Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Guide till att parkoppla och felsöka Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus

Summary: Parkoppling av Dells Bluetooth-tangentbord och -mus har anslutningsknappar.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Innehållsförteckning:

 1. Översikt över parkoppling
 2. Ansluta med synkroniseringsknapparna
 3. Rätta till problem med parkopplingen
 4. Trådlöst Bluetooth-tangentbord och -mus låser sig efter omstart
 5. Felsökning och vanliga frågor och svar

1. Översikt över parkoppling

Trådlös anslutning och Bluetooth® sker mellan enheten eller en dongeladapter när den är ansluten till datorn. Utan den här processen fungerar inte enheten korrekt med datorn.

Här är ett enkelt sätt att komma ihåg vilken adapter som behöver vilken typ av parkoppling:

 • Bluetooth-adaptrar kan endast paras ihop i operativsystemet.

 • Externa adaptrar (USB-dongel) beroende på konfigurationen kommer att paras ihop utanför eller inuti operativsystemet.

  Obs! Information om tangentbord och möss som anges i (tabell 1) finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Dell Peripheral Manager Usage and Troubleshooting on how to pair, unpair, and configure your keyboard or mouse.
  Obs! Programvaran Dell Peripheral Manager kan också hjälpa till att identifiera vilken typ av tangentbord eller möss du har om den har stöd för din maskinvara.
  • Dell Mobile, trådlös mus – MS3320W
  • Dell Laser, trådbunden mus – MS3220
  • Dell Mobile Pro, trådlös mus – MS5120W
  • Dell MultiDevice, trådlös mus – MS5320W
  • Paket med trådlöst tangentbord och trådlös mus från Dell med flera enheter – KM7120W (KB7120W, MS5320W)
  • Dell Premier Trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W (KB7221W + MS5320W)
  • Dell Pro Trådlöst tangentbord och mus – KM5221W (KB3121W + MS3121W)
  • Dell Premier Laddningsbar trådlös mus – MS7421W
  • Dell, trådlöst tangentbord och trådlös mus – KM714
  • Dell, trådlöst tangentbord och trådlös mus – KM636
  • Dell, trådlös lasermus – WM514
  • Dell, trådlös mus – WM326
  • Dell, trådlös mus – WM126
  • Dell Premier, trådlöst tangentbord och trådlös mus – KM717
  • Dell Premier, trådlös mus – WM527

  Tabell 1: Tangentbord och möss som stöds av Dell Peripheral Manager

Överst på sidan


2. Ansluta med synkroniseringsknapparna

Obs! Allmänna anvisningar om hur du parkopplar Bluetooth-enheter finns i följande artiklar i Dells kunskapsbank.

Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus måste parkopplas både utanför operativsystemet och sedan igen när operativsystemet har lästs in. Nedan följer anvisningar för hur du ansluter tangentbordet och musen utanför operativsystemet. Det här fungerar även om du tidigare har anslutit tangentbordet eller musen och de inte längre är parkopplade.

Obs! Om du har problem med att parkoppla musen eller tangentbordet innan Windows har laddats kan du försöka att skapa ett lösenord för användarkontot. På så sätt läses inte operativsystemet in helt förrän användaren matar in lösenordet. Det här ger dig mer tid att parkoppla tangentbordet och musen utanför operativsystemet.
  Parkoppla Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus
   1.

Sätt i batterierna i tangentbordet. Batterifacket sitter under tangentbordet. Du behöver två AA-batterier för tangentbordet.

 

 Batterier

2.

Placera batterierna i musen. Batterifacket sitter under musen. Du behöver två AA-batterier för musen.

 

musbatterier

3.

Slå på tangentbordet och musen med strömbrytaren som sitter på undersidan av varje enhet.
avstängt tangentbord 
musen på av

4.

Tryck på anslutningsknappen längst ned på tangentbordet. Bluetooth-lampan längst upp på tangentbordet börjar blinka.

Obs! När du slår på datorn finns det inte mycket tid att trycka på anslutningsknappen på undersidan av tangentbordet. Se till att placera tangentbordet i identifieringsläge innan du slår på datorn.
Anslutningsknapp
5.

Starta datorn genom att trycka på strömknappen.

Strömbrytare på stationär dator

6.

Tryck på anslutningsknappen på USB-mottagaren. När anslutningen är upprättad slutar Bluetooth-lampan på tangentbordet att blinka och lyser stadigt en stund som indikation på att anslutningen mellan tangentbordet och datorn är upprättad. Bluetooth-lampan på tangentbordet släcks sedan och förblir avstängd.

 

kontaktknapp på dongeln

7.

Tryck på anslutningsknappen längst ned på musen. Bluetooth-lampan längst upp på musen börjar blinka.

 

anslutningsknapp för mus

8.

Tryck på anslutningsknappen på USB-mottagaren. När anslutningen är upprättad slutar Bluetooth-lampan på musen att blinka och lyser stadigt en stund som indikation på att anslutningen mellan musen och datorn är upprättad. Bluetooth-lampan på musen släcks sedan och förblir avstängd.Dongle

9.

Nu kan du använda Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus. Nästa gång du startar om datorn ansluts tangentbordet och musen automatiskt.

Obs! Om tangentbordet eller musen inte ansluts nästa gång du startar trycker du på en tangent på tangentbordet eller flyttar musen några gånger för att återupprätta anslutningen. Om det inte fungerar följer du stegen ovan för att parkoppla tangentbordet och musen utanför Windows.
Obs! När tangentbordet och musen har parats ihop utanför Windows måste du parkoppla tangentbordet och musen igen när Windows har läses in. Om du inte parkopplar tangentbordet och musen i Windows kan det leda till låsning och tangentbordet och musen kanske inte fungerar korrekt.
Överst på sidan

3. Rätta till problem med parkopplingen

 • Utför normal felsökning som att kontrollera batterierna för både tangentbord och mus. Byt ut batterierna mot nya batterier om du kan.
 • Stäng av datorn. Vänta några sekunder. Slå på datorn på nytt.
 • Slå på tangentbordet och musen.
 • Parkoppla utanför operativsystemet. Se avsnittet Ansluta med synkroniseringsknappar .
 • Om Bluetooth-musen inte är tillgänglig ansluter du en USB-mus till datorn.

Köra Bluetooth-felsökaren

Längd: 00:35
Undertexter: Endast på engelska

Överst på sidan


4. Bluetooth-tangentbord och -mus låser sig efter omstart

När datorn har startats om på grund av en Windows-uppdatering eller av någon annan anledning är det trådlösa Bluetooth-tangentbordet och -musen inte längre parkopplade efter att operativsystemet har startats. Tangentbordet och musen kanske låser sig eller är inte tillgängliga.

Du kan försöka med felsökningsstegen nedan för att försöka lösa problemet.

Obs! Du behöver ett trådbundet tangentbord och mus för att starta felsökningsstegen.

Överst på sidan

5. Felsökning och vanliga frågor och svar

Bluetooth-drivrutin.
Om du har problem med att ansluta Bluetooth-enheten uppdaterar du Bluetooth-drivrutinen. Mer information om hur du hämtar och installerar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer).

Obs! Mer information finns i avsnittet "How do I download and install device driver?" (Hur hämtar och installerar jag en enhetsdrivrutin? ).


Fler felsökningssteg:

 1. Kontrollera att batterierna är nya och korrekt isatta och att musen och tangentbordet är påslagna.

 2. Ta bort och sätt tillbaka mottagaren.

 3. Starta om datorn om du fortfarande upplever anslutningsproblem.

 4. Tryck på och släpp Bluetooth-knappen® på musen och mottagaren.

 5. Vänta minst 20 sekunder.

 6. Tryck på och släpp Bluetooth-knappen på tangentbordet och mottagaren.

 7. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i BIOS (tryck <på F2-tangenten> när dell-logotypen visas vid start.

Mer information finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Felsöknings- och användarguide för Bluetooth.

Överst på sidan

Cause

Inte applicerbart

Resolution

Inte applicerbart

Additional Information

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Dell Multi-device Wireless Keyboard and Mouse Bluetooth Connection and Pairing to Personal Computer .

Så här ansluter du Bluetooth i Dell-datorn Windows 10

Längd: 01.31
När det är tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertexter) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.


Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, PC & Tablet Accessories, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

21 Nov 2023

Version

13

Article Type

Solution