att dela lärdomar och lösningar för hur en stads ranking kan förbättras, samt föra samman kvinnliga entreprenörer och kvinnliga investerare.

Håll ögonen öppna för mer och passa så länge på att ta del av vår 2018 WE Cities Study här.

About the Author: Dell Technologies