Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här ansluter du högtalare eller hörlurar till en Dell-dator

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du ansluter externa högtalare, hörlurar eller högtalarpaneler till en Dell-dator. Hitta information om ljudportar, ansluta högtalare, hörlurar, högtalarpaneler och så vidare samt länkar till felsökningsartiklar som hjälper dig att lösa ljudrelaterade problem. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Om du använder externa högtalare eller hörlurar som är anslutna till en dator förbättras ljudkvaliteten när du använder webbinnehåll, digitala musikfiler och andra ljudkällor.

Det är viktigt att ansluta högtalarna eller hörlurarna och ställa in rätt ljuduppspelningsenhet i Windows ljudinställningar. Högtalare eller hörlurar för datorer levereras i två varianter:

 • Kabelanslutna högtalare eller hörlurar – kan anslutas till en stationär eller bärbar dator med en 3,5 mm-ljudkontakt eller en USB-kabel.
 • Trådlösa högtalare eller hörlurar – kan anslutas till en Bluetooth-kompatibel dator med Bluetooth.

Expandera avsnitten nedan för detaljerad information.

Stationära datorer har tre eller fler ljudkontakter på baksidan (bild 1) och vissa stationära datorer har även hörlur och mikrofon, eller en kombinationskontakt för hörlurar/mikrofon på frontpanelen. Ljudkontakterna på stationära datorer och uttagen på ljudkortet är färgkodade för korrekt anslutning av högtalare. På en Dell allt-i-ett-dator sitter högtalaren, hörlurarna eller linjeutgångskontakten på baksidan eller sidan av datorn. För att lära dig modellspecifik information om platsen för ljudkontakterna, se dokumentationen för din Dell-dator.

Obs! Ljud- och USB-kontakter på frontpanelen kan aktiveras eller inaktiveras i BIOS eller systeminställningarna. Se dokumentationen för din Dell-dator för att lära dig hur du navigerar till BIOS och aktiverar eller inaktiverar ljudporten på frontpanelen.

De flesta bärbara datorer har en kombinationskontakt för hörlurar/mikrofon (bild 2).

 1. Kontrollera att högtalarna är påslagna.
  Obs! Beroende på typ eller modell kan högtalaren använda en nätadapter, USB-kabel eller batterier för att tillhandahålla ström. Mer information finns i användarhandboken för din enhet.
 2. Anslut högtalar- eller hörlurskontakten direkt i uttaget ljudutgång eller högtalarutgång (grönt) på datorn.
  Obs! Mer information om de olika typerna av ljudkontakter på en stationär dator finns i dokumentationen till din stationära Dell-dator.
 3. Justera volymen med volymreglaget på den externa högtalaren. För hörlurar finns volymkontrollen antingen i programmet (mediespelare som Windows Media Player eller VLC, videospelare på webben som YouTube, Facebook-videospelare och så vidare, eller kommunikationsappar som Skype, Zoom, Discord och så vidare) som används eller Windows huvudvolymkontroll i systemfältet.
 4. Justera volymen på datorn.
 5. Gå vidare till nästa steg för att ställa in standardenhet för ljuduppspelning i Windows.
Illustration av ljudportar på baksidan av en stationär dator
Bild 1: Illustration av färgkodade ljudportar på baksidan av en stationär dator. För modellspecifik information, se dokumentationen för din Dell-dator.

Illustration av en kombinationsport för ljud på en bärbar dator
Bild 2: Illustration av en kombinationsport för ljud på en bärbar dator. För modellspecifik information, se dokumentationen för din Dell-dator.

Trådlösa högtalare eller hörlurar kan anslutas till en dator med Bluetooth. Vissa trådlösa hörlurar kan levereras med en USB-dongel som är parkopplad i förväg. Denna kan användas för att ansluta till en dator.

 1. Slå på Bluetooth-högtalaren och gör den identifierbar. I användarhandboken för Bluetooth-högtalaren finns information om hur du ställer in identifieringsbart läge för Bluetooth-enheten.
 2. Aktivera Bluetooth på datorn.
 3. Anslut och parkoppla Bluetooth-högtalaren eller hörlurarna med datorn.
  Obs! För vissa Bluetooth-högtalare eller -hörlurar krävs en lösenkod för att ansluta och para ihop. I användarhandboken för Bluetooth-enheten finns enhetsspecifika anvisningar.
   
  Obs! Bluetooth-högtalaren eller -hörlurarna och datorn ansluts automatiskt när de två enheterna finns inom räckvidd för varandra när Bluetooth är påslaget. Bluetooth-signalens räckvidd kan variera för olika Bluetooth-enheter.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen.
 5. Gå vidare till nästa steg för att ställa in standardenhet för ljuduppspelning i Windows.

Det är viktigt att ställa in rätt uppspelningsenhet. Detta säkerställer att ljudet är tillgängligt från rätt högtalare eller hörlurar. Om vissa enheter, till exempel Bluetooth-högtalare eller -headset, inte visas i listan kontrollerar du att Bluetooth-enheten är parkopplad till datorn.

Obs! Endast en enhet kan ställas in som standardenhet för uppspelning.

Ändra standardljuduppspelningsenhet i Windows 11 eller Windows 10

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Inställningar (verktygsikonen).
 2. Klicka på System.
 3. Klicka på Ljud i den vänstra menyn.
 4. Under väljer du utgångsenhet och klickar på den ljudenhet som du vill använda.

Ändra standardljuduppspelningsenhet i Windows 8 eller 8.1

 1. Högerklicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Ljud.
 4. Välj den ljudenhet du vill använda i fliken Uppspelning.
 5. Klicka på Ange standard och klicka på OK.
Obs! Rätt ljuduppspelningsenhet måste ställas in i Zoom, Skype, Google Meet och andra program för ljud- eller videokonferenser. Se programvarutillverkarens webbplats för mer information om hur du ställer in standardenhet för ljuduppspelning.

Det är viktigt att ställa in rätt inspelningsenhet eller mikrofon. Detta säkerställer att ljudet är tillgängligt från rätt mikrofon. Om vissa enheter, till exempel Bluetooth-headset, inte finns med i listan kontrollerar du att Bluetooth-enheten är parkopplad till datorn.

Obs! Endast en enhet kan ställas in som standardenhet för inspelning.

Ändra standardenhet för ljudinspelning i Windows 11 eller Windows 10

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Inställningar (verktygsikonen).
 2. Klicka på System.
 3. Klicka på Ljud i den vänstra menyn.
 4. Under Välj inmatningsenhet väljer du den ljudenhet som du vill använda som primär mikrofon.

Ändra standardenhet för ljudinspelning i Windows 8 eller 8.1

 1. Högerklicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Ljud.
 4. Välj den standardmikrofon som du vill använda på fliken Inspelning .
 5. Klicka på Ange standard och klicka på OK.
Obs! Rätt mikrofon eller inspelningsenhet måste ställas in i Zoom, Skype, Google Meet och andra program för ljud- eller videokonferenser. Se programvarutillverkarens webbplats för mer information om hur du ställer in standardmikrofonen.

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Felsöka ljudrelaterade problem

Längd: 02.34
När det är tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertexter) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.


Vanliga frågor och svar

Kombinationskontakten för hörlurar/mikrofon finns ofta på bärbara datorer och på frontpanelen på stationära datorer. Den här typen av kontakt har stöd för antingen hörlurar, öronsnäckor eller headset med inbyggd mikrofon. Kombinationskontakten för hörlurar/mikrofon är en standardljudkontakt på 3,5 mm.

Obs! Headset med inbyggda mikrofoner kan antingen ha en enda kabel eller dubbla kablar (en vardera för stöd för hörlurar och mikrofon. Kombinationskontakten för hörlurar/mikrofon stöder headset som endast använder en enda kabel.

På stationära datorer är ljudportarna på baksidan av datorn färgkodade för enkel referens. Färgkoden kan variera mellan olika modeller. I användarhandboken till din Dell-dator finns mer information om vad varje färgkodad ljudport stöder.

Vissa bildskärmar har inbyggda högtalare. Sådana skärmar stöder ljudöverföring via standard-HDMI- eller DisplayPort-anslutning som stöder både ljud och video.

 1. Kontrollera att den skärm du använder har en inbyggd högtalare.
 2. Kontrollera att HDMI- eller DisplayPort-kabeln är ansluten mellan datorn och skärmen.
  Obs! Ljud- och videosignalöverföring stöds endast på HDMI-, DisplayPort- och USB-C-kabel (DisplayPort- eller Thunderbolt-kompatibel).
 3. Följ stegen nedan för att ställa in standardenheten för ljuduppspelning som bildskärm.

Ändra standardljuduppspelningsenhet i Windows 11 eller Windows 10

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Inställningar (verktygsikonen).
 2. Klicka på System.
 3. Klicka på Ljud i den vänstra menyn.
 4. Under väljer du utgångsenhet och klickar på den ljudenhet som du vill använda.

Ändra standardljuduppspelningsenhet i Windows 8 eller 8.1

 1. Högerklicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Ljud.
 4. Välj den ljudenhet du vill använda i fliken Uppspelning.
 5. Klicka på Ange standard och klicka på OK.

För att ställa in högtalarpanelen på en Dell-skärm, se dokumentationen för din Dell-skärm eller högtalarpanelen för detaljerad information.

Information om hur du konfigurerar en ljudpanel som inte kommer från Dell eller tredje part finns i användarhandboken för enheten på enhetstillverkarens webbplats.

För att säkerställa att mikrofonen fungerar korrekt ställer du in rätt ljudinspelningsenhet i Windows 11 eller Windows 10.

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Inställningar (verktygsikonen).
 2. Klicka på System.
 3. Klicka på Ljud i den vänstra menyn.
 4. Under Välj inmatningsenhet väljer du den ljudenhet som du vill använda som primär mikrofon.

Ändra standardenhet för ljudinspelning i Windows 8 eller 8.1

 1. Högerklicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Ljud.
 4. Välj den standardmikrofon som du vill använda på fliken Inspelning .
 5. Klicka på Ange standard och klicka på OK.
Obs! Rätt mikrofon eller inspelningsenhet måste ställas in i Zoom, Skype, Google Meet och andra program för ljud- eller videokonferenser. Se programvarutillverkarens webbplats för mer information om hur du ställer in standardmikrofonen.

Article Properties


Affected Product
Alienware Aurora, Alienware Aurora Ryzen Edition R10, Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations , Mobile Workstations, Dell Wired Headset – WH3024 ...
Last Published Date

29 Mar 2024

Version

12

Article Type

How To