Professional Learning Services för lärare inom grund- och gymnasieskolan

Omvandla praxis för undervisning, lärande och ledarskap för att underlätta lärande

Dell Technologies fortbildningskonsulter arbetar med skolområden för att utveckla resultatbaserade utbildningsprogram för att underlätta transformativ praxis. Med en-till-en-instruktion, coachning och modellering samt delningssessioner anpassas Dell Technologies Professional Learnings fortbildning till områdets mål.

Frigör elevernas potential för att förbättra resultaten

  • Anpassad fortbildning för att uppfylla områdesmål
  • Lärarcertifiering för att visa att målen har uppnåtts
  • Virtuella kursalternativ för bättre flexibilitet

Professional Learning Services för grund- och gymnasieskolan

Dell Technologies Professional Learning Services hjälper lärare att omvandla undervisnings- och lärandemetoder för att maximera effekten av teknik i lärandet.

Professional Learning Services

Professional Learning Services

Dell Technologies Professional Learning Services hjälper grund- och gymnasieskolor att utveckla fortbildningsprogram för att på ett positivt sätt påverka undervisningsmetoder och lärande.

Dell Technologies akademi för undervisning och lärande

Dell Technologies akademi för undervisning och lärande

Dell Technologies akademi för undervisning och lärande tillhandahåller fortbildning med certifiering som hjälper dina lärare att integrera teknik och utöka lärandemöjligheterna.

Virtuella kurser för Dell Technologies Professional Learning

Virtuella kurser för Dell Technologies Professional Learning

De virtuella kurserna för Dell Technologies Professional Learning är flexibla kursalternativ för den som vill lära sig nya program, tekniker eller undervisningsmetoder i klassrummet.

Omvandla undervisningsmetoder för att underlätta för elever

Tekniken spelar en viktig roll i omvandlingen av inlärningsmiljön, men kommer bara att ha en minimal inverkan om den inte åtföljs av förbättrade undervisnings- och lärandemetoder som har fokus på resultat och är anpassade till validerade åtgärder. Det är något som Dell Technologies tillämpar när de hjälper skolområden att utveckla fortbildningsprogram som är utformade för att uppfylla skolområdets och lärarnas mål.

Mer information om Dell Technologies fortbildningstjänster för lärare i grund- och gymnasieskolor

Främja kreativitet i lärandet

Främja kreativitet i lärandet

Cobb County School District samarbetar med Dell Technologies Professional Learning för att omvandla undervisningspraxis för bättre inlärningsengagemang.

Ge lärare möjlighet att omvandla praxis

Ge lärare möjlighet att omvandla praxis

Moreno Valley USD Professional Development Specials är de första i landet som blir Dell Technologies-certifierade mentorer.

Omvandla undervisningsmetoder

Omvandla undervisningsmetoder för gymnasiet med 1:1-initiativ

Moreno High Schools lärare förlitar sig på sin Dell Technologies-certifierade mentor för hjälp med att omvandla undervisningsmetoderna vid sidan av 1:1-teknikimplementering.

Ompröva undervisningen

Ompröva undervisningen för att förbättra lärandet

Lärarna på Frenship ISD samarbetar med Dell Professional Learning och varandra för att omvandla undervisnings- och lärandemetoder med hjälp av teknik.