Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik feilsøker du skjerm- eller videoproblemer på en bærbar Dell-PC

Summary: Lær hvordan du feilsøker og løser vanlige problemer med LCD-skjerm eller video på en bærbar Dell-PC. Feilsøke problemer som tom eller svart skjerm, forvrengning, falmede farger,See more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Kjør LCD BIST for å se om problemet med forvrengt video er til stede.

Varighet: 00:21
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Skjermproblemer på bærbare PC-er kan skyldes skjermpanelet, skjermkortet eller videoinnstillingene. Fremgangsmåten for feilsøking nedenfor kan hjelpe deg med å løse vanlige problemer. Noen symptomer som indikerer et problem med skjerm eller video, er følgende:

 • Tomt eller svart skjermbilde
 • Nedtonede farger
 • Uklart, uskarpt, forvrengt eller strukket bilde
 • Geometrisk forvrengning
 • Lyslekkasje
 • Flimmer
 • Horisontale eller vertikale linjer
 • Lyse eller mørke flekker
 • Døde eller lyse piksler
 • Problemer relatert til berøringsskjerm

Cause

Hvis du vil feilsøke skjerm- eller videoproblemer på en stasjonær Dell-DATAMASKIN eller en Dell-skjerm, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Feilsøke skjerm- eller videoproblemer på Dell-skjermer.

Resolution

Feilsøke skjermproblemer

Dell anbefaler at du sørger for at enhetsdriverne og BIOS er oppdatert ved hjelp av SupportAssist-applikasjonen for optimal videoytelse, og for å bidra til å løse vanlige videorelaterte problemer.

Utfør følgende trinn for å kjøre SupportAssist-applikasjonen.

 1. Trykk på og hold inne Windows -tasten (Windows-knappen), og trykk deretter på Q -tasten
 2. Skriv inn SupportAssist i søkeboksen.
 3. Velg SupportAssist (App) i listen over resultater.
  MERK: Hvis SupportAssist ikke vises i søkeresultatene, kan du gå til siden med SupportAssist for PC og nettbrett for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer SupportAssist.
 4. Trykk på Start nå for å kjøre alle testene.
  MERK: Du kan klikke på pil ned og deretter kjøre den individuelle testen. Dell anbefaler at du kjører en full datamaskintest.
 5. SupportAssist kjører testene én etter én, og viser deretter resultatene og anbefalte handlinger.

Optimere systemet ved hjelp av SupportAssist

Varighet: 00:32
Undertekster: Tilgjengelig på flere språk. Klikk på ikonet for undertekst, og velg ønsket språk.

Hvis du vil finne ut hvordan du laster ned og installerer en enhetsdriver manuelt, for eksempel brikkesett, skjermkort (GPU) og skjermdriver (hvis nødvendig, leveres de fleste skjermdrivere automatisk via Windows Update) på Dell-datamaskinen din. Se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik laster du ned og installerer Dell-drivere.

Hvis du vil vite hvordan du laster ned og oppdaterer BIOS på en Dell-datamaskin, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Dell BIOS-oppdateringer.

MERK: Dell anbefaler at du starter datamaskinen på nytt etter at du har installert driveroppdateringene.

Oppdatere systemoppsettet (BIOS)

Varighet: 02:06
Undertekster: Tilgjengelig på flere språk. Klikk på ikonet for undertekst, og velg ønsket språk.

Hvis problemet vedvarer, går du til neste trinn.

Vi må kontrollere om problemet er skjermen på den bærbar PC-en, videokortet (GPU) eller videoinnstillingene på datamaskinen. Du kan enkelt finne ut av dette ved å koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm eller TV.

Hvis du vil koble den bærbare Dell-PC-en til en ekstern skjerm eller en TV, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik kobler du en skjerm til en personlig datamaskin.

Hvis problemet vedvarer på den eksterne skjermen, kan det hende at det skyldes videokortet (GPU) eller videoinnstillingene, ikke LCD-panelet på den bærbare PC-en. Gå for å kontrollere skjerm- eller videoproblemer i Windows sikkermodus. Hvis ikke, går du til neste trinn.

Det kan oppstå ytelsesproblemer hvis LCD-skjermen er skadet. Skjermen kan slutte å fungere, fungere innimellom, flimre, vise horisontale eller vertikale linjer og så videre, hvis det er skade på skjermen.

Hvis du oppdager en fysisk skade, kan du kontakte Dells tekniske kundestøtte for å finne ut mer om reparasjonsalternativene som er tilgjengelige i ditt område. Hvis du ikke finner noen skader, går du videre til neste trinn.

Bærbare Dell-PC-er har integrerte diagnostikkverktøy som kan fastslå om skjermproblemene skyldes LCD-skjermen på den bærbare Dell-PC-en eller skjermkortet (GPU) og datamaskininnstillingene.

Når du opplever skjermproblemer som flimring, forvrengning, uklare bilder, horisontale eller vertikale linjer, falmede farger, bidrar en diagnostikktest på LCD-skjermen til å identifisere om problemet skyldes LCD-panelet.

Fremgangsmåte 1

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle enheter som er koblet til datamaskinen, og koble til strømadapteren (laderen).
 3. Kontroller at LCD-skjermen er ren (ingen støvpartikler er på overflaten av skjermen).
 4. Trykk på og hold inne D tast, og slå på datamaskinen for å gå inn i DEN innebygde LCD-selvtestmodusen (BIST). Fortsett å holde inne D -tasten til du ser at hele skjermen endrer farge.
 5. Skjermen endrer farger til sort, hvit, rød, grønn og blå.
 6. Undersøk skjermen nøye for problemer.
 7. Trykk på Esc -tasten for å avslutte.

Fremgangsmåte 2

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle enheter som er koblet til datamaskinen, og koble til strømadapteren (laderen).
 3. Kontroller at LCD-skjermen er ren (ingen støvpartikler er på overflaten av skjermen).
 4. Slå på datamaskinen, og trykk på F12 -tasten flere ganger til menyen for engangsoppstart vises.
 5. Bruk piltastene på tastaturet, velg Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på Enter -tasten
 6. Preboot-datamaskinvurderingen kjører en rekke tester på datamaskinen.
 7. Trykk på N tast for å gå inn i LCD-integrert selvtestmodus når du ser meldingen Do you see the color bars? (Ser du fargelinjene? Ja/nei.
  MERK: Hvis du ikke svarer innen 30 sekunder, tar diagnostikken automatisk svaret som Nei og går til den innebygde LCD-selvtesten.
 8. Skjermen viser flere fargelinjer og endrer farger på hele skjermen til sort, hvit, rød, grønn og blå.
 9. Undersøk skjermen nøye for problemer.
 10. Datamaskinen starter på nytt når de gjenværende testene er fullført.

Hvis du ikke oppdager noen skjermproblemer i den integrerte selvtestmodusen, fungerer LCD-panelet på den bærbare PC-en som den skal. Gå til delen Oppdater skjermkortdriveren (GPU), skjermdriveren og BIOS-delen.

Hvis du oppdager problemer i modus for innebygd LCD-selvtest, kan du kontakte Dells tekniske kundestøtte for å finne ut mer om reparasjonsalternativene som er tilgjengelige i ditt område.

Teste skjermen til den bærbare PC-en

Varighet: 01:44
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Windows sikkermodus laster ikke inn drivere, oppstartsapplikasjoner eller tredjepartstjenester. Dette vil hjelpe oss med å identifisere om problemet er relatert til operativsystemet, videoinnstillingene, enhetsdriverne eller tredjepartsprogramvaren. Hvis du vil finne ut hvordan du starter datamaskinen i sikkermodus, kan du se en av Dell-kunnskapsartiklene nedenfor, basert på operativsystemet som er installert på datamaskinen:

Hvis problemet vedvarer i sikkermodus, går du til neste trinn. Hvis ikke, går du til å utføre en Systemgjenoppretting i Windows.

Slik starter du opp i sikkermodus med nettverk

Varighet: 0:50
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Windows-oppdateringer kan støtte Windows-operativsystemet ditt på mange måter. Windows-oppdateringer kan løse spesifikke problemer, gi sikkerhetsoppdateringer og beskyttelse mot ondsinnede angrep, samt legge til nye funksjoner i operativsystemet.

Hvordan kjører du Windows-oppdateringer i Microsoft Windows 10?

 1. Høyreklikk på Start, og klikk på Innstillinger.
 2. I innstillingene klikker du på Oppdatering og sikkerhet.
 3. I panelet til venstre velger du Windows Update.
 4. Klikk på Se etter oppdateringer i ruten til høyre.
 5. Start datamaskinen på nytt når du har lastet ned og installert oppdateringene.

Skjerminnstillinger som lysstyrke, oppdateringsfrekvens, oppløsning og strømstyring kan påvirke ytelsen til LCD-skjermen på en bærbar Dell-PC. En endring eller justering av skjerminnstillingene kan bidra til å løse flere typer videoproblemer.

Hvis du vil endre lysstyrken, oppdateringsfrekvensen og oppløsningen på en Dell-datamaskin, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell:

MERK: Hurtigtastene for å justere eller endre lysstyrken kan variere, avhengig av hvilken bærbar Dell-PC du har. Du finner modellspesifikk informasjon i brukerveiledningen eller brukerhåndboken for den bærbare Dell-PC-en din.

Hvis du oppdager at den bærbare Dell-PC-en ikke reagerer på berøringsskjermen, at berøring slutter helt å fungere, eller andre berøringsrelaterte problemer, kan du utføre noen vanlige feilsøkingstrinn for å løse disse problemene.

Hvis du vil vite mer om feilsøking av berøringsskjerm, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik feilsøker du problemer med berøringsskjerm eller berøringspanel.

MERK: Kontroller at skjermen på den bærbare Dell-PC-en har berøringsfunksjonalitet før du begynner å feilsøke berøringsskjermproblemer.

Troubleshooting Touch Screen Issues in Windows 10 (Feilsøke problemer med berøringsskjerm i Windows 8)

Varighet: 01:45
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Belastningstesten kan gi en grundig diagnostikk av videokortet (GPU) på datamaskinen og rapportere om potensielle maskinvareproblemer. Du kan kjøre en belastningstest på datamaskinen for å kontrollere at maskinvarekomponentene er stabile, og dermed pålitelige.

Hvordan kjøre en belastningstest?

 1. Klikk på Start, og velg Dell SupportAssist.
 2. I Dell SupportAssist klikker du på Hardware Checkup (Kontroll av maskinvare).
 3. Klikk på Stress (15 minutes) (Belastning 15 minutter) for å starte belastningstesten.

Dell SupportAssist diagnostiske tester (offisiell Dell Tech-støtte) på YouTube

Varighet: 01:30
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Systemgjenoppretting er et integrert Windows-verktøy som er utformet for å beskytte og reparere operativsystemet. Når noe går galt med datamaskinen, må du bruke Systemgjenoppretting før du prøver å gjenopprette operativsystemets fabrikkinnstillinger.

Velg operativsystemet som er installert på datamaskinen for å finne mer informasjon om hvordan du utfører systemgjenoppretting:

Hvis diagnostikktestene på LCD-panelet og videokortet (GPU) blir bestått, skyldes problemet sannsynligvis programvaren som er installert på datamaskinen. Hvis de ovennevnte feilsøkingstrinnene ikke løste problemet, kan du som en siste utvei prøve å gjenopprette datamaskinens fabrikkinnstillinger.

ADVARSEL: Hvis du gjenoppretter datamaskinens fabrikkinnstillinger, slettes alle personlige data på datamaskinen. Sikkerhetskopier alle viktige data, for eksempel dokumenter, bilder, musikkfiler, regneark, videoer til en ekstern harddisk eller en skybasert sikkerhetskopi, for eksempel Microsoft OneDrive.

Dell-maskiner blir konstruert med en liten andel harddiskplass som er reservert for å installere operativsystemet på nytt. Dette er den enkleste metoden for å gjenopprette datamaskinens fabrikkinnstillinger. Gjenopprettingsprosessen sletter alle brukerdata fra datamaskinen, så sørg for at alle filene er sikkerhetskopiert før du starter prosessen.

Velg operativsystemet som er installert på datamaskinen for å få mer informasjon om hvordan du gjenoppretter datamaskinens fabrikkinnstillinger:

Utfør en tilbakestilling i Windows 10.

Varighet: 01:36
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Additional Information

Generell informasjon

Hvis du vil vite mer om ulike typer videoporter eller kontakter på en Dell-datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Veiledning for porter, kontakter og kabler på Dell-PC-er, eller hvordan du kobler en skjerm til en personlig datamaskin.


Støtte ved utløpt service Utløpt service? Ikke noe problem. Gå til nettstedet Dell.com/support, skriv inn service-ID-en din og se tilbudene våre.

MERK: Tilbudene er bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Kina. Server og lagring er ikke aktuelt.

Article Properties


Affected Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models

Last Published Date

06 Jan 2022

Version

11

Article Type

Solution