Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Maksymalizacja wydajności w grach

Summary: Zwiększ wydajność w grach dzięki niniejszemu przewodnikowi firmy Dell. Dowiedz się więcej na temat optymalizacji ustawień, instalacji nowych podzespołów oraz przetaktowania.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Firma Dell Technologies zaleca narzędzie SupportAssist, aby utrzymać komputer w optymalnym stanie i dopasować go do potrzeb graczy.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist

Czas trwania: 00:32
Napisy kodowane: Tylko język angielski


Notebooki i komputery stacjonarne dell dla graczy mogą sprawić, że obraz będzie niesamowity, z których słynie wiele nowoczesnych gier. Nowe gry stale rozszerzają swoje możliwości, jeśli chodzi o estetykę i złożoność, a najnowocześniejsze gry wymagają najnowocześniejszego sprzętu do gier. Jeżeli wyniki osiągane w najnowszych grach nie są satysfakcjonujące, warto rozważyć aktualizację sprzętu do nowszego, bardziej zaawansowanego modelu. Jeśli jednak wolisz jeszcze przez chwilę pozostać przy swoim obecnym laptopie lub komputerze stacjonarnym, porady zawarte w tym artykule pomogą wycisnąć wydajność sprzętu do ostatniej kropli.
 
UWAGA: niniejsze wskazówki powinny być wykonywane w kolejności, w której zostały przedstawione poniżej.

Cause

Aktualizacja sterowników

Zawsze aktualne sterowniki karty graficznej lub układu graficznego oraz procesora gwarantują uzyskiwanie najlepszej wydajności w grach. Kliknij odpowiednie łącza poniżej, aby pobrać najnowsze sterowniki:

Dostosowywanie ustawień w systemie Windows

W system operacyjnym istnieje kilka opcji i ustawień, które może nie zapewnią dramatycznego wzrostu wydajności w grach, ale za to są proste do zastosowania i nic nie kosztują.

 • Wyłącz „efekty wizualne” systemu Windows. Te efekty wizualne pełnią w dużym stopniu funkcję dekoracyjną, a ich wyłączenie może zapewnić komputerowi niewielkie zwiększenie prędkości. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności dla danego systemu operacyjnego:

Windows 10

 1. W pasku wyszukiwania wpisz frazę „wydajność” i z listy wyników wybierz pozycję „Dopasuj wygląd i wydajność systemu Windows”.
 2. Na karcie Efekty wizualne wybierz pozycję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. Ewentualnie wybierz opcję Niestandardowe i wybierz efekty, które mają zostać wyłączone.
 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Windows 8/8.1

 1. W pasku wyszukiwania wpisz frazę „dopasuj wygląd” i wybierz opcję Ustawienia, a następnie opcję Dopasuj wygląd i wydajność systemu Windows.
 2. Na karcie Efekty wizualne wybierz pozycję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. Ewentualnie wybierz opcję Niestandardowe i wybierz efekty, które mają zostać wyłączone.
 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 • Zamknij wszystkie aplikacje, z których nie korzystasz podczas grania, aby zwolnić pamięć i moc obliczeniową. Przeglądarki internetowe i inne aplikacje mogą blokować dostęp do zasobów komputera i spowalniać grę. Przed rozpoczęciem gry zamknij wszystkie inne programy, aby zauważalnie zwiększyć wydajność.

  Użytkownicy aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców mogą skorzystać z zalet trybu gry, który daje grom pierwszeństwo w dostępie do zasobów. Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji trybu gry na komputerze, przejdź do sekcji Tryb gry podczas grania na urządzeniuKliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. z systemem Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Dostosowywanie ustawień w grze

Praktycznie wszystkie gry oferują menu funkcji graficznych, do których dostęp można uzyskać z poziomu gry. Dostosowanie ustawień tych funkcji może zapewnić znaczne zwiększenie częstotliwości odświeżania kosztem jakości niektórych szczegółów.

Najprostszym sposobem na zoptymalizowanie ustawień gry dla komputera jest skorzystanie z oficjalnych aplikacji producenta procesora graficznego (GPU, zwanego także grafiką lub kartą graficzną). Te aplikacje mogą skanować Twój komputer w poszukiwaniu zainstalowanych gier i utworzyć optymalne ustawienia profilu dla każdej gry na podstawie potencjalnych możliwości Twojego komputera. Dzięki temu możesz bezpośrednio rozpocząć granie, zachowując możliwie najlepszy kompromis między wydajnością i jakością.

Jeśli chcesz dostosować ustawienia grafiki gry ręcznie, pamiętaj, że niektóre funkcje mają większy wpływ na wydajność pracy niż inne, a funkcje, które należy zmienić jako pierwsze mogą się różnić w zależności od gry. W celu zwiększenia wydajności bez znacznej różnicy w obrazie można wyłączyć lub nawet wyłączyć następujące funkcje, które obciążają zasoby:

 • Efekty cieni
 • Efekty odbić
 • Cieniowanie ambientowe
 • Rozmycie ruchu
 • Głębia ostrości 
UWAGA: firmy NVIDIA i AMD mogą także oferować instrukcje optymalizacji dla niektórych gier na swoich stronach internetowych. 

Ponadto możesz rozważyć sprawdzenie rozdzielczości macierzystej wyświetlacza i ustawień wyższej rozdzielczości — zarówno w grze, jak i w systemie Windows. Ustawienia o wyższej rozdzielczości, takie jak Ultra High Definition (UHD) 3840 x 2160, będą bardziej obciążać możliwości przetwarzania karty graficznej niż ustawienia rozdzielczości macierzystej, takie jak Full High Definition (FHD) 1920 x 1080, co miałoby wpływ na liczbę klatek. Rozdzielczość macierzysta różni się w zależności od specyfikacji wyświetlacza, jednak można spróbować użyć tego ustawienia, jeśli występuje niska liczba klatek na wyższych rozdzielczościach.

Przetaktowanie

„Przetaktowaniem” podzespołu nazywane jest zwiększenie częstotliwości jego cyklu zegarowego poza wartość zalecaną przez producenta. Szybsza częstotliwość zegara oznacza więcej operacji na sekundę, dlatego entuzjaści gier często przetaktują swoje procesory lub procesory graficzne, aby nieco lepiej wyjąć energię z istniejącego sprzętu.

Notebooki i komputery stacjonarne firmy Dell dla graczy nie obsługują funkcji ręcznego przetaktowania ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów. Jednak niektóre modele komputerów Alienware firmy Dell można zamówić „fabrycznie przetaktowane”; takie komputery mają zatwierdzone przez firmę Dell profile przetaktowania, które można aktywować, postępując zgodnie z instrukcjami w artykule Przetaktowanie komputerów Alienware.

Korzystanie z Game Shift

Włączanie Game Shift

Tryb Game Shift poprawia wydajność gier, zwiększając prędkość wentylatora w celu optymalnego chłodzenia procesora.

UWAGA: Aby funkcja Game Shift działała, należy zainstalować oprogramowanie Alienware Command Center i Alienware OC Controls. Aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania tych aplikacji, zapoznaj się z sekcją Instalowanie trybu Game Shift po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego .

 

Tryb Game Shift jest włączany przez naciśnięcie klawisza Game Shift Klawisz Game Shift na klawiaturze komputera (jeśli opcja fn jest domyślnie włączona; w przeciwnym razie naciśnij i przytrzymaj klawisz fn, a następnie naciśnij klawisz Game Shift). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Skróty klawiaturowe w podręczniku konfiguracji i danych technicznych komputera.

UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat pobierania instrukcji konfiguracji i danych technicznych komputera, zapoznaj się z instrukcjami i dokumentacją do artykułów bazy firmy Dell Knlowdge.

 

Program Alienware Command Center wyświetla niebieską ikonę G. Pojawi się powiadomienie informujące o włączeniu trybu Game Shift.

Wyłączanie Game Shift

Jeśli nie używasz komputera do grania, wyłącz funkcję Game Shift, naciskając klawisz Game Shift Klawisz Game Shift na klawiaturze komputera (jeśli domyślne ustawienie fn jest włączone; w przeciwnym razie naciśnij i przytrzymaj klawisz fn, a następnie naciśnij klawisz Game Shift).

Funkcja Game Shift jest również wyłączona w następujących sytuacjach:
 • Po przełączeniu komputera do stanu uśpienia.
 • Po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Gdy funkcja Game Shift była aktywna przez 24 kolejne godziny.
 • Przy rozpoczynaniu nowej gry.
 • Przy przerwaniu gry, która wykorzystywała Game Shift.
 • Można zmienić plan zasilania lub profile termiczne komputera.
Instalowanie trybu Game Shift po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego
Alienware Command Center i Alienware OC Controls są instalowane fabrycznie. Przy ponownej instalacji systemu operacyjnego należy ponownie zainstalować aplikacje Alienware Center Command Center i Alienware OC, aby można było korzystać z Game Shift.
UWAGA: upewnij się, że system operacyjny Windows i wszystkie zgodne sterowniki zostały ponownie zainstalowane w komputerze. Wymagana jest również aktualizacja systemu Windows.

Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Alienware Command Center i Alienware OC Controls, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do strony Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 2. Dostępne są trzy opcje identyfikacji i uzyskiwania sterowników produktu firmy Dell.
  • Dotknij lub kliknij pozycję komputera w obszarze TEN KOMPUTER.
   UWAGA: jeśli w sekcji TEN KOMPUTER nie ma pozycji dla danego komputera, możesz dotknąć lub kliknąć przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, która automatycznie zidentyfikuje komputer. Postępuj zgodnie z monitami, aby pobrać i zainstalować aplikację SupportAssist. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dell SupportAssist dla komputerów.
  • Wprowadź kod Service Tag, identyfikator produktu Dell EMC lub model, a następnie dotknij lub kliknij przycisk Wyszukaj (jeśli produkt nie pojawił się na liście automatycznie) i wybierz komputer z listy.
  • Dotknij lub kliknij pozycję Przeglądaj wszystkie produkty: Wybierz typ posiadanego urządzenia, nazwę marki, a następnie model produktu.
   UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Sprawdzanie numeru modelu komputera firmy Dell.
 3. Kliknij opcję Znajdź sterowniki.
 4. Wybierz swój system z rozwijanego menu System operacyjny:
 5. W polu wyszukiwania Słowo kluczowe: wprowadź Alienware Command Center Application, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie aplikacji Alienware Command Center.
 7. W polu wyszukiwania Słowo kluczowe: wprowadź Alienware OC Controls Application, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 8. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie aplikacji Alienware OC Controls.
 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Download Selected (Pobierz zaznaczone). , aby pobrać wiele sterowników.
   UWAGA: aplikacja SupportAssist może dokonać aktualizacji pobranych sterowników nawet przed pobraniem wszystkich plików.
  • Dotknij lub kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać jeden sterownik lub jeden po drugim.
 10. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome.
 11. Po pobraniu sterownika dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 12. Uruchom ponownie komputer. Teraz możesz włączyć funkcję Game Shift (patrz Włączanie Game Shift).

Uaktualnianie podzespołów

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich powyższych opcji wrażenia podczas gry nadal Cię nie satysfakcjonują, konieczna może być wymiana podzespołów na nowsze, o większej mocy. Uaktualnienie zapewnia wzrost wydajności, jest jednak także najdroższa i potencjalnie najbardziej skomplikowana opcja.

Przed wymianą sprzętu

Chroń swoją inwestycję w komputer firmy Dell dla graczy, podejmując następujące środki ostrożności przed rozpoczęciem uaktualniania podzespołów.

Ograniczenia gwarancji

Komputer do gier marki Dell jest objęty ograniczoną gwarancją, podobnie jak wszystkie komponenty zakupione za pośrednictwem witryny internetowej firmy Dell. W przypadku uaktualnienia komputera podzespołem firmy Dell, zostanie on objęty pierwotną gwarancją komputera. Jeśli jednak kupujesz podzespoły od innej firmy, jest on objęty gwarancją producenta komponentów. Chociaż samo uaktualnienie komputera nie narusza gwarancji firmy Dell, należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

 • Podczas rozwiązywania problemów z komputerem technicy firmy Dell najpierw proszą o usunięcie podzespołów innych firm.
 • W przypadku wysłania do komputera Dell do naprawy należy najpierw zamienić podzespół pochodzący innego producenta na oryginalny, marki Dell.
 • W przypadku uszkodzenia komputera podczas instalowania podzespołów innej firmy oryginalna gwarancja nie obejmuje napraw.

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Uaktualnienie komputera wiąże się z jego otworzeniem i dotykaniem jego elementów wewnętrznych. Bez odpowiednich środków ostrożności, narażasz się na uszkodzenia komputera lub obrażenia ciała spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi. Obejrzyj film na temat unikania uszkodzeń w wyniku wyładowania elektrostatycznego, aby dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała i uziemić komputer przed jego otwarciem. (Materiał wideo tylko w języku angielskim, z napisami dialogowymi dostępnymi w kilku wersjach językowych)

Zgodność podzespołów

Przed zamówieniem nowego podzespołu do komputera, upewnij się, że będzie działać na Twoim istniejącym komputerze! Aby ustalić, jakie podzespoły są już zainstalowane w Twoim komputerze, przejdź na stronę pomocy technicznej dotyczącej Twojego komputera i wyszukaj odpowiedni dokument na karcie Instrukcje i dokumenty. Specyfikacje niektórych podzespołów możesz również znaleźć w opisie produktu na stronie sklepu Dell Store dotyczącej Twojego komputera.

Po znalezieniu specyfikacji zanotuj szczegółowe dane z kategorii Grafika, Pamięć masowa i Pamięć. Są one wyznacznikiem przy zakupie zgodnych uaktualnień. 

UWAGA: użytkownicy w niektórych krajach lub regionach mogą skorzystać z karty Części i akcesoria na stronie pomocy technicznej dla produktów dotyczącej ich komputera. Karta ta zawiera bezpośrednie łącza do aktualizacji, które będą działać poprawnie w danym komputerze. 

Uaktualnianie procesora graficznego

Nowoczesne gry stawiają Twojemu procesorowi graficznemu wysokie wymagania. Dlatego uaktualnienie tego podzespołu zapewnia zazwyczaj najwyższy wzrost wydajności w grach. Z drugiej jednak strony uaktualnienie procesora graficznego wiąże się również z największym wydatkiem i jest opcją dostępną tylko dla komputerów stacjonarnych. Właściciele notebooków nie mogą uaktualnić swoją procesorów graficznych (chociaż niektóre modele komputerów Alienware mogą korzystać z wzmacniacza grafiki Alienware Graphics Amplifier). Zobacz stronę produktu w sklepie firmy Dell Store, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wzmacniacza grafiki Alienware Graphics Amplifier.

UWAGA: mimo że modele Alienware Alpha są wymienione na liście jako komputery stacjonarne, ich procesory graficzne nie mogą być usunięte lub uaktualnione.

Zobacz poniższe instrukcje, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany procesora graficznego:

Dodawanie nowego procesora graficznego (SLI/Crossfire)

Jeśli Twój komputer jest już wyposażony w najnowszy i najlepszy procesor graficzny – lub jeśli nie możesz się jeszcze zdecydować na jego zakup – dodanie kolejnego procesora graficznego do komputera jest doskonałym sposobem na przeniesienie Twoich rozgrywek na wyższy poziom. To naprawdę jest tak proste, „więcej procesorów graficznych = więcej mocy”, mimo że konfiguracja komputera z wieloma procesorami graficznymi była kiedyś jedynie eksperymentalną metodą, praktykowaną wyłącznie przez najzagorzalszych graczy. Obecnie oficjalne oprogramowanie od firm NVIDIA i AMD sprawia, że konfiguracja komputera z wieloma procesorami graficznymi jest stosunkowo prosta.

Uaktualnianie dysku twardego

Nudzi Cię wpatrywanie się w ekrany wczytywania? Dyski półprzewodnikowe (SSD) są kilka razy szybsze od tradycyjnych obracających się dysków twardych, co oznacza, że załadowanie gry rzadko będzie trwać dłużej niż kilka sekund. Dodatkowo, wszystkie elementy zainstalowane na dysku SSD, w tym także system operacyjny Windows, zaczną działać znacząco szybciej. Jest to doskonały sposób, aby stary, powolny komputer czuł się lepiej niż nowy!

Uaktualnienie dysku twardego jest opcją zarówno dla właścicieli laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Rozbudowa pamięci

W przypadku pamięci o dostępie swobodnym (RAM) gry zazwyczaj podają ustawienia „minimalne” i „zalecane”. Spełnienie minimalnych wymagania dotyczących pamięci RAM umożliwi uruchomienie gry, jednak zalecana pamięć RAM zapewni bardziej płynną rozgrywkę. Spełnienie zalecenia może wymagać dodania więcej pamięci RAM do notebooka lub komputera stacjonarnego, jednak jej rozbudowa umożliwi komputerowi uruchamianie większej liczby programów jednocześnie. Solidna inwestycja, która da Ci pewność.

W przypadku dodawania pamięci RAM do komputera ważne są dwie kwestie:

 • Maksymalna obsługiwana pamięć RAM. Komputer może rozpoznać tylko określoną liczbę GB pamięci RAM; limit ten jest podany na stronie produktu w sklepie firmy Dell oraz w instrukcji obsługi.
 • Zgodność. Jeśli nowa pamięć RAM nie jest zgodna z komputerem, może to spowodować problemy z korzystaniem z urządzenia. Na stronie pomocy technicznej dla Twojego komputera, możesz kliknąć kartę Części i akcesoria, a następnie wybrać opcję Rozszerzenia pamięci, aby zobaczyć listę kompatybilnych uaktualnień pamięci RAM.

W przypadku rozbudowy pamięci RAM w komputerach stacjonarnych Alienware przejdź do artykułu Instalacja i wymiana części w komputerze Alienware, wybierz dany model komputera Alienware z listy, a następnie kliknij opcję „Karta graficzna”.

Resolution

Poprawa wydajności gier

Czas trwania: 06:04
Napisy zamknięte: Tylko język angielski

Optymalizowanie systemów przy użyciu kart Nvidia

Czas trwania: 03:13
Napisy zamknięte: Tylko język angielski

Additional Information

Article Properties


Affected Product
Alienware 13, Alienware 13 R3, Alienware 13 R2, Alienware 14, Alienware 15, Alienware 15 R3, Alienware 15 R2, Alienware 17, Alienware 17 R4, Alienware 17 R2, Alienware 17 R3, Alienware 18, Alienware Alpha & Alienware Steam Machine, Alienware Area 51 , Alienware Area-51 ALX, Alienware Area-51 R2, Alienware Aurora, Alienware Aurora ALX, Alienware Aurora Ryzen Edition R10, Alienware Aurora R2, Alienware Aurora R3, Alienware Aurora R4, Alienware Aurora R5, Alienware Aurora R6, Alienware Aurora R7, Alienware Aurora R8, Alienware Aurora R9, Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, alienware M14x, ALIENWARE M14X R2, Alienware M15x, Alienware M17x, Alienware M17X R2, Alienware M17X R3, Alienware M17x R4, Alienware M18x, ALIENWARE M18X R2, Alienware Alpha R2 & Alienware Steam Machine R2, Alienware X51, Alienware X51 R2, Alienware X51 R3, Alienware Aurora, G Series, Dell G3 3579, Dell G3 15 3590, Dell G7 15 7588, Dell G3 3779, Inspiron 14 Gaming 7466, Inspiron 14 Gaming 7467, Inspiron 15 Gaming 7566 ...
Last Published Date

10 Nov 2023

Version

18

Article Type

Solution