Jak změnit nastavení obrazu nebo vylepšit zobrazení textu v systému Windows 10

Summary: Zjistěte, jak na počítači Dell změnit nastavení zobrazení či obrazu v systému Microsoft Windows 10. Získejte informace o tom, jak změnit rozlišení obrazovky, obnovovací frekvenciSee more

Article Content


Symptoms

Cause

Pokud potřebujete pomoci s jiným operačním systémem, vyberte příslušný níže uvedený odkaz.

Resolution

Další informace získáte kliknutím na níže uvedenou část.

Nastavení rozlišení monitoru určuje množství informací, které jsou zobrazeny na obrazovce. Rozlišení se měří horizontálně a vertikálně v pixelech. Při nižších hodnotách rozlišení, například při rozlišení 640 x 480, se na obrazovku vejde méně položek, protože jejich velikost je větší. Při vyšších hodnotách rozlišení, například při rozlišení 1900 x 1080, se na obrazovku vejde více položek, protože jejich velikost je menší.

Režimy rozlišení se u jednotlivých obrazovek liší v závislosti na grafické kartě, velikosti monitoru, ovladači grafické karty a ovladači monitoru.

Systém Windows 10 ve výchozím nastavení zvolí nejvhodnější nastavení zobrazení pro váš počítač v závislosti na připojeném monitoru a nainstalovaných ovladačích grafické karty. Rozlišení obrazovky každého monitoru připojeného k počítači lze nastavit ručně.

POZNÁMKA:
 • Změny rozlišení obrazovky budou použity u všech uživatelských účtů bez ohledu na uživatele, který změny provedl.
 • Monitory mohou podporovat rozlišení obrazovky nižší než jejich nativní rozlišení. Při nižším rozlišení nemusí být text jasný nebo ostrý.
 • Abyste mohli používat obchod Windows Store pro stahování a spouštění aplikací systému Windows, musí být monitory nastaveny alespoň na rozlišení 1 024 x 768.
 1. Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti plochy a vyberte možnost Nastavení zobrazení.
 2. V levém podokně klikněte na položku Obrazovka.
 3. V pravém podokně přejděte dolů a klikněte na možnost Upřesňující nastavení zobrazení.
 4. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, vyberte monitor, jehož rozlišení chcete změnit.
 5. Klikněte na rozevírací nabídku Rozlišení a vyberte rozlišení obrazovky. Například 1 920 x 1 080.
  POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, vyberte nativní rozlišení, které je obvykle uvedeno jakoDoporučené.
 6. Klikněte na tlačítko Použít.
  POZNÁMKA: Nyní můžete změny potvrdit kliknutím na tlačítko Nechat změny nebo vrátit změny kliknutím na tlačítko Vrátit. Pokud nezvolíte ani jednu z možností, po uplynutí 15 sekund se nastavení vrátí na původní hodnoty.
 7. Pokud je vybrané rozlišení obrazovky optimální, klikněte na tlačítko Nechat změny.
 8. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, opakujte kroky 4 až 7.
POZNÁMKA: V nastavení s více monitory:
 1. Pokud je režim zobrazení nastaven naRozšířený, maximální rozlišení obrazovky lze nastavit individuálně pro každý monitor.
 2. Pokud je režim zobrazení nastaven naDuplikovat, maximální dostupné rozlišení obrazovky bude nejnižší rozlišení podporované jedním z monitorů. Pokud například monitor 1 podporuje rozlišení 1 920 x 1 080 a monitor 2 podporuje rozlišení 2 560 x 1 440, pak maximální rozlišení podporované na obou monitorech v režimuDuplikovatbude 1 920 x 1 080.

Zpět na začátek

Změna jasu obrazovky u notebooků Dell

Notebooky Dell mají na klávesnici klávesové zkratky pro zvýšení nebo snížení jasu obrazovky. Obvykle se jedná o kombinaci klávesy Fn a jedné funkční klávesy.

Další informace o tom, jak nastavit jas na notebooku Dell, naleznete v uživatelské příručce notebooku Dell.

Změna jasu obrazovky na monitorech Dell

Monitory Dell používají nabídku OSD (On-Screen Display) ke zvýšení nebo snížení jasu a kontrastu obrazovky. Pomocí tlačítek na monitoru otevřete nabídku OSD.

Více informací o tom, jak používat nabídku OSD k nastavení jasu a kontrastu monitoru Dell, najdete v uživatelské příručce k monitoru Dell.

 1. Přejděte na webovou stránku Příručky Dell.
 2. Vyberte svůj produkt Dell:
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo notebooku nebo monitoru a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a vyberte svůj notebook nebo monitor Dell z katalogu.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a klikněte na možnost Zobrazit PDF vedle uživatelské příručky.

Zpět na začátek

 1. Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti plochy a poté klikněte na možnost Nastavení zobrazení.
 2. V levém podokně klikněte na položku Obrazovka.
 3. V pravém podokně přejděte dolů a klikněte na možnost Upřesňující nastavení zobrazení.
 4. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, vyberte monitor, jehož frekvenci chcete změnit.
 5. Přejděte dolů a klikněte na možnost Zobrazit vlastnosti adaptéru.
 6. V okně Vlastnosti grafického adaptéru vyberte kartu Monitor (obrázek 4).
 7. Vyberte požadovanou obnovovací frekvenci monitoru a klikněte na tlačítko OK.
 8. Pokud je vybraná obnovovací frekvence optimální, klikněte na tlačítko Ponechat změny.
 9. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, opakujte kroky 4 až 8.
POZNÁMKA: Obnovovací frekvence displeje je hardwarová funkce panelu LCD. Systém Windows nebo jiné operační systémy neumožňují zvolit obnovovací frekvenci, která je vyšší, než jakou displej podporuje.
 
POZNÁMKA: Panely LCD většiny displejů podporují obnovovací frekvenci od 30 do 60 Hz. Panely LCD herních monitorů a herních notebooků Dell podporují vyšší obnovovací frekvence, například 120 nebo 240 Hz, pro zajištění optimálního herního výkonu. Technické specifikace panelu LCD naleznete v uživatelské příručce produktu Dell.

Zpět na začátek

Systém Windows zajišťuje použitelnou a stálou velikost veškerého obsahu na obrazovce tím, že aplikacím předává instrukce, aby měnily velikost svého obsahu podle určeného měřítka. U většiny stolních monitorů a notebooků je toto nastavení obvykle v rozsahu 95–110 DPI. Ve výchozím nastavení systému Windows je nastaveno měřítko 100 %.

Pokud změníte škálování DPI monitoru, změní se tím velikost textu, aplikací a dalších položek, které se následně jeví větší nebo menší. Při vyšším DPI se veškerý obsah jeví jako větší, při nižším DPI se veškerý obsah jeví jako menší.

 1. Uložte všechny otevřené dokumenty a zavřete všechna otevřená okna.
 2. Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti plochy a vyberte možnost Nastavení zobrazení.
 3. V levém podokně klikněte na položku Obrazovka.
 4. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, vyberte monitor, u kterého chcete změnit škálování DPI.
 5. V části Měřítko a rozložení klikněte na možnost Upřesnit nastavení měřítka.
 6. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, povolte možnost Nechat systém Windows, aby se pokusil opravit rozmazané aplikace. Systém Windows tak může automaticky určit nejlepší nastavení.
 7. Chcete-li nastavit vlastní měřítko, zadejte vlastní velikost měřítka do pole Vlastní měřítko. Například 100 %, 125 %, 150 %, 200 % atd.
 8. Klikněte na tlačítko Použít.
 9. Pokud vám nastavené DPI vyhovuje, dokončete změny kliknutím na tlačítko Odhlásit se nyní.
 10. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, opakujte kroky 4 až 8.

Zpět na začátek

Technologie ClearType upravuje zobrazení textu na obrazovce v několika interaktivních možnostech.

 1. Stiskněte klávesy Windows + Q na klávesnici.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz ClearType.
 3. Ve výsledcích hledání vyberte možnost Upravit text ClearType (Ovládací panel).
 4. Zaškrtněte políčko Zapnout technologii ClearType a klikněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte monitory, na kterých chcete změnit nastavení ClearType, a klikněte na tlačítko Další.
 6. Podle pokynů na obrazovce vyberte vzorový text, který podle vás vypadá nejlépe, a klikněte na tlačítko Další.
 7. Po dokončení procesu klikněte na tlačítko Dokončit.

Zpět na začátek

Additional Information

SLN297871_en_US__12Monitors Další informace a podporu pro monitor, notebook nebo tablet Dell naleznete na stránkách podpory monitorů Dell.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters