• Klimatiltak

  Tiltak mot klimaendring for virksomheter, befolkningen og planeten

  • Reisen vår mot nullutslipp

   Dell Technologies er forpliktet til å oppnå nullutslipp for klimagasser (GHG) for omfang 1, 2 og 3 innen 2050. Vi venter imidlertid ikke til 2050 med det – arbeidet vårt er allerede i gang. For at vi skal kunne nå dette ambisiøse målet, kreves det sterke, kortsiktige mål som vi må nå i løpet av det neste tiåret.

   • Omfang 1 og 2

    50 %

   • Vi vil redusere klimagassutslipp i omfang 1 og 2 med 50 % innen 2030.

   • Omfang 2

    100 %

   • Vi vil hente 100 % av elektrisiteten fra fornybare kilder for alle anlegg hos Dell Technologies innen 2040.

   • Omfang 3

    45 %

   • Vi vil redusere absolutte GHG-utslipp i omfang 3 fra kjøpte varer og tjenester med 45 % innen 2030.

   • Omfang 3

    30 %

   • Vi vil redusere absolutt GHG-utslipp i omfang 3 fra tilknyttet bruk av solgte produkter med 30 % innen 2030.

  • Vi skal levere på målet vårt for nullutslipp med de riktige handlingene, beregningene, partnerskapene og menneskene

   Det å nå egne utslippsmål er bare én del av forpliktelsene våre for klimatiltak. Den største muligheten til å redusere globale utslipp og beskytte naturlige ressurser i stort omfang er gjennom teknologien vår. Vi må håndtere de største klimautfordringene i verden i dag, og teknologien har muligheten til å hjelpe oss, kundene våre og fellesskapet vårt med å gjøre nettopp det.

  • Støtte for kundene og partnerne våre med å nå målene sine for nullutslipp

  • Vi må alle bidra til å iverksette tiltak mot klimaendringer. Teknologi gir en betydelig mulighet til å redusere utslipp i større omfang. Det er derfor vi er opptatte av å lage nye produkter og løsninger, slik at vi kan støtte kundene og partnerne våre med å nå målene sine for nullutslipp.

   Når det gjelder design av produktene våre, tar vi hensyn til hele livssyklusen – vi reduserer utslipp i hvert trinn for å få mindre avfall, større energieffektivitet og redusert utslipp av karbondioksid fra produkter.


  • Muliggjøring av klimatiltak for befolkningen og planeten

   Hvis vi ønsker fremgang i et globalt omfang, må vi samarbeide med andre aktører og ta i bruk teknologien og ekspertisen vår, slik at vi kan bidra til å løse systematiske klimaproblemer og ha en enda større påvirkning.

  • Kundehistorie

   Implementere ytterkantteknologi for å hjelpe Great Barrier Reef

  • Perspektiver

   Støtte AI-muliggjort bevaring av Amazonasregnskogen

  • Finn ut mer om fremgangen vår og prinsippene våre

  • FY23 ESG-rapport

   I den årlige ESG-rapporten vår viser vi hvordan forpliktelsene våre driver klimatiltak, får fart på sirkulær økonomi, støtter digitale og inkluderende lokalsamfunn og fremmer en inkluderende arbeidsstyrke.

  • Teknologi har innvirkning på Jordens dag – og hver eneste dag

   Jeff Clarke deler hvordan Dell Technologies har innvirkning på en mer bærekraftig fremtid på Jordens dag og hver eneste dag.