Säker och hållbar pensionering av IT-utrustning på ett enkelt sätt

För att företag ska förbli konkurrenskraftiga och för att deras anställda ska kunna behålla sin produktivitet är det viktigt att med jämna mellanrum uppdatera IT-utrsustning. När tiden kommer då det blir dags för att pensionera äldre utrustning, uppstår sannolikt många frågor om hur hanteringen av den gamla utrustningen ska ske:

På Dell Technologies förstår vi att hanteringen av IT-utrustning som nått slutet av sin livslängd kan vara utmanande. Förutom att brottas med komplexa logistikfrågor, kan det vara utmanande att navigera i riskerna förknippade med datasäkerhet och miljöansvar. Ibland kan det kännas lättare att låta åldrande utrustning fortsätta användas eller att förvara gammal utrustning utom synhåll. Lyckligtvis finns det ett enkelt och ansvarsfullt förhållningssätt till pensionering av IT-utrustning.

Pensionera utrustningen nu istället för senare och maximera värdet för ditt företag och planeten

Dells Asset Recovery Services kan hjälpa ditt företag att på ett ansvarsfullt sätt pensionera IT-utrustning, samtidigt som känslig data skyddas. Vi utnyttjar vår långvariga IT-säkerhetsexpertis och engagemang för hållbarhet för att hjälpa dig att så enkelt som möjligt gå över från gammal till ny teknik samtidigt som vi skyddar din verksamhet och planeten.

Genom att avleda elektroniskt avfall (e-avfall) från deponier kan Asset Recovery Services hjälpa dig att omvandla oanvändbar och utsliten teknisk utrustning från något som kasseras till en återanvändbar eller återvinningsbar tillgång, vilket förlänger teknikens livslängd. Genom att avveckla IT-tillgångar medan de fortfarande behåller maximalt restvärde, kan du låsa upp värde som kan användas för återinvestering i verksamheten. Kort sagt är det som ett säkert och hållbart förhållningssätt till ”ut med det gamla, in med det nya.”

Att hålla din data säker är vår högsta prioritet

Datasäkerhet är en central uppgift för IT-chefer. De ska hantera överflödig utrustning samtidigt som de ansvarar för att skydda känslig information och värdefulla immateriella rättigheter. Dessa utmaningar är några av de främsta anledningarna till att företag antingen försenar avyttring av tillgångar eller behöver hjälp med processen.

Hos Dell är vår högsta prioritet att skydda dina data samtidigt som vi skyddar miljön. Våra standardiserade processer med flera kontrollpunkter och noggrann dokumentation ger ett fullständigt skydd av känslig information. Vi desinficerar alla enheter i enlighet med NIST SP 800-88r1-standarden för mediasanering. Om enheter inte kan saneras helt, förstör vi alla typer av enheter för att förhindra obehörig dataåterställning.

Som ett extra lager av säkerhet erbjuder vi datasanering på plats, vilket säkerställer att all IT-utrustning är fullständigt sanerad innan den lämnar din anläggning. Detta inkluderar fragmentering av hårddiskar på plats där databärande hårddiskar förstörs fysiskt på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Alla datasaneringsdetaljer rapporteras via vår onlineportal, vilket ger dig full transparens genom hela processen.

Hjälp till att skapa hållbart värde

E-avfall är den snabbast växande avfallskällan. Enligt FN:s Global E-waste Monitor 2020 genererade världen 53,6 miljoner ton e-avfall 2019. I vikt motsvarar det alla kommersiella flygplan som någonsin byggts och tillräckligt med material för att täcka ett område lika stort som Manhattan – varje år. Ännu värre är att bara 17,4 procent av det e-avfallet återvanns. E-avfall utgör inte bara hälso- och miljörisker, det är också outnyttjat värde som företag av alla storlekar, inom alla sektorer, skulle kunna returnera till den cirkulära ekonomin.

Många företag inser att problemen med e-avfall är brådskande och tar hållbarhet på allvar genom att anta cirkulära IT-strategier som förlänger produktens livscykler genom effektiv design, reparation, återanvändning och återvinning. När en produkt når sin livslängd kan materialen återvinnas och återanvändas, vilket skapar hållbart värde inom den cirkulära ekonomin. Att anamma denna vision minskar miljöpåverkan samtidigt som det ger företag möjligheter att öka konkurrenskraften samt stimulera innovation och intäkter.

Även om en del av din IT-utrustning kan ha uppnått en hög ålder, är chansen stor att den har lite mer att ge. Genom Asset Recovery Services återvinner vi tillgångar utan värde i enlighet med globala regulatoriska riktlinjer, vilket hjälper dig att undvika potentiell negativ publicitet från felaktig kassering samtidigt som vi säkerställer att återvunnet material får nytt liv. Vi följer strikta miljömässiga hanteringsstandarder för maximal återanvändning. Vi prioriterar återanvändning och testar noggrant returnerad utrustning för funktionalitet för att främja återanvändning och minimera e-avfall när det är möjligt. Tillsammans kan vi ta meningsfulla steg mot att prioritera återanvändning och leda e-avfall bort från deponier.

Hur Asset Recovery Services fungerar

Vi hjälper dig att sälja vidare, återvinna eller returnera hårdvara, oavsett varumärke eller ursprung. Det finns det inga minimikrav på antal enheter och tjänsten omfattar stationära datorer, bärbara datorer, servrar, kringutrustning och tillbehör. All logistik och transport av returnerad utrustning kan överlåtas till oss. Vi hanterar varje detalj från hämtning till slutrapportering, så att du kan behålla fokus på din kärnverksamhet.

Processen börjar med att schemalägga en snabb utvärdering för att hjälpa dig att avgöra vad din utrustning är värd. Sedan säljer vi vidare den sanerade utrustningen och returnerar värdet till dig, eller så återvinner vi den utrustning som inte kan återanvändas eller som inte har något restvärde.

Hela processen för återvinning kan hanteras genom vår centraliserade onlineportal som ger dig tillgång till detaljerade statusrapporter i realtid. Enhetsbedömningar, orderspårning, datasanering, kasseringsbekräftelse, återvinningsdetaljer och andra on-demand-rapporter finns också till hands. När allt är klart, används portalen för att spåra betalningar och överföra pengar digitalt.

Dell har tillhandahållit säkra tjänster för återställning av tillgångar för företag över hela världen i mer än 25 år. Vi har omfattningen och expertisen för att hantera hela tillgångsprocessen från början till slut, vilket besparar dig krånglet det innebär att använda flera olika leverantörer. Vi tar skyddet av din data, ditt varumärkes rykte och miljön på största allvar och kräver detsamma av våra partnerorganisationer.

Hållbarhet och produktförvaltning är kärnan i allt Dell gör. Till 2030 strävar vi efter att uppnå dessa mål:

  • För varje produkt en kund köper planerar vi att återanvända eller återvinna en likvärdig produkt.
  • 100 procent av våra förpackningar kommer att vara gjorda av återvunnet eller förnybart material.
  • Mer än hälften av vårt produktinnehåll kommer att vara tillverkat av återvunnet eller förnybart material.

Genom att utnyttja Dells säkerhetsexpertis och engagemang för hållbarhet kan du på ett ansvarsfullt sätt sälja vidare, återvinna eller återvända din IT-utrustning och skifta ditt fokus till vad som är viktigt för ditt företag.

Vill du veta mer, besök gärna vår sida för Asset Recovery Services.

About the Author: Dell Technologies