• ETYKA I OCHRONA PRYWATNOŚCI

  Etyka i prywatność odgrywają kluczową rolę w budowaniu zaufania

  • CEL STRATEGICZNY ZWIĄZANY Z UTRZYMYWANIEM ETYKI I PRYWATNOŚCI NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

   Do roku 2030 w pełni zautomatyzujemy nasze procesy kontroli danych, aby ułatwić klientom zachowanie kontroli nad ich danymi osobowymi.

  • Do roku 2030 100% naszych pracowników będzie wykazywać się przywiązaniem do naszych wartości

  • Do roku 2030 100% partnerów, z którymi współpracujemy, będzie wykazywać się przywiązaniem do naszych wartości

  • Zasoby związane z utrzymywaniem etyki i prywatności na odpowiednim poziomie

  • Nasz raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • ETYKA

   Kodeks postępowania firmy Dell Technologies

   Nasz kodeks postępowania jest globalnym przewodnikiem dotyczącym prowadzenia działalności biznesowej w firmie Dell Technologies. Pomaga on pracownikom dostrzegać związek między naszymi zasadami i wartościami.

  • ETYKA

   Kodeks postępowania dla partnerów firmy Dell Technologies

   Kodeks postępowania dla partnerów jasno określa oczekiwania dotyczące wysokich standardów etycznych i praktyk biznesowych wobec naszych partnerów.

  • PRYWATNOŚĆ

   Cyfrowe centrum zaufania i prywatności

   Szanujemy prawo naszych klientów do kontrolowania i podejmowania decyzji dotyczących preferencji związanych z ich danymi osobowymi.


  • Dowiedz się więcej

  • Cyfrowe centrum zaufania i prywatności

   Szanujemy prawo naszych klientów do kontrolowania i podejmowania decyzji dotyczących preferencji związanych z ich danymi osobowymi. 

  • Zerowe emisje: to wymaga wspólnych działań

   Page Motes, szef działu ds. zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, pokazuje, jak konkretne działania i utalentowani, innowacyjni pracownicy pomogą firmie Dell osiągnąć zerowy poziom emisji w 2050 r.