• Samlokaliseringstjänster med Dell APEX

  En ny metod för din flermolnsstrategi med sammankopplad samlokalisering

  Viktig infrastruktur från Dell i optimal driftsättning som en viktig komponent i din strategi för flera moln

  • Dell Technologies samarbetar med leverantörer av sammankopplad samlokalisering för att leverera en smidig tjänstupplevelse, vilket gör att du kan fokusera på att leverera resultat för din verksamhet.

  • Experter som du känner till och litar på


   En enda kontaktpunkt för att upprätthålla och hantera molninfrastrukturen så att du kan fokusera på aktiviteter med högt värde.

  • Förenklad upphandling och fakturering


   Beställ enkelt via självservice i Dell APEX Console med en enda faktura för tjänster.

  • Moln med höga anslutningshastigheter


   Alternativ för direkta anslutningar till ledande moln- och SaaS-leverantörer. Undvik leverantörslåsning samtidigt som du ser till att data är säkra, tillgängliga och kompatibla.

  • Smidig drift i global skala


   Snabbare leverans och konsumtion av digitala tjänster med tillförlitlig, säker infrastruktur på begäran på viktiga platser över hela världen.

  • A laptop with a screen-fill of the APEX Console "Getting Started"

   Snabba på din digitala omvandling med enkel driftsättning av resurser som en tjänst

   Konfigurering av samlokaliseringstjänster utgör vanligtvis ett till lager av komplexitet. Dell APEX förenklar hela processen – välj plats via Dell APEX Console, så sköter Dell Technologies resten. Du får en enda kontaktpunkt, en enda faktura och en enda konsol för införskaffning, driftsättning, hantering och avveckling av infrastrukturresurser.

   A laptop with a screen-fill of the APEX Console "Getting Started"
  • Använd samlokalisering för att tillgodose en rad olika verksamhetsbehov

   Samlokalisering är ett kraftfullt alternativ, vare sig du utökar eller moderniserar ditt datacenter, flyttar in i nya regioner, installerar en plats för katastrofåterställning eller eliminerar anläggningshantering helt. Samlokalisering kan också lösa de utmaningar som förknippas med att flytta arbetsbelastningar till offentliga moln, inklusive säkerhet, prestanda, latens, efterlevnad och kostnader. Samlokalisering kan vara perfekt för:

   • Tunga, datacentrerade arbetsbelastningar Anpassa IT-infrastrukturen efter användarnas behov på flera platser och geografiska platser
   • Traditionella arbetsbelastningar Optimera befintliga program och din investering
   • Anamma arbetsbelastningar i flera moln Anslut säkert till offentliga moln, digitala ekosystem och partner
  • Mer information om Equinix och Dell APEX Data Storage Services

   Nu kan du distribuera Dell APEX Data Storage Services i en säker Dell-hanterad samlokaliseringsanläggning1. Kombinationen av Dell APEX och Equinix ger dig enkel åtkomst med korta svarstider till bästa möjliga flermolnsfunktioner, förenklad affärskontinuitet och geografisk utbyggnad, och du slipper bördan att hantera datacenteranläggningen – allt samtidigt som du behåller full kontroll över dina data och program.

  • Dell Technologies kan hjälpa dig att uppfylla dina hållbarhetsmål

   Driftsmodellen för Dell APEX bidrar till att minska e-avfall med upp till 34 % genom minskad överprovisionering2 och själva infrastrukturen överensstämmer med alla miljöbestämmelser. Dell APEX-tjänster omfattar renovering eller återvinning av alla returnerade system för att eliminera e-avfall och främja hållbar, regenerativ användning av resurser.