Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här använder du framtvingad ePSA för att återställa från misslyckat självtest eller start på en dator från Dell

Summary: Lär dig hur du återställer en bärbar Dell Latitude-dator från ett misslyckat självtest eller start med hjälp av den framtvingade ePSA-metoden (Enhanced Pre-boot System Assessment). Återställa en bärbar Dell Latitude-dator från ett misslyckat självtest, startfel, delvis startfel eller fördröjd start med hjälp av den nya framtvingade ePSA-metoden (Enhanced Pre-boot System Assessment). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Den här artikeln innehåller information om hur du använder framtvingad ePSA för att återställa en bärbar Dell Latitude-dator från ett misslyckat självtest eller start. Här hittar du information om framtvingad ePSA, hur du startar dem på en bärbar Dell Latitude-dator samt en videoguide om hur du använder framtvingad ePSA.


Innehållsförteckning

 1. Vad är framtvingad ePSA?
 2. Startar framtvingad ePSA
 3. Relaterat videoklipp

Vad är framtvingad ePSA?

Dells bärbara Latitude-datorer har en återställningsfunktion som kallas framtvingad ePSA. Framtvingad ePSA kan försöka återställa en bärbar Dell Latitude-dator från misslyckat självtest eller start så att ytterligare felsökning kan genomföras vid behov. Framtvingad ePSA kan hjälpa till att återställa en bärbar Dell Latitude-dator i följande scenarier:

 • Post failure (fel vid självtest vid start): Datorn kan visa tecken på ström men Dell-logotypen visas inte efter att den har startats. Indikatorlampan för Caps Lock lyser kanske inte när du använder Caps Lock-tangenten för att växla mellan lägen. LCD-skärmen (LCD-skärmen) kan vara tom eller svart när du har startat datorn.
 • Startfel: Datorn kan visa Dell-logotypen när den har startats, men den startar inte i operativsystemet. Detta innefattar även situationer då enheten inte startar alls eller fördröjning när den startar i operativsystemet.
Obs! Framtvingad ePSA är endast tillgänglig på bärbara Dell Latitude-datorer.

Överst på sidan

Startar framtvingad ePSA

Så här initierar du framtvingad ePSA på en bärbar Dell Latitude-dator:

 1. Stäng av datorn. Tryck på och håll strömknappen intryckt i 10–20 sekunder tills alla lampor släcks.
 2. Koppla bort nätadaptern.
 3. Ta ut batteriet. Mer information om hur du tar bort batteriet finns i användarhandboken till Dell-datorn.
 4. Håll strömknappen intryckt i tio sekunder så att all kvarvarande ström laddas ur.
 5. Håll strömbrytaren intryckt och anslut nätadaptern till Dell-datorn.
  Obs! Släpp inte strömbrytaren förrän text eller Dell-välkomstskärmen visas. Anslut inte batteriet till datorn förrän återställningsprocessen har slutförts.
 6. Dell ePSA-diagnostikskärmen visas. Om ePSA-diagnostikskärmen inte visas kan du försöka återställa Dell-datorn med bios-återställningsmetoden. Mer information finns i artikeln BIOS-återställningsalternativ på en dator eller surfplatta från Dell i Dells kunskapsdatabas.
 7. När du får frågan ”Were color bars displayed? (Y/N)” (visades färgfälten? (Ja/Nej)) trycker du på Y-tangenten för att bekräfta.
 8. Tryck på Esc-tangenten för att stoppa ePSA och klicka på Exit (avsluta) för att avsluta ePSA-diagnostiken och starta om datorn.

Vissa bärbara Dell Latitude-datorer kan återställas genom att realtidsklockan (RTC) återställs. Om metoden för framtvingad ePSA inte fungerar kan du läsa artikeln Hur du återställer realtidsklockan (RTC) för att återställa ditt bärbara Dell-system i Dells kunskapsdatabas.

 • Om datorn inte återställs från ett startfel när ePSA-diagnostiken har avslutats initierar du framtvingad ePSA igen och låter diagnostiken slutföras.
  Obs! Genom att köra den fullständiga ePSA-diagnostiken kan du identifiera maskinvarufel på Dell-datorn. Om ett maskinvarufel inträffar hittas läser du följande artikel i Dells kunskapsbank Resolve Hardware Issues Using ePSA or PSA Diagnostics and Guide to Error Codes (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder).
Överst på sidan

Relaterat videoklipp

Så använder du framtvingad ePSA-återställning

Längd: 03:26 (hh:mm:ss)
När det är tillgängligt kan du välja språkinställningar med undertext (undertext) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

02 Nov 2023

Version

5

Article Type

How To