Dell Inspiron 15 (7560) — instrukcja obsługi i rozwiązywanie problemów

Dell Inspiron 15 (7560) — instrukcja obsługi i rozwiązywanie problemów


Inspiron 15 7560

Łącza podręczne

Początek pracy z komputerem Dell Inspiron 7560 — konfiguracja, parametry techniczne i instrukcja serwisowa Znajdowanie numeru seryjnego i kodu usług ekspresowych Komputer Inspiron 7560 — sterowniki i materiały do pobrania Gwarancja i pomoc techniczna

Aby otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów, np. z siecią przewodową i bezprzewodową, systemem Windows, myszką, panelem dotykowym, klawiaturą, ekranem LCD, kamerą internetową czy pobieraniem sterowników, przejdź do rozwijanej sekcji poniżej.


Parametry techniczne znajdziesz w sekcji Inspiron 7560 – internetowa instrukcja obsługi. Następnie kliknij pozycję Inspiron 15 7000: konfiguracja i parametry techniczne i przejdź do strony parametrów technicznych.


Rozmieszczenie gniazd znajdziesz w sekcji Inspiron 7560 – internetowa instrukcja obsługi. Następnie kliknij pozycję Inspiron 15 7000: konfiguracja i parametry techniczne i przejdź do strony widoków.


Aby odszukać numer seryjny lub kod usług ekspresowych, przejdź do strony Gdzie znajduje się numer seryjny?.

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się na stronie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.
 


Aby włączyć lub wyłączyć antenę bezprzewodową, przytrzymaj klawisz Fn, następnie wciśnij klawisz PrtScr. Możesz powtarzać tę czynność, aby przełączać to ustawienie.

Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

 • Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy do rozwiązania. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.
   
 • W celu przeprowadzenia diagnostyki sprzętu mającej na celu potwierdzenie jego prawidłowego działania zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics. Artykuł ten wyjaśnia sposób włączania narzędzia diagnostycznego i opisuje różne rodzaje testów dostępnych na komputerze lub tablecie Dell.  
  Uwaga: narzędzie rozwiąże problem automatycznie lub przeprowadzi użytkownika przez procedurę jego rozwiązywania. Jeżeli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast rozpoczniemy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany tej części.
   
 • Jeżeli komputer nie posiada dostępu do Internetu, możesz skorzystać z jego wbudowanych narzędzi diagnostycznych (ePSA). Szczegółowe informacje znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

Ta sekcja omawia system operacyjny Microsoft Windows zainstalowany na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Aby uzyskać pomoc dla systemu Microsoft Windows, przejdź do strony Centrum pomocy technicznej firmy Dell dla systemu Windows. Wybierz system operacyjny, w przypadku którego chcesz uzyskać pomoc.


Jeżeli komputer nie reaguje lub chcesz rozwiązać problem z niską wydajnością systemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer się wyłączy.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić czy komputer się włącza, a rozruch systemu przebiega prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesza się na ekranie z logotypem firmy Dell.
 4. Jeżeli komputer uruchamia się prawidłowo, pobierz i zainstaluj program SupportAssist. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows lub Rozwiązywanie problemów z niską wydajnością.
 6. Stopniowo podłączaj kolejne urządzenia zewnętrzne, aby sprawdzić czy komputer reaguje.


Informacje na temat dostępnych sterowników znajdują się na stronie Inspiron 7560 — sterowniki.

Artykuł Jak pobrać i zainstalować sterownik zawiera instrukcję pobierania sterowników dla komputerów Dell.

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.


Informacje na temat włączania lub wyłączania panelu dotykowego można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego w laptopach firmy Dell.


Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ekranami LCD laptopów znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z pustym lub czarnym ekranem albo niskim poziomem jasności.


Aby rozwiązać problem z gniazdami USB, przejdź do artykułu bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z gniazdami USB.


Informacje o problemach z dyskiem twardym i ich rozwiązywaniu można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Opis działania dysku twardego i rozwiązywanie problemów z nim związanych.


Jeżeli wystąpi sytuacja, w której komputer nie uruchamia się wcale lub uruchamia się (kontrolki się świecą, a wentylatory obracają), ale nie wyświetla obrazu, należy sprawdzić, czy dioda LED akumulatora miga na pomarańczowo lub biało, aby ustalić awarię na podstawie Tabeli 1.

Uwaga:

Wzór składa się z 2 zestawów cyfr reprezentowanych przez serię mignięć na pomarańczowo, a następnie serię mignięć na biało.

Pierwsza seria: dioda LED miga na pomarańczowo 1-9 razy, po czym następuje krótka przerwa, podczas której dioda LED nie miga przez 1,5 sekundy.

Druga seria: dioda LED miga na biało 1-9 razy, po czym następuje dłuższa przerwa przed rozpoczęciem następnego cyklu, podczas której dioda LED nie miga przez 3 sekundy.

Przykład: błąd wykrywania pamięci (2,3). Dioda LED baterii miga dwukrotnie na pomarańczowo, potem następuje przerwa, a następnie miga trzykrotnie na biało. Dioda LED baterii gaśnie na 3 sekundy i powtarza się następny cykl.

 

Zachowanie

Component Opis
Światło pomarańczowe biały
2
1
CPU Awaria procesora
2
2
Awaria układu ROM systemu BIOS Awaria płyty systemowej, która obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
2
3
Pamięć Nie wykryto pamięci / pamięci RAM
2
4
Pamięć Błąd pamięci / pamięci RAM
2
5
Pamięć Zainstalowano nieprawidłową pamięć
2
6
Zestaw układów mikroprocesorowych (Chipset) Błąd płyty systemowej / chipsetu
2
7
LCD Awaria wyświetlacza LCD
3
1
Awaria zasilania RTC Błąd baterii CMOS
3
2
Karta graficzna / PCI Błąd karty graficznej / PCI
3
3
Odzyskiwanie systemu BIOS 1 Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
3
4
Odzyskiwanie systemu BIOS 2 Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
Tabela 1: powtarzalne kody diody baterii

Aby uzyskać więcej pomocy z komputerem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Jeśli dioda LED baterii nie miga na pomarańczowo lub biało, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer się wyłączy.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Odłącz zasilacz od komputera i gniazdka zasilającego.
 4. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 5. Podłącz zasilacz do komputera i sprawnego gniazdka zasilającego (nie urządzenia przeciwprzepięciowego lub listwy zasilającej).
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić czy komputer się włącza, a rozruch systemu przebiega prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesza się na ekranie z logotypem firmy Dell.
 7. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.


W niektórych przypadkach konfiguracja systemu BIOS uniemożliwia prawidłowy rozruch systemu Windows. Przywrócenie ustawień domyślnych systemu BIOS może pomóc w przypadku problemów z rozruchem komputera.
 

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w fazie POST, naciśnij klawisz F2, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie Konfiguracja systemu dotknij lub kliknij opcję Przywróć ustawienia.
 4. Upewnij się, że zaznaczono opcję Ustawienia domyślne systemu BIOS i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.
 6. Potwierdź obecne ustawienia po wyświetleniu zapytania.

Ta sekcja omawia oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Strona opcji Dell Windows Backup Media and Recovery zawiera informacje na temat tworzenia kopii zapasowych systemu operacyjnego Windows, jak również opcji przywracania w przypadku prawidłowego i nieprawidłowego uruchamiania się systemu Windows.


Centrum pobierania plików firmy Dell udostępnia informacje na temat oprogramowania zainstalowanego na komputerze, jak i innych aplikacji zakupionych przez użytkownika, np. program Dell Backup Solutions czy Dell SupportAssist dla komputerów PC i tabletów.


Część oprogramowania sprzedawanego w momencie zakupu należy pobrać po otrzymaniu komputera. Programy można pobrać i zainstalować, korzystając z usługi Dell Digital Delivery. Szczegółowe informacje uzyskasz, klikając następujące odnośniki:


Bezpłatny czytnik plików PDF Acrobat Reader DC można pobrać ze strony firmy Adobe. Jest on potrzebny do odczytywania zawartości plików PDF, np. skróconych lub pełnych instrukcji obsługi. Łącze zewnętrzne


W tym artykule znajdziesz pomoc dla programów stanowiących część pakietu Microsoft Office: Przewodnik po programach pakietu Microsoft Office dostępnych na komputerze PC firmy Dell.


 • Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

 • Aby usunąć aplikację Skype, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij program Skype i upewnij się, że nie pracuje w tle.
  2. W polu wyszukiwania wpisz frazę appwiz.cpl.
  3. Wybierz pozycję appwiz.cpl (pozycję Panelu sterowania), aby otworzyć okno Programy i funkcje.
  4. Przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem pozycję Skype i wybierz opcję Usuń lub Odinstaluj.
  5. Uruchom komputer ponownie, aby sprawdzić czy aplikacja została usunięta.


Aby uzyskać dostęp do strony pomocy technicznej firmy Dell dotyczącej zabezpieczeń i wirusów, kliknij następujące łącze:


Na komputerze został zainstalowany program antywirusowy. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Przydatne informacje na temat programów antywirusowych innych firm zainstalowanych na komputerze Dell.


Szczegółowe informacje o wirusach, programach szpiegujących i złośliwym oprogramowaniu znajdziesz klikając poniższe odnośniki:
Identyfikator artykułu: SLN303048

Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 09:01


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.