APEX, hållbarhet och flexibla arbetsplatser i centrum på Dell Technologies Forum 2021

Det gågna året har präglats av den globala pandemi som drabbade världen för drygt 1,5 år sedan. Den har medfört stora utmaningar för de allra flesta organisationer, oavsett bransch eller storlek. Sedan grundandet av Dell Technologies har verksamheten styrts av en gemensam vision: att fortsätta driva mänsklig utveckling med hjälp av teknologi. Trots pandemins utamaningar har Dell inte kompomissat med sin vision, utan istället antagit utmaningarna för att fortsätta leverera branschledande lösningar.

Den moderna modellen för lagring av data

Under Dell Technologies Forum presenterades en rad nya innovationer och lösningar som kommer hjälpa organisationer att möta morgondagens utmaningar med hjälp av teknologi. En av dessa var APEX Data Storage Services . Tanken bakom APEX är att ge organisationer tillgång samma enkelhet och smidighet som offentliga moln erbjuder, men med den kontroll och säkerhet som finns på plats, i sitt eget datacenter. Med APEX har kunder dessutom full kontroll över sitt användande av tjänsten, vilket innebär att tjänsten kan skalas upp och ner efter kundens behov.

”Vi tror att APEX kommer kunna hjälpa organisationer accelerera sin digitala transformation. Det kommer göra det enklare för kunder att hantera sin IT och ge dem en total användarkontroll genom hela sin digitala resa. Det handlar om att övergå till en användarbaserad modell med elasticitet i resursutnyttjnandet där Dell ansvarar för ägande och underhåll men som låter kunderna själva styra konsumtionen”, säger Stefan Alariksson, VD för Dell Technologies i Sverige.

Lösningarna för den nya hybrida arbetsplatsen

Förutom skiftande behov av lagring, har pandemin medfört andra förändringar i vardagen. Hos majoriteten av svenska organisationer har en stor del av medarbetarna börjat arbeta hemifrån eller flexibelt. Den nya flexibla arbetsplatsen har skapat helt nya behov för de anställda som nu kräver utrustning som dels är kraftfull nog, men som också innehåller nya funktioner. För att möta de nya behoven har Dell lanserat flera produkter, bland annat skärmar med innbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare, utformade för att underlätta digitala möten för den flexibla medarbetaren.

”Eftersom hybridarbete är det nya normaltillståndet har kunder behövt lägga om verksamheten och främja produktivitet genom att hitta rätt teknologiska lösningar som möjliggör effektivt flexibelt arbete. Anställda vill ha bättre datorer, men efterfrågar också hela ekosystemet kring arbetsplatsen, därför vi måste tänka större än bara datorn. Därför har vi lagt mycket forskning och tid på att utveckla AI som känner igen den miljö du arbetar i och som anpassar din dator därefter, för att maximera produktivitet i den miljö du arbetar i”, säger Mats Jentzen, produktchef för Dell Technologies i Sverige.

Under pandemin har Dell, tillsammans med andra organisationer runt om i världen upplevt både störningar i levereanskedjan brist på komponenter som behövs för att tillverka produkter. Med detta som bakgrund tillfrågades Mats Jentzen på Dell Technologies Forum hur Dell hanterat komponentbristen och vilka lärdomar som finns att bära med sig:

”Jag tänker direkt på två ord; flexibilitet och planerande. Vi har också drabbats av förseningar och komponentbrist, men har ändå lyckats kompromissa för att klara utmaningarna. Det har vi lyckats med genom att jobba nära våra partners och kunder. Var ute i god tid, planera och var öppen för att omständigheter kan förändras så kommer vi hitta vägar framåt för lösa framtidens utmaningar”, svarar Mats Jentzen.

Teknologiska innovationer främjar hållbarhet

Något Dell Technologies tror på är att teknologi kommer vara en av de viktiga nycklarna till en mer hållbar framtid. Därför strävar Dell efter att ständigt bryta ny mark när det kommer till utvecklingen av mer hållbara produkter. Det handlar om allt från att utveckla nya, effektivare luftflöden i servrar för minskad energiförburkning till att använda återvunnet material i olika typer av produkter.

Att utveckla produkter med hållbar hårdvara är en aspekt av hållbarhetsarbetet, men även andra aspekter diskuterades under Dell Technologies Forum. Bland annat diskuterades hur AI kan optimera logistiska flöden genom att implementera teknoligska lösningar som effektiviserar verksamheten. Dell Technologies VD i Sverige, Stefan Alariksson, talade även om att det kommer vara avögrande att organisationer i framtiden blir bättre på att utnyttja allas potential genom mångfald och inkludering för att på så vis främja kreativitet och teknologisk innovation.

About the Author: Dell Technologies