Framtidens arbetsmodell har tekniken och medarbetarna i centrum

Digital innovation fortsätter att förändra arbetslivet, vilket ger organisationer och deras ledare möjlighet att arbeta mer flexibelt. Smart användning av ny teknik kan skapa en mer produktiv och inkluderande hybridarbetsplats. Framtidens arbetsmodeller bör därför anpassas till varje enskild medarbetares behov, styrkor och svagheter. I denna omställning måste tekniken spela en central roll för morgondagens personalledning.

Idag arbetar totalt 65 procent av Dell Technologies globala arbetsstyrka flexibelt. Vi ser också hur våra kunder följer samma trend och det blir därför allt viktigare att anpassa de tekniska lösningarna efter utvecklingen och erbjuda den expertis som efterfrågas.

Teknikutvecklingen under de kommande 20 åren kommer inte att se ut som något vi sett tidigare. Vi kommer att se stora framsteg inom artificiell intelligens (AI), maskininlärning och kvantdatorer. Även om dessa tekniker kommer att ge otroliga möjligheter, måste vi göra medvetna val för att säkerställa att digitaliseringen gynnar människor.

Tekniken behöver inte bara användas för att möta affärskrav och öka effektiviteten, utan också för att stödja medarbetarnas välmående. Eftersom tekniken möjliggör högre produktivitet bör man överväga att ge medarbetarna fördelarna med fler valmöjligheter kring när de arbetar och var de arbetar från.

Flexibilitet för alla

Framtidens arbetssätt handlar inte om specifika arbetsmodeller, utan snarare om att organisationers ledare står nära sina team och förstår vad deras enskilda medarbetare behöver, hur de presterar som bäst och som skräddarsyr arbetsmodellen därefter. På så vis kan arbetsgivare få ut det mesta av sina anställda, och de anställda så mycket som möjligt av sina arbetsgivare.

Framtidens arbete måste göra skillnad

Samtidigt som ny teknologi bidrar till högre produktivitet på arbetsplatsen, gör den också det möjligt för organisationer att påverka samhället i stort. Teknik ska inte bara ses som ett verktyg för ökad produktivitet och effektivitet. Det bör också användas för att främja mer mångfald och inkluderande organisationer. Detta är inte bara rätt sak att göra, utan också något som är bra för verksamheten på alla sätt; produktivitet, kreativitet och resultat.

Dell och Intel bör föregå med gott exempel

Vi på Dell vill föregå med gott exempel. Vårt mål är att alla våra produkter ska vara designade för den cirkulära ekonomin. Produkterna ska vara så lätta som möjligt att återvinna eller återanvända, de ska vara lätta att reparera eller uppgradera, de ska vara hållbara och hålla så länge som möjligt och de ska vara tillverkade av hållbara material.

Vi är också stolta över att arbeta med Intel, som liksom vi värdesätter hållbarhet. Intels RISE-strategi och 2030-mål innebär att Intel vill vara en global ledare inom hållbarhet. Intel har också investerat i förnybar energi, och 82 procent av företagets globala energiförbrukning kommer idag från förnybara källor.

För att ta lära dig mer om vilka produkter som kan hjälpa dig optimera den hybrida arbetsplatsen, klicka här.

About the Author: Dell Technologies