Stort intresse när Dell bjöd in till kvinnlig nätverkslunch

Under gårdagens Dell Technologies Forum i Stockholm arrangerades för andra året i rad Women In Technology, en kvinnlig nätverkslunch med syfte att öka jämställdheten i IT-branschen. Intresset var liksom förra året mycket stort och de 200 platserna tog slut på mindre än en timme – något som har lett till att initiativet nu kommer att vara en del av samtliga Dell Technologies Forum i Europa.

På plats under årets nätverkslunch var Stefan Alariksson, Vice President & Managing Director på Dell Sverige på Dell, som berättade om Dells arbete för en mer diversifierad och inkluderande arbetsmiljö. Stefan lyfte särskilt vikten av att få med hela organisationen i denna typ av förändringsresa och att det är med anledning av detta som Dell de senaste åren har arbetat med organisationen MARC (Men Advocating Real Change). Organisationen förespråkar just att förändringen måste ske hos alla, inte bara hos en liten grupp.

”Jämställdhet handlar inte om att införa policys – utan om kulturförändringar. För att förändra en företagskultur krävs det att ledningen går i bräschen, men det är också otroligt viktigt att det finns en vilja hos alla anställda, oavsett roll.”

Som en del av Dells MARC-program samlas grupper om 15-20 anställda för en interaktiv session. Under sessionen får deltagarna dela med sig av egna erfarenheter, något som är viktigt då de som tillhör dominanta grupper sällan är medvetna om detta, medan de som tillhör minoriteter märker av detta varje dag.

”Det är först när många personer vill förändra något som saker händer, men för att vi ska kunna driva förändring måste det finnas en medvetenhet. Det är fantastiskt att se när det tänds en gnista hos den enskilda individen.”

På plats under lunchen var också Eva Trouin, tillträdande privatmarknadschef på Swedbank, som delade med sig av sina erfarenheter av att göra karriär i en annan mansdominerad bransch – finansbranschen. Eva diskuterade bland annat vikten av att ge chefer verktyg för att skapa en jämställd arbetsplats, såsom jobbannonser som riktar sig till såväl kvinnor som män. Här handlar det om att våga tänka nytt, både vad gäller rekrytering och lönesättning, för att bidra till förändring.

Eva diskuterade dessutom vikten av tillit inom ett företag för att kunna driva förändringsarbete.

”När jag börjar på min nya arbetsplats kommer jag snabbt att dela med mig av mina styrkor och svagheter till mitt team för att skapa tillit. Tillit skapar trygga bolag och det är bara trygga bolag som kan driva förändring.”

Slutligen delade hon med sig av ett hett tips – att investera i jämställda bolag, eftersom jämställda bolag är mer lönsamma än sina icke-jämställda motsvarigheter. Med tanke på att 9 av 10 vd:ar på börsen är män, är investeringar i jämställda bolag dessutom ett sätt att aktivt bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.

Stort tack till alla inspirerande kvinnor och män som deltog under årets lunch. Vi ser redan fram emot nästa års lunch!

About the Author: Dell Technologies