• Dell Technologies Services för Microsoft Azure Hybrid och Multicloud


  • Förnya och blomstra i dagens digitala ekonomi

   Kundernas förväntningar ökar. Att öka företagets tillväxt för att bibehålla konkurrenskraft är något som prioriteras. Du behöver en smidig IT-miljö som snabbt anpassar sig efter föränderliga behov, främjar innovation och stöder tillväxt.

   För att skapa den här miljön som främjar innovation anammar organisationer digitala initiativ och initiativ för IT-omvandling som tillhandahålls av Microsoft Azure Stack-lösningar från Dell Technologies.

   Våra konsulttjänster hjälper dig om du vill leverera en innovativ Azure-hybridmolnupplevelse till lokala tillämpningar eller utöka Azure-datatjänster och -hantering till Dell Technologies lokala molndistributioner med Microsoft Azure Arc.


  • Viktiga fördelar

   • Förstå nuvarande status, verksamhetens mål och vägen dit
   • Implementera Azure Stack där du vill ha det, så som du vill ha det
   • Skapa ett högpresterande DevOps-team som kan utveckla moderna program

  • Molnstrategi

   Hitta rätt väg för ditt företag

   • Definiera din flermolnsstrategi och handlingsplan
   • Definiera din program- och datastrategi för flera moln
   • Utforma personliga molnupplevelser
   • Anpassa organisationens behov med teamets kunskaper
  • Molnimplementering

   Validera driftsberedskap och krav

   • Hitta effektiva program som kan komma att migreras till molnet
   • Minska avbrott i verksamheten och få till en kontinuerlig och tålig verksamhet
   • Optimera hur IT fungerar i en molnmodell
   • Påskynda driftsättning av molnet
   • Skapa och leverera grundläggande tjänster för infrastruktur, utveckling och tålighet
   • Integrera utvecklingsmetoder för programvara för att förbättra driftsättning av infrastruktur
   • Tillhandahålla en Kubernetes-plattform i produktionsklass
  • Molnanpassning

   Agera utifrån operativa planer för att uppnå affärsmålen

   • Flytta data effektivt från där de är till där de kommer att öka innovationen
   • Påskynda programuppgraderingar och modernisering för molnet
   • Minska arbete och kostnader och öka hastigheten och säkerheten för ditt program och din dataplanering
   • Implementera en utbildningsplan som anpassar teamets kunskaper till önskade affärsresultat
   • Få en rivstart med en expert som hjälper till med viktiga projekt för att nå affärsmål och klara deadlines
  • Molnskala

   Skala och finjustera molnet

   • Optimera din strategi för datahantering och ge datadrivna insikter på begäran
   • Leverera en snygg, konsumentdriven digital upplevelse
   • Mät och bevisa viktiga framgångskriterier för intressenter
   • Se till att systemen är optimerade och konfigurerade för kontinuerlig topprestanda
   • Dra nytta av en beprövad metod för hanterade tjänster som ser till att dina team kan fokusera på innovation
   • Öka produktiviteten och minska driftavbrotten med systemsupport, proaktiv support och prediktiv support
  • RESURSER

   Dell Technologies Services för Microsoft Azure


  • Professionell konsultrådgivning för MultiCloud

   Kickstarta omvandlingen till flera moln

  • Tjänster för Microsoft Azure Stack HCI

   Förbättra upplevelsen av Azure Hybrid och Multicloud.

  • Implementeringstjänster för Microsoft Azure Public Cloud

   Skapa säkra molnlösningar som är redo för framtiden på Microsoft Azure.

  • Implementeringstjänster för containrar och DevSecOps för Microsoft Azure

   Förbättra din tålighet med Microsoft Azure.

  • Moderniseringstjänster för program på Microsoft Azure

   Modernisera program och förbättra den övergripande utvecklarupplevelsen.

  • Implementeringstjänster för Microsoft Azure VMware Solution

   Kör inbyggda VMware-arbetsbelastningar på Microsoft Azure.

  • Implementeringstjänster för Cyber Recovery på Microsoft Azure

   Kör inbyggda VMware-arbetsbelastningar på Microsoft Azure.

  • Molndriftsmodelltjänster

   Leverera traditionella IT- och molntjänster snabbare,

  • Molninbyggda appar och DevOps-tjänster

   Moderniserade program och förbättrade DevOps.

  • Tjänster för infrastruktur som kod

   Snabbspår till smidiga utvecklingsmetoder.

  • Optimeringstjänster för programportföljen

   Hitta rätt plattform för dina program.

  • Hanterade tjänster

   Minska risker och få kontroll över kostnaderna.