• Dell APEX-prenumerationer

  Förenklade molnupplevelser med Dell APEX-prenumerationer

  Få mer flexibilitet och kontroll och betala bara för det du använder.

   • Prenumerera på den infrastruktur och de tjänster du vill ha på plats och på ett smidigare sätt

    Dell APEX-prenumerationer ger det ultimata valet och enhetligheten för att uppnå differentierade resultat. Skräddarsy funktioner och tjänster efter dina behov. Vi levererar precis det du vill ha, tillgängligt som en tjänst och enligt ditt schema. Betala bara för det du använder varje månad – allt på dina villkor. Upplev oöverträffad enkelhet, flexibilitet och kontroll med Dell APEX.

   • 50%

    övergripande effektivitet för IT-personal1

   • 64%

    snabbare distribution av nya resurser2

   • 91%

    mindre oplanerade driftavbrott1


  • Anpassa kostnaderna efter användning med en modern förbrukningsmodell för betalning efter användning

   Konventionella inköpsmodeller gör prognostisering av framtida arbetsbelastningar utmanande och kan leda till över- eller underprovisionering, vilket leder till bortslösade resurser eller oönskade driftavbrott och tillhörande kostnader.

   Dell APEX-prenumerationer hjälper dig att anpassa kostnaderna efter faktisk användning genom att förinstallera buffertkapaciteten för att minska kostnaden av överprovisionering och risken för underprovisionering. Du kan skala upp och ned kapaciteten elastiskt i bufferten och bara betala för den kapacitet du använder med en enhetlig avgift utan överanvändningsavgifter.

  • Utforma APEX-prenumerationer i tre enkla steg

   • 2

    Välj dina tjänster

    Distribution och support krävs med APEX-prenumerationer. Du kan lägga till ytterligare infrastruktur och hanterade tjänster för att stödja personer, processer och arbetsbelastningar så att de uppfyller dina affärsbehov.

   • 3

    Betala för vad du använder

    Få ekonomisk flexibilitet genom att justera utgifter efter faktisk kontra förväntad användning, och få sinnesro genom att begränsa den månatliga faktureringen till 85 % användning av den totala installerade kapaciteten – ett erbjudande som inte kan matchas av andra infrastrukturleverantörer.3


  • 1 Källa: Ett IDC-informationsdokument på uppdrag av Dell Technologies: The Business Value of Dell APEX Pay-Per-Use Solutions, december 2023. De faktiska resultaten kan variera. Fullständig rapport

   2 Källa: Ett IDC-informationsdokument på uppdrag av Dell Technologies: The Business Value of Dell APEX Multicloud and As-a-Service Solutions, augusti 2023. De faktiska resultaten kan variera. Fullständig rapport

   3 Tillgänglig med Dell Flex on Demand for Storage, Data Protection och VxRail. Darknet, distributioner utan mätning och kunder som inte följer sina avtalsvillkor är inte berättigade. Faktureringstaket på 85 % gäller inte servrar.