• Vad händer med återvunnen utrustning?

  Ta reda på vad som händer med dina gamla datorer och IT-utrustning när du återvinner med oss.

  • Våra återvinningsprocesser hjälper till att hålla dina gamla datorer och IT-utrustning borta från globala avfallsströmmar. Så här: först söker vi efter återanvändningsmöjligheter i hela systemet eller i vissa delar. Sedan hittar vi möjligheter att återanvända råmaterial (som plast, glas och metaller). Dessa material kan sedan användas för att göra nya produkter – inklusive IT-utrustning – som stöder utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

  • Vi följer all utrustning genom våra återvinningsprocesser för att se till att den hanteras och kasseras på ett miljövänligt sätt.

  • Snabba fakta

   Så får ditt e-avfall nytt liv genom återvinning.

  • Global återvinningsprocess för återvinning

   Vi fokuserar på att maximera återanvändning av IT-utrustning som återhämtas för återvinning – som hela system, delar eller som råmaterial. Det minskar efterfrågan på nya råmaterial samt risken för att e-avfall hamnar på soptippar och i globala strömmar.

   • Så här stöder vi en cirkulär ekonomi

   • Vi kan bidra till att driva förändring och snabba upp den cirkulära ekonomin genom att utforma våra produkter med återvunna material, förlänga livslängden för produkter och material, tillhandahålla praktiska återvinningslösningar för kunder och hitta sätt att återskapa naturliga system. Några bra exempel är hur vi anstränger oss att bygga nya hårddiskar med återvunnet aluminium från återhämtade produkter och att skapa produktförpackningar med återvunnen plast från havet.

  • Dells policy kring kassering av elektronik

  • All utrustning och allt material som vi tar emot för återvinning eller återanvändning spåras, dokumenteras och granskas. Vi rapporterar in data om dessa insatser årligen i vår hållbarhetsrapport Progress Made Real. Våra riktlinjer omfattar följande åtaganden:

   • Maximera återanvändningsmöjligheterna (förhindra föroreningar).
   • Hantera elektronik som närmar sig slutet av livscykeln genom kasseringskanalerna (minimera avfall).
   • Integrera/upprätthålla ansvarsfulla partners för kassering av elektronik (tillämpa globalt konsekventa leverantörsstandarder).
   • Efterlevnad av internationella, regionala, nationella och lokala lagar, regelverk och konventioner.

   Kontakta Environment_Policy@Dell.com om du har frågor.

  • Kom igång med återvinning med Dell

   Komma igång

   Har du datorer eller IT-utrustning att återvinna? Du kan se vilka tjänster som finns tillgängliga i ditt område och börja återvinna här.