• sirkulær økonomi

  Styrke sirkulær økonomi for å redusere avfall og beskytte planeten

  • Hvert år blir 53,6 millioner tonn elektronikk gjort om til e-avfall

   Det er 7,2 kg for hvert eneste menneske på planeten, hvert eneste år. Dette gjør den til den raskest voksende kilden for husholdningsavfall, og bare 17,4 % av avfallet blir resirkulert globalt. Hvis vi skal redusere avfallet, må vi styrke den sirkulære økonomien samt holde produkter og materialer i sirkulasjon så lenge som mulig.

   • PRODUKTSAMMENDRAG

    1.1.

   • BÆREKRAFTIG EMBALLASJE

    100 %

   • Innen 2030 vil 100 % av emballasjen vår være laget av resirkulert eller fornybart materiale, eller bruke gjenbrukt emballasje.

   • BÆREKRAFTIGE MATERIALER

    Mer enn 50 %

   • Innen 2030 vil mer enn halvparten av produktinnholdet vårt være laget av materiale som er resirkulert, er fornybart eller har redusert CO2-utslipp.

  • Hver designbeslutning vi tar, er med på å fremme gjenbruk

   • Varighet

   • Produktene våre er designet for å vare, med overlegen varighet og innebygd kvalitet.

   • Reparasjon/renovasjon

   • Vi gjør produktene våre enkle å reparere, slik at de ikke må kastes når noe går galt.

   • Dematerialisering/optimalisering

   • Ved å forenkle produktdesignet bruker vi mindre materialer fra begynnelsen av, noe som letter på ressursbruken.

   • Bærekraftige materialer

   • Bruk av materialer som er resirkulerte, er fornybare eller har lavt CO2-utslipp, reduserer miljøpåvirkningen og gjør avfall om til en verdifull ressurs.

   • Innsamling for gjenbruk

   • Vi designer for å gjøre det enklere å pakke ut komponenter og materialer for resirkulering.

   • Forretningsmodeller i utvikling

   • Modeller som as-a-Service (aaS) gir deg automatisering i gjenoppretting av IT-enheter som ikke er i bruk, for gjenbruk og resirkulering.


  • Et felles fokus på bærekraft

   Sammen med Intel fremmer vi bærekraft i hele produktets livssyklus for teknologien vår, og vi jobber i lokalsamfunnene og langs hele bransjen for å beskytte planeten. Vi fremmer bærekraftig databehandling for å hjelpe deg med å omforme organisasjonen din til en økonomi med lavt karbonavtrykk. Vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen for å få en mer bærekraftig fremtid for alle, fra grønne datasenterløsninger drevet av skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer med fremskritt innen kjøling og strømadministrasjon til Intel® Active Management Technology på Intel vPro® for ekstern IT-tilgang til enheter som bidrar med å redusere antall besøk til kontoret eller forsendelser av ressurser*.

  • Vi mener at ingenting skal gå til spille

   Vi tilbyr en rekke tjenester og ressurser for reparasjon, gjenoppretting og gjenbruk som er utformet for å holde produkter og materialer i bruk så lenge som mulig.

  • Designe for sirkularitet

  • Vi leverer gjenopprettings- og resirkuleringstjenester

  • Vi tilbyr renoverte produkter for gjenbruk

  • Fokuset vårt på sirkularitet strekker seg over hele virksomheten og leverandørkjeden

  • Fra hvordan vi bygger produktene våre, til hvordan vi driver virksomheten vår og samarbeider med leverandørene, er sirkularitet med på å redusere ressursbruken og beskytte planeten.

   Her har du tre eksempler på hvordan vi imøtekommer denne forpliktelsen.

   • Fornybar elektrisitet

   • Vi har satt oss som mål å nå 100 % fornybar elektrisitet i den globale driften vår innen 2040, med et kortsiktig mål på 75 % innen 2030. Vi samarbeider også tett med leverandørene våre for å finne alternativer for fornybar energi på områder der disse kildene er begrenset, som en del av forpliktelsespartnerne våre for å bidra til å redusere egne klimagassutslipp.

   • Vann

   • Vi rapporterer til CDP-vannprogrammet og ber om at leverandørene våre gjør det samme. Vi har tatt i bruk lukkede systemer og systemer for innsamling av regnvann på anleggene våre, og vi samarbeider med leverandører for å håndtere risiko tilknyttet vann i lokale områder. Disse leverandøranleggene som ligger i regioner med lite vann eller har prosesser som krever mye vann, blir bedt om å legge ved planer for å minske vannbruk, for å hjelpe i forvaltningen av vannet.

   • Avfall

   • Vi bruker svært effektive produksjons- og driftsprosesser som reduserer avfall, og vi også har som mål å unngå svinn i leverandørkjeden vår. Prinsippene våre for nullutslipp og strategiene vi utfører for å følge dem, fører oss nærmere en faktisk avfallsfri prosess og en sirkulær økonomi.


  • Bredt samarbeid for å drive et sirkulært fellesskap

   Én enkelt virksomhet kan ikke drive den sirkulære overgangen alene. Vi forplikter oss til å samhandle med kunder, leverandører, kolleger og til og med konkurrenter (via forhåndskonkurrerende grupper) for å finne anbefalte fremgangsmåter, fjerne barrierer og støtte initiativer i hele bransjen – alt sammen med ambisjonen om å oppdatere, gjenbruke og resirkulere teknologien vår fra ende til ende.

  • I 2017 slo Dell Technologies seg sammen med den ideelle organisasjonen Lonely Whale for å lansere NextWave Plastics, et initiativ som er basert på flere bransjer, samarbeid og åpen kilde, og som bidrar til å etablere og utvide den første kommersielle forsyningskjeden for plast som kan havne opp i havet.

  • Circular Electronics Partnership (CEP) er en koordineringsplattform for partnere, bransjemedlemmer og et bredere interessentnettverk som driver felles og konvergerende tiltak i globale initiativer for sirkulær elektronikk.

  • Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) er den globale samarbeidsplattformen for viktige beslutningstakere i offentlig, privat og sivil sektor som sammen deler en visjon, anbefalte fremgangsmåter og skalering av sirkulær økonomi.

  • Finn ut hvordan vi styrker sirkularitet

  • FY23 ESG-rapport

   I den årlige ESG-rapporten vår viser vi hvordan forpliktelsene våre driver klimatiltak, styrker sirkulær økonomi, støtter digitalt inkluderende fellesskap og fremmer den inkluderende arbeidsstyrken.

  • Concept Luna

   Den banebrytende prototypen vår for fremtidig bærekraftig PC-design med revolusjonerende ideer for å redusere avfall og utslipp, gjenbruke materialer og oppnå nyskapning på neste nivå.