Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows 10 kraschar och en blå skärm visas

Summary: Information för att lösa olika blåskärmsproblem i Windows, t.ex. tråd som fastnat och demonteringsbar start. Den här guiden är avsedd att användas procedurmässigt för att utesluta Dell-maskinvara, drivrutiner eller BIOS. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett blåskärmsfel?
 2. Sök efter problem och lösningar bland Problemrapporter
 3. Uppdatera drivrutiner och system-BIOS
 4. Kör onlinediagnostik
 5. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden
 6. Hitta information om ett specifikt blåskärmsfel från Microsoft
 7. Återställ eller installera om Windows 10

Artikeln gäller för Microsoft Windows 10. Den bör användas procedurmässigt för att exkludera Dell-maskinvara, drivrutiner eller BIOS och sedan undersöka användning av Dell- och Microsoft-resurser.
Klicka nedan för att ändra operativsystemet.


Analysera kraschrapporten och avaktivera automatisk omstart.

Längd: 00:48
När det är tillgängligt kan du välja språkinställningar med undertext (undertext) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

Felsöka blåskärmsfel i Windows – YouTube.

Längd: 03.00
När det är tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertexter) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

Cause

Orsaksinformation är inte tillgänglig.

Resolution

Vad är ett blåskärmsfel?

När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm.

Blåskärmsfel inträffar när:

 • Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att förlora data.
 • Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats.
 • Windows upptäcker att det har uppstått ett maskinvarufel som inte kan återställas.

Sök efter problem och lösningar bland Problemrapporter

Windows 10-systemkraschfel samlas i Problemrapporter och jämförs med andra systemkraschdata som finns online. Så här får du åtkomst till Problemrapporter:

 1. Klicka på Start SLN297928_en_US__1WinKey och skriv ”problemrapporter”.
   
 2. Välj Visa alla problemrapporter. Då visas en lista över de fel som har uppstått i datorn och möjliga lösningar på dessa, exempelvis uppdatering av drivrutiner eller system-BIOS eller sökning efter eventuella uppdateringar av programvaran.
   
 3. I kolumnen Källa letar du efter Windows och söker oväntat efter Shut-down under Summary.
   
 4. Högerklicka på radobjektet och välj Sök efter en lösning.
   
  Obs! Du måste vara online för att kunna visa lösningar.

Uppdatera drivrutiner och system-BIOS

Dell rekommenderar att du inkluderar uppdateringen av enhetsdrivrutinerna och BIOS med dina övriga schemalagda uppdateringar. Uppdateringarna av enhetsdrivrutinerna och BIOS kan innehålla förbättrade funktioner och ändringar som gör att systemets programvara förblir aktuell och kompatibel med övriga datormoduler (maskinvaran och programvaran) samt gör dem mer stabila.

Mer information om hur du hämtar och installerar drivrutiner för din Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Hämta och installera drivrutiner automatiskt på en Dell-dator.


Kör onlinediagnostik

Dell har sammanställt onlinediagnostik som kan identifiera problem med datorns maskinvara eller konfiguration som kan vara orsaken till problemet. Gå till Dells webbplats för onlinediagnostik för att få mer information och köra en genomsökning av datorn.


Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden

När ett kritiskt fel upptäcks i Windows startas datorn om automatiskt för att förhindra ytterligare skada.

Detta är en säkerhetsfunktion i Windows. För att ytterligare analysera stoppfelet måste vi känna till felkoden och information som är associerad med felet.

Den här informationen visas när du stänger av automatisk omstart. Följ dessa steg för att stänga av automatisk omstart:

 1. Klicka på Start SLN297928_en_US__1WinKey och skriv ”avancerade systeminställningar”.
  Fönstret Systemegenskaper visas.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Under Start och återställning-avsnittet väljer du Inställningar....
 4. Vid systemfel avmarkerar du rutan bredvid Automatisk omstart.
 5. Klicka på OKoch klicka på Verkställ och sedan på OK för att slutföra uppdateringen.

Hitta information om ett specifikt blåskärmsfel från Microsoft

När du har erhållit den primära felkoden på blåskärmen kan du läsa Microsoft-artikeln "Felsöka blåskärmsfel" för ytterligare alternativ.

 
Obs! På microsoft-webbplatsen bug Check Code Reference finns också en omfattande lista med beskrivningar av blåskärmsfelkoder och möjliga orsaker. Om du har registrerat din STOP 0xXXXXXXXX-kod och problemet inte kan lösas med ovanstående steg kan du försöka att söka reda på det på den här webbplatsen.

Återställ eller installera om Windows 10

Om det inte gick att lösa problemet med hjälp av felsökningen ovan kan det vara nödvändigt att återställa datorn till fabriksinställningarna. Information om hur du återställer operativsystemet och programvaran till de ursprungliga fabriksinställningarna finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: "Reset or reinstall Windows 10 on a Dell computer" (Återställa eller installera om Windows 10 på en Dell-dator)

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Last Published Date

27 Apr 2023

Version

13

Article Type

Solution