• Connected Provisioning

  • Förändringar i världen är en drivande faktor som tvingar kunderna att anpassa sig snabbare.  Det IT-avdelningen en gång såg som en möjlighet har nu blivit en viktig del av verksamheten: se till att enheterna når användarna snabbare och att de är klara att användas direkt. 

   Dell Connected Provisioning hjälper er att få ut en anpassad enhet till slutanvändaren snabbare och med färre stopp på vägen. Genom att utnyttja molnet kan Dell snabba upp sättet som enheter konfigureras. Det vill säga smidig och säker förkonfigurering på bara några dagar. 

  • Viktiga fördelar

   • Förenklad provisioneringsprocess
   • Inga IT-behov
   • Mer IT-kontroll
   • Snabbare slutanvändarproduktivitet
  • RESURSER

   Mer information om Connected Provisioning

  • Datablad

   Datablad

   Provisionera på fabriken, hantera från molnet med Dell Connected Provisioning.

  • Connected Provisioning-blogg

   Det bästa sättet att utrusta arbetsstyrkan

   Connected Provisioning-blogg 1.

  • Connected Provisioning

   Provisionering utan IT-inblandning på ett enkelt sätt

   Connected Provisioning-blogg 2.

  • Service Intelligence

   TechDirect

   Verktygen som behövs för att effektivt dra nytta av Connected Provisioning. Portalen är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, så att IT-avdelningen kan hantera och begära support på ett enkelt sätt.

  • Datablad för Quick Start-tjänst för Workspace ONE

   Quick Start-tjänsten hjälper dig att konfigurera din miljö och förbereda den för Modern Device Management och Modern Provisioning

  • Datablad för Quick Start-tjänst för Microsoft Intune och Windows Autopilot

   Quick Start-tjänsten hjälper dig att konfigurera din miljö och förbereda den för Modern Device Management och Modern Provisioning