Banbrytande affärsoptimering: Insikter från Dell och EY

Idag utforskar organisationer i allt större utsträckning kvantberäkningar som ett sätt att optimera sin verksamhet – något som fått många att inse att den nya tekniken kommer med sin egen unika uppsättning utmaningar. I en ny vitbok identifierade Dell och EY ett tekniskt genombrott som drastiskt kan komma att förändra landskapet för affärsproblemlösning: kvantglödgning och dess enorma potential för att lösa komplexa kvantoptimeringsproblem.

Även om potentialen för kvantberäkning är enorm, gör komplexiteten i kvantoptimering, beroendet av korrekta och uppdaterade data, tillsammans med osäkerheten hos faktorer som algoritmisk komplexitet, skalbarhet och tolkningsbarhet det svårt att fullt ut utnyttja dess potential. Det är här kvantglödgning kommer in.

Kvantglödgning utgör kärnan i det tillvägagångssätt som Dell och EY beskriver. Metoden är ideal för komplexa optimeringsproblem som blir allt svårare, eller till och med omöjliga att lösa med klassiska algoritmer när antalet variabler växer. Kvantglödgning kan ta ett ”landskap” av potentiella lösningar och hitta de optimala lösningarna snabbare än klassiska datorer kan.

Alla typer av företag möter dagligen komplexa optimeringsproblem som kan dra nytta av den här typen av lösningar. För ett företag kan detta vara att maximera intäkterna och minimera kostnaderna, medan det inom sjukvården kan leda till optimering av resursallokering och patientschemaläggning, samtidigt som man jonglerar med flera variabler och begränsningar. När företag växer och organisatoriska utmaningar ökar, blir det allt svårare att hitta den lösningar med konventionella metoder.

Med så kallad quantum unconstrained binary optimization (QUBO) har Dell och EY framgångsrikt tillämpat kvantglödning på verkliga optimeringsproblem som portföljoptimering och visat att en komplex optimeringsekvation kunde lösas inom några minuter med hjälp av kvantglödgning, vilket ger insikter som tidigare var ouppnåeliga med klassiska metoder.

QUBO ger företag omedelbara fördelar som en interimslösning i väntan på mognaden av kvantprocessorer. Förutom portföljoptimering beskriver Dell och EY hur kvantglödgning kan lösa andra affärsutmaningar, inklusive schemaläggningsproblem, logistik, energioptimering och maskininlärningsproblem.

Även om tillämpningarna av kvantberäkningar är omfattande, är det viktigt att förstå att dess skalbarhet, i jämförelse med klassiska lösningar, är beroende av problemets specifika karaktär och storlek. Dell och EY har ett gemensamt mål: att belysa kvantdatorns enorma potential inom affärsoptimering.

Ladda ner hela vitboken här.

About the Author: Dell Technologies