Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak uruchomić test diagnostyczny przed uruchomieniem na komputerze firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące uruchamiania diagnostyki sprzętu przy użyciu diagnostyki przed uruchomieniem w komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Diagnostyka przed uruchomieniem jest wbudowana w systemie BIOS i uruchamiana przez ten system wewnętrznie. Diagnostyka przed uruchomieniem testuje sprzęt bez użycia systemu operacyjnego. Diagnostyka komputera przed uruchomieniem obejmuje opcje dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń, umożliwiając:

 • Uruchamianie testów, automatycznie lub w trybie interaktywnym.
 • Powtarzanie testów.
 • Wyświetlanie lub zapisywanie wyników testów.
 • Wykonywanie wyczerpujących testów wprowadzających dodatkowe opcje oraz dostarczających dodatkowych informacji o wykrytych awariach urządzeń.
 • Wyświetlanie komunikatów o stanie z informacjami o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu testów.
 • Wyświetlanie komunikatów informujących o problemach napotkanych podczas testowania.

Współpracuje z: Test działania systemu przed uruchomieniem SupportAssist i inne narzędzia oceny systemu przed uruchomieniem, takie jak ePSA lub PSA.

Uwaga: Niektóre testy dla określonych urządzeń wymagają interakcji użytkownika. Podczas wykonywania testów diagnostycznych nie należy odchodzić od terminala.
Uwaga: Instrukcje dotyczące uruchamiania narzędzia diagnostyki przed uruchomieniem i interfejsu mogą się nieco różnić. Aby uzyskać informacje dotyczące określonego produktu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika komputera firmy Dell.

Cause

Może się zdarzyć, że komputer nie będzie mógł uruchomić systemu operacyjnego. Przyczyną tego problemu może być uszkodzenie pliku, wirus, oprogramowanie szpiegujące, złośliwe oprogramowanie lub awaria sprzętu. Przeprowadzenie testu diagnostycznego przed uruchomieniem pomaga określić, czy wystąpiła awaria sprzętu.

Resolution

 1. Włącz komputer.
 2. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij kilka razy klawisz F12 , aż zostanie wyświetlone menu jednorazowego rozruchu .
 3. Na ekranie menu rozruchu wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka ) i naciśnij klawisz Enter (rysunek 1).

  Menu jednorazowego rozruchu
  Rysunek 1. Ilustracja przedstawiająca menu jednorazowego rozruchu. (Ilustracja tylko w języku angielskim)

 4. Rozpocznie się test diagnostyczny.
  Uwaga: Mysz nie jest aktywna podczas testowania.
  Uwaga: W przypadku notebooków firmy Dell podczas testu ekranu LCD wymagana jest odpowiedź użytkownika.
 5. Aby uruchomić test diagnostyczny dla określonego urządzenia, naciśnij klawisz Esc i kliknij przycisk Tak , aby zatrzymać test diagnostyczny.
 6. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu, aby przejść do listy stron. Zostaną wyświetlone wykryte elementy (Rysunek 2).

  Zrzut ekranu przedstawiający ocenę systemu przed uruchomieniem.
  Rysunek 2. Zrzut ekranu przedstawiający ocenę systemu przed uruchomieniem. (Ilustracja jest dostępna tylko w języku angielskim).

  Uwaga: Interfejs może się różnić w zależności od komputera firmy Dell. Informacje dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć w instrukcji obsługi komputera firmy Dell .
 7. Wybierz urządzenie, w którym chcesz uruchomić test (Rysunek 3).

  Zrzut ekranu przedstawiający komponenty sprzętowe wykryte podczas oceny systemu przed uruchomieniem.
  Rysunek 3. Zrzut ekranu przedstawiający komponenty sprzętowe wykryte podczas oceny systemu przed uruchomieniem. (Ilustracja tylko w języku angielskim)

  Uwaga: Interfejs może się różnić w zależności od komputera firmy Dell. Informacje dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć w instrukcji obsługi komputera firmy Dell .
 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów wyświetlane są kody błędów. Zanotuj kod błędu, kod weryfikacyjny i kod Service Tag, a następnie wyszukaj kod błędu.
  Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów w celu ewentualnego rozwiązania tego problemu, zapoznaj się z następującymi artykułami.

  Wybierz artykuł odpowiadający zakresowi błędów i wyszukaj konkretny błąd, a następnie wykonaj czynności rozwiązywania problemów.

Uruchamianie diagnostyki komputera firmy Dell

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać ze zintegrowanej diagnostyki przed uruchomieniem w celu zidentyfikowania problemów sprzętowych w komputerze firmy Dell.

Czas trwania: 1:34 (mm:ss)
Napisy kodowane: Dostępne w wielu językach. Kliknij ikonę CC, a następnie wybierz preferowany język.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Retired Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

19 Dec 2022

Version

10

Article Type

Solution