• Dell Technologies konsulttjänster för Microsoft Azure Stack


  • Förnya och blomstra i dagens digitala ekonomi

   Kundernas förväntningar ökar. Att öka företagets tillväxt för att bibehålla konkurrensfördelar är en prioritet. Därmed är programinnovation – som drivs av molnlösningar – svaret.

   För att skapa en innovationsfrämjande miljö satsar organisationer på digitaliserings- och IT-omvandlingsinitiativ som möjliggörs av hybridmolnlösningar såsom Dell Integrated System för Microsoft Azure Stack HCI och Dell Integrated System för Microsoft Azure Stack Hub.

   Våra konsulttjänster hjälper dig på rätt om du vill utöka ditt Microsoft Azure-moln till lokala tillämpningar eller utöka Azure-datatjänster och -hantering till Dell Technologies lokala molndistributioner med Microsoft Azure Arc.


  • Viktiga fördelar

   • Förstå nuvarande status, verksamhetens mål och vägen dit
   • Implementera Azure Stack där du vill ha det, så som du vill ha det
   • Skapa ett högpresterande DevOps-team som kan utveckla moderna program

  • Molnstrategi

   Hitta rätt väg för ditt företag

   • Anpassa till verksamhetens behov och utforma en plan som tillgodoser dem
   • Slå fast en optimal blandning av plattformar för driftsättning/leverans av program
   • Utforma personliga molnupplevelser
   • Anpassa organisationens behov med teamets kunskaper
  • Molnimplementering

   Validera driftsberedskap och krav

   • Optimera program
   • Bygg in tålighet
   • Integrera traditionell leverans av IT-tjänster och molntjänster
   • Påskynda driftsättning av molnet
   • Automatisera molnanvändningen
   • Förnya med behållare
  • Molnanpassning

   Agera utifrån operativa planer för att uppnå affärsmålen

   • Påskynda och minska riskerna vid migrering av program, databaser och arbetsbelastningar
   • Ändra befintliga program stegvis så att de blir inbyggda i molnet
   • Förbättra sättet som människor, processer och teknik fungerar ihop
   • Ta fram en åtgärdsplan för hur alla leveranskedjor kontinuerligt kan mätas och förbättras
   • Implementera en utbildningsplan som anpassar teamets kunskaper till önskade affärsresultat
   • Få en rivstart med en expert som hjälper till med viktiga projekt för att nå affärsmål och klara deadlines
  • Molnskala

   Skala och finjustera molnet

   • Omvandla data till användbara insikter
   • Leverera en snygg, konsumentdriven digital upplevelse
   • Mät och bevisa viktiga framgångskriterier för intressenter
   • Se till att systemen är optimerade och konfigurerade för kontinuerlig topprestanda
   • Dra nytta av en beprövad metod för hanterade tjänster som ser till att dina team kan fokusera på innovation
   • Öka produktiviteten och minska driftavbrotten med systemsupport, proaktiv support och prediktiv support
  • RESURSER

   Dell Technologies Services för Microsoft Azure


  • ProConsult-rådgivningstjänster för flera moln

   Kickstarta omvandlingen till flera moln

  • Molndriftsmodelltjänster

   Leverera traditionella IT- och molntjänster snabbare

  • Molninbyggda appar och DevOps-tjänster

   Moderniserade program och förbättrade DevOps

  • Tjänster för infrastruktur som kod

   Snabbspår till agila utvecklingsmetoder

  • Optimeringstjänster för programportföljen

   Hitta rätt plattform för dina program

  • Hanterade tjänster

   Minska risker och få kontroll över kostnaderna