Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik bruker du tvunget ePSA for å gjenopprette fra POST- eller oppstartsfeil på Dell Latitude-PC-er

Summary: Finn ut hvordan du gjenoppretter en bærbar Dell Latitude-PC fra en POST- eller oppstartsfeil ved hjelp av metoden for tvunget ePSA (enhanced pre-boot system assessment). Gjenopprett en bærbar Dell Latitude-PC fra en post-feil, oppstartsfeil, delvis oppstartsfeil eller stoppet oppstart ved hjelp av den nye metoden for tvunget ePSA (enhanced pre-boot system assessment). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker tvunget ePSA til å gjenopprette en bærbar Dell Latitude-PC fra en POST- eller oppstartsfeil. Her kan du finne informasjon om hva tvunget ePSA er, hvordan du setter dem i gang på en bærbar PC av typen Dell Latitude, og en videoveiledning om hvordan du bruker tvunget ePSA.


Innholdsfortegnelse

 1. Hva er tvunget ePSA?
 2. Sette i gang tvunget ePSA
 3. Relatert video

Hva er tvunget ePSA?

Bærbare Dell Latitude-PC-er har en gjenopprettingsfunksjon som kalles tvunget ePSA. Tvunget ePSA kan brukes for å forsøke å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude fra en POST- eller oppstartsfeil, slik at ytterligere feilsøking kan utføres hvis nødvendig. Tvunget ePSA kan bidra til å gjenopprette en bærbar Dell Latitude-PC i følgende scenarier:

 • POST-feil: Datamaskinen kan vise tegn på strøm, men viser ikke Dell-logoen etter at du har slått på. Caps Lock-lyset slås ikke på når du trykker på Caps Lock-tasten. LCD-skjermen (LCD-skjerm) kan se tom eller svart ut etter at du har slått på datamaskinen.
 • Oppstartsfeil: Det kan hende at datamaskinen viser Dell-logoen etter at den er slått på, men starter ikke opp i operativsystemet. Dette omfatter tilfeller der PC-en ikke starter opp i operativsystemet i det hele tatt, og der oppstarten stopper midt i prosessen.
Merk: Tvunget ePSA er bare tilgjengelig på bærbare Dell Latitude-PC-er.

Tilbake til toppen

Sette i gang tvunget ePSA

Slik starter du tvunget ePSA på en bærbar Dell Latitude-PC:

 1. Slå av datamaskinen. Trykk på og hold nede av/på-knappen i 10–20 sekunder, til alle lysene er slått av.
 2. Koble fra strømadapteren.
 3. Ta ut batteriet. Se brukerhåndboken for Dell-datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar ut batteriet.
 4. Trykk på og hold nede av/på-knappen i 10 sekunder for å lade ut eventuell resterende strøm.
 5. Trykk på og hold nede strømknappen, og koble strømadapteren til Dell-datamaskinen.
  Merk: Ikke slipp strømknappen før tekst eller Dell-velkomstbildet vises. Ikke koble batteriet til datamaskinen før gjenopprettingsprosessen er fullført.
 6. Dell ePSA-diagnostikkskjermen vises. Hvis ePSA-diagnostikkskjermbildet ikke vises, kan du prøve å gjenopprette Dell-datamaskinen ved hjelp av bios-gjenopprettingsmetoden. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Alternativer for gjenoppretting av BIOS på en PC eller et nettbrett fra Dell.
 7. Ved ledeteksten Were color bars displayed? (Y/N) (Ble fargestolper vist? (J/N)) trykker du på Y-tasten for å bekrefte.
 8. Trykk på Esc-tasten for å stoppe ePSA, og klikk på Exit (Avslutt ) for å avslutte ePSA-diagnostikken på en sikker måte, og start datamaskinen på nytt.

Enkelte bærbare Dell Latitude-PC-er kan gjenopprettes ved å tilbakestille sanntidsklokken (RTC). Hvis tvunget ePSA ikke fungerer, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Slik tilbakestiller du sanntidsklokken (RTC) for å gjenopprette din bærbare Dell-PC.

 • Hvis datamaskinen ikke gjenopprettes etter en oppstartsfeil etter at ePSA-diagnostikken er avsluttet, må du starte tvunget ePSA på nytt og la diagnostikken fullføres.
  Merk: Hvis du kjører komplett ePSA-diagnostikk, kan du identifisere maskinvarefeil på Dell-datamaskinen. Hvis det oppstår en maskinvarefeil, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.
Tilbake til toppen

Relatert video

Slik bruker du tvunget ePSA-gjenoppretting

Varighet: 03:26 (hh:mm:ss)
Når det er tilgjengelig, kan du velge språkinnstillinger for undertekst (undertekster) ved hjelp av innstillinger eller CC-ikonet på denne videospilleren.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

02 Nov 2023

Version

5

Article Type

How To