Jak rozwiązać problemy z odtwarzaniem dźwięku

Jak rozwiązać problemy z odtwarzaniem dźwięku


Masz problemy z dźwiękiem na komputerze firmy Dell? W przypadku problemów, takich jak brak dźwięku, zacinanie się albo dźwięk zgrzytający, trzaskający i przerywany, nieciągły lub zniekształcony, zapoznaj się z instrukcjami rozwiązywania problemów poniżej.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiń sekcję poniżej, aby uzyskać więcej informacji i wykonaj czynności związane z rozwiązywaniem problemów w podanej kolejności.

Aby rozwiązać problem z mikrofonem, przejdź do artykułu bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z mikrofonem.

Problemy z dźwiękiem mogą wystąpić wskutek uszkodzeń kabla audio lub gniazd dźwiękowych w komputerze. Mogą wystąpić objawy jak brak dźwięku, dźwięk przerywany, nierówny lub zniekształcony, biały szum itp.

Gniazda audio są wystawione na czynniki, które mogą powodować gromadzenie się kurzu lub nawet fizyczne uszkodzenia. Jeśli okaże się, że gniazdo lub złącze jest zakurzone albo zanieczyszczone w inny sposób, to należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić gniazda i złącza.

Ostrzeżenie: nie należy używać żadnego płynu do czyszczenia, wody ani nawet wilgotnej szmatki. Przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia gniazd odłącz kabel audio i kabel zasilania (jeśli dotyczy).

W przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby dowiedzieć się więcej o opcjach naprawy dostępnych w Twoim regionie. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Zwykły ponowny rozruch może niemal natychmiast rozwiązać wiele problemów. Ponowne uruchomienie komputera jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie pamięci (RAM) i upewnienie się, że wszystkie uruchomione wadliwe procesy i usługi zostaną wyłączone.

Ponowne uruchomienie komputera powoduje zamknięcie wszystkich aplikacji i oprogramowania działającego na komputerze, aplikacji działających na pasku zadań i dziesiątek innych usług, które mogą być uruchomione w tle i które zostały uruchomione przez różne aplikacje.

Ostrzeżenie: przed ponownym uruchomieniem komputera należy zapisać zakładki otwartych stron internetowych, wszystkie otwarte dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub inne efekty swojej pracy.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Większość komputerów stacjonarnych jest wyposażony w 3 lub więcej złącz audio, a laptopy są zazwyczaj dostarczane z jednym złączem audio. Sprawdź, czy kable głośnikowe zostały prawidłowo podłączone do głośnika i komputera. Złącza audio i wtyczki karty dźwiękowej są zwykle oznaczone kolorami, które pomagają przy prawidłowym podłączaniu kabli (Rysunek x).

Uwaga: laptopy mają wbudowane głośniki. Za pomocą słuchawek można sprawdzić, czy problem stanowią wbudowane głośniki.
 1. Upewnij się, że głośniki są zasilane za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego, akumulatora lub kabla USB.
  Uwaga: w zależności od typu lub modelu, głośnik może być zasilany przez zasilacz sieciowy, baterie lub kabel USB. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

 2. Podłącz wtyczkę głośnika lub słuchawek do gniazda „line-out” lub „speaker-out” w komputerze.

 3. Zwiększ poziom głośności za pomocą pokrętła regulacji głośności w głośniku. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika posiadanego urządzenia, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić głośność.

 4. Sprawdź dźwięk w komputerze.
  1. W zasobniku systemowym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika i wybierz opcję urządzenia do odtwarzania.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij opcję Testuj.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

 1. Włącz głośnik Bluetooth i możliwość jego wykrycia.
  Wyłączenie trybu wykrywania głośnika Bluetooth może się różnić zależnie od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub przejdź do strony producenta.

 2. Włącz moduł Bluetooth w komputerze.

 3. Sparuj głośniki Bluetooth z komputerem.
  Uwaga: komputer łączy się z głośnikiem Bluetooth za każdym razem, gdy te dwa urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, a łączność Bluetooth jest włączona. Zasięg sygnału Bluetooth może być różny w różnych urządzeń Bluetooth.
   
  Uwaga: niektóre głośniki Bluetooth mogą wymagać podania kodu podczas parowania. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces łączenia.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Domyślne urządzenie odtwarzania to urządzenie, które system Microsoft Windows wykorzystuje do odtwarzania dźwięku. W przypadku podłączenia głośników lub słuchawek, zestawu słuchawkowego Bluetooth lub innych urządzeń audio do komputera, można określić, które urządzenie ma być domyślnie używane. Windows umożliwia odtwarzanie dźwięku przez port głośników, Bluetooth, HDMI lub DisplayPort (DP). Ważne jest, aby wybrać odpowiednie urządzenie odtwarzania i sprawdzić ustawienia głośności odtwarzania dźwięku na komputerze.

Uwaga: domyślnie system Windows nie wyświetla urządzeń, które zostały wyłączone lub odłączone. Jeśli urządzenie nie znajduje się na liście w oknie urządzeń do odtwarzania, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na wolnym polu i kliknij przycisk „Pokaż wyłączone urządzenia” i „Pokaż odłączone urządzenia”.
Aby ustawić domyślne urządzenie odtwarzania i sprawdzić ustawienia głośności
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w obszarze powiadomień (prawy dolny róg) i wybierz opcję Urządzenia do odtwarzania.

 2. Wybierz urządzenie do odtwarzania i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  Jeśli urządzenie jest wyłączone, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Włącz, a następnie wybierz opcję Ustaw domyślne.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij ikonę głośności na pasku powiadomień i ustaw głośność.
  Uwaga: sprawdź ustawienia głośności w aplikacji, na przykład Windows Media Player, VLC player, YouTube itp.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

System Microsoft Windows zawiera szereg „narzędzi do rozwiązywania problemów”, przeznaczonych do szybkiego zdiagnozowania i automatycznego rozwiązywania wielu problemów związanych z komputerami. Chociaż narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows nie może rozwiązać problemów sprzętowych, dobrze jest od niego zacząć w przypadku napotkania problemów z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows jest wbudowane w panel sterowania w systemie Windows 10, 8.1, 8 i 7.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów w systemie Microsoft Windows 10?

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Ustawienia (ikona zębatki).
 2. Kliknij opcję Aktualizacje i zabezpieczenia i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
 3. Kliknij opcję Odtwarzanie dźwięku, a następnie kliknij opcję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów w systemie Microsoft Windows 8.1 lub 8?

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania.
 2. W polu System i zabezpieczenia kliknij opcję Znajdź i rozwiąż problemy.
 3. W kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów w systemie Microsoft Windows 7?

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania.
 2. W polu System i zabezpieczenia kliknij opcję Znajdź i rozwiąż problemy.
 3. W kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Firma Dell zaleca aktualizowanie sterowników urządzeń i systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Aktualizacje sterowników urządzeń i systemu BIOS zawierają usprawnienia lub zmiany, które zapewnią aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi modułami systemowymi (podzespołami i oprogramowaniem), a także zwiększą stabilność.

Ważne jest, aby zaktualizować następujące sterowniki urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności dźwięku lub odtwarzania dźwięku oraz rozwiązywania najczęściej występujących problemów z dźwiękiem lub odtwarzaniem dźwięku:

 • BIOS
 • Zestaw układów mikroprocesorowych (Chipset)
 • Sterownik karty muzycznej

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania sterownika urządzenia na posiadanym komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacja sterowników urządzeń na komputerze firmy Dell

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i aktualizacji systemu BIOS na posiadanym komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i aktualizacja systemu BIOS na komputerze firmy Dell

Aktualizacja konfiguracji systemu (BIOS) – (2:06)

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu w komputerze. Firma Dell oferuje diagnostykę wbudowaną i online. Diagnostyka sprzętu ePSA firmy Dell pomoże sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo.

Uruchamianie diagnostyki Dell Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-boot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)
 1. Ponowne uruchom komputer firmy Dell.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby ukończyć diagnostyką.
  Jeśli test się nie powiedzie, pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji.

ePSA Pre-boot System Assessment (oficjalny dziennik działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube – (2:28), tylko w języku angielskim

Użyj aplikacji Dell Interactive Support Agent (tylko w języku angielskim), aby uzyskać informacje na temat kodów błędów diagnostycznych ePSA i PSA.
Alternatywnie możesz odwiedzić stronę Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów diagnostycznych PSA lub ePSA.

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki ePSA lub PSA firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

Jeśli diagnostyka Dell ePSA i inne czynności związane z rozwiązywaniem problemów nie zidentyfikowały przyczyny problemu, zalecamy sprawdzenie sprzętu przy użyciu testu diagnostycznego Dell SupportAssist. Test diagnostyczny Dell SupportAssist pomaga rozwiązać problemy i uzyskać zautomatyzowane rozwiązania.

Wykonywanie skanowania sprzętu – Dell SupportAssist – (2:11)

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Jak zainstalować aktualizacje systemu Windows w systemach Microsoft Windows 10, Windows 8 lub 8.1?

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij przycisk Aktualizacja i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jak zainstalować aktualizacje systemu Windows w systemie Microsoft Windows 7?

 1. Kliknij Start i otwórz Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 3. Z panelu po prawej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Przywracanie systemu jest narzędziem systemu Windows wbudowanym w system i zaprojektowanym, aby chronić i naprawiać system operacyjny. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy użyć narzędzia przywracania systemu.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak wykonać przywracanie systemu.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Jeśli testy diagnostyczne nie wykryły problemów z portami USB, to prawdopodobnie problem jest spowodowany przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Jeśli powyższe instrukcje nie rozwiązały problemu, możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne komputera jako ostatnią opcję.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na dysku twardym na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, należy więc utworzyć kopię zapasową przed rozpoczęciem procesu

Uwaga: przywracanie komputera do domyślnych ustawień fabrycznych lub ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dowolnego nośnika odzyskiwania spowoduje usunięcie wszystkich danych z komputera. Zapewnij utworzenie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia, filmy itp. przed rozpoczęciem przywracania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak przywrócić ustawienia fabryczne komputera.

Uwaga: po przywróceniu lub ponownej instalacji systemu operacyjnego, zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń z witryny internetowej firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania.

Ponowne uruchamianie systemu Windows 10 – (1:36) tylko w języku angielskim

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Powrót do góry

Filmy informacyjne

Jak rozwiązać problemy z dźwiękiem (oficjalny dziennik działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (1:54) tylko w języku angielskim

Jak rozwiązać problemy z dźwiękiem w systemie Windows 10 (oficjalny dziennik działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:14) tylko w języku angielskim

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows 8 lub Windows 10 — (2:26)

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows 7 — (1:31)Audio and Speakers site - www.dell.com/support/audio Odwiedź stronę audio i głośników, aby uzyskać więcej informacji i wsparciaArticle ID: SLN146399

Last Date Modified: 21.09.2019 05:00


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.