• Dell APEX för tillverkning

  Påskynda automatisering och minimera störningar med Dell APEX

  • VARFÖR VÄLJA Dell APEX?

   Kombinera automatiseringsteknik med omgjorda driftprocesser för att minimera risker

  • ANVÄNDARFALL

   Fördelar med tillverkning med Dell APEX

  • Empty factory hall

   Balansera kostnader och krav för flera moln

   Läs om vad tillverkare som granskar sina utgifter på offentlig molninfrastruktur har upptäckt.

  • Smarta fabriker: Analyser i nätverkets utkant

   Leverera spårnings- och prestandaanalys med avancerad dataanalys och hanteringskapacitet.

  • Smarta fabriker: Konsolidering i kanten

   Konsolidera program genom att värdlagra alla OT/IT-program i säkra, centralt hanterade virtuella miljöer.

  • Cybersäkerhet och cybertålighet

   Förlita dig på en säker infrastruktur med hög tillgänglighet som erbjuder inbyggd säkerhet samt detektering och åtgärder vid cyberhot för snabbare katastrofåterställning.

  • Digitala tvillingar

   Utför simuleringar som kombinerar realtidsdata och historiska data för att testa innovationer innan du öronmärker begränsade ekonomi- och tidsresurser.

  • Digital tillverkning/CAD och CAE

   Använd HPC-driven analys och AI för att snabba upp marknadsintroduktionen med mer innovativa produkter av högre kvalitet.

  • Digitala leveransnätverk och leverantörskedjor

   Utforska driftsättningsmodeller med avseende på närhet till flera moln i syfte att ansluta till ett globalt digitalt ekosystem.

  • KUNDBERÄTTELSER

  • WM Motor spurtar in i framtiden med Dell

   Se hur vår Big Data-plattform hjälpte WM att främja digital omvandling inom produkthantering, användarhantering och företagsdrift för att ta täten.

  • Dell tar Gerolsteiner till kanten

   Så hjälpte implementering av högpresterande och flexibel kantinfrastruktur Gerolsteiner att använda realtidsdata som en källa till omvärldsbevakning.

  • Dells högpresterande lösningar påskyndar Royal Enfields tillväxt

   Titta på historien om hur högpresterande datorlösningar påskyndade teknikcyklerna och gav betydande inbesparingar hos Royal Enfield.

  • Dell ger PING mer tid för innovation

   Genom att effektivisera företagets hela produktutveckling kunde Ping spara tid och frigöra formgivare, utvecklare och tekniker för innovation.

  • Optimera produktionsprocessen för att minska mängden avfall

   Läs om hur Dell hjälpte WZL att ge tillverkare en effektiv modell för att analysera stora mängder produktionsdataströmmar för omedelbara insikter.

  • Dell hjälper Great Little Box Company att hitta innovativa lösningar

   Great Little Box Company utvecklade en effektivare IT-modell som klarar deras snabba tillväxt.

  • TJÄNSTER

   Som en tjänst, till din tjänst

  • Cyber Recovery-tjänster

   Skapa en proaktiv strategi för att säkerställa återställning efter en cyberattack.

  • Managed Detection and Response – tjänster

   Stoppa ständigt föränderliga säkerhetshot innan de inträffar genom att skydda ditt företag med säkerhetskompetens, -verktyg och -analyser i företagsklass – dygnet runt, alla dagar.

  • Incident Response and Recovery – tjänster

   Samarbeta med Dells globala team av cybersäkerhetsexperter för att snabbare återgå till verksamheten om en skadlig cyberincident inträffar.

  • Konsulttjänster för dataanalys

   Använd dataanalys för att få värdefulla insikter och skapa en konkurrensfördel för ditt företag.

  • Automatiserings- och integreringstjänster för lagring

   Hantera lagringskvoter och -principer med färdiga orkestrerings- och automatiseringskoder samtidigt som du minskar driftsproblemen för administratörer.

  • Digital tjänstehantering

   Digital tjänstehantering med ServiceNow® använder digitala arbetsflöden som levererar moderna, personliga medarbetar- och kundupplevelser för att förenkla företagets vardag.

   • Oavsett användningsfall kan Dell APEX-tjänster hjälpa dig att göra resan kortare

    När du ger dig ut på resan mot digital omvandling och modernisering, oavsett bransch, kan Dell APEX hjälpa din organisation att göra resan kortare genom att hantera dina behov, så att du kan fokusera på att bygga upp din verksamhet.