• Zasoby ESG

  Firma Dell dokłada wszelkich starań, aby zachować przejrzystość w kwestii swoich starań i wyników w celu utrzymywania wysokich standardów ochrony środowiska, polityki społecznej i zarządzania. W ramach tego zobowiązania zebraliśmy wszystkie te informacje w jednym miejscu.

  • ESG — zarządzanie

   Troska o środowisko, kwestie społeczne i zarządzanie pomaga nam rozwijać naszą strategię ESG, zarządzać nią i mierzyć wyniki.

  • Przestrzeganie zgodności z przepisami i ujawnianie informacji

   Nasze procesy zapewniania zgodności z przepisami i ujawniania informacji dokumentują staranne działania firmy Dell w zakresie wspierania i respektowania kwestii ochrony środowiska i podstawowych praw człowieka.

  • Certyfikaty i oznakowania ekologiczne

   Standardy dotyczące certyfikacji i oznakowania ekologicznego przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, pomagając klientom dowiedzieć się więcej na temat produktów elektronicznych i firm, które je produkują.

  • Zasady, stanowiska i wytyczne

   W naszej wizji lepszej przyszłości zasady, stanowiska i wytyczne określają nasze podejście do pracowników, społeczności, środowiska i nie tylko.

  • Raporty ESG

   Nasze raporty zawierają ważne informacje na temat wpływu firmy Dell Technologies w obszarach związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną i zarządzaniem.

  • Standardy i struktura raportowania

   Standardy i struktura raportowania w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i zarządzania (ESG) mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnych, możliwych do porównywania raportów z informacjami ESG.

  • Nagrody i wyróżnienia

   Firma Dell Technologies zyskuje uznanie za wpływ, jaki wywiera na politykę społeczną. Nagrody, które otrzymaliśmy, wyróżniają nas za działania zarówno w obszarach, w których już doskonale sobie radzimy, jak i w tych, w których będziemy nadal zwiększać zaangażowanie.