• Certyfikaty i oznakowania ekologiczne

  Standardy dotyczące certyfikacji i oznakowania ekologicznego przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, pomagając klientom dowiedzieć się więcej na temat produktów elektronicznych i firm, które je produkują.

  • Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz ochrony środowiska

   Aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, do produktów, opartych o unikalny model regulacyjny i umożliwiających identyfikowanie norm, przypisane są arkusze danych dotyczące ochrony środowiska.

  • Informacje o zgodności produktów z przepisami i ochronie środowiska

   Firma Dell dba o przestrzeganie ogólnoświatowych norm dotyczących bezpieczeństwa produktów, zgodności elektromagnetycznej, ergonomii i innych obowiązujących wymogów prawnych.

  • Ocena społecznie odpowiedzialnej produkcji EPEAT

   Niniejsza ocena obejmuje wszystkie kategorie kryteriów IEEE 1680.1-2018 4.10.1.1 i 4.10.1.2, z uwzględnieniem wskaźników dotyczących siły roboczej, praw człowieka oraz BHP, zarówno w kontekście zakładów produkcyjnych dostawców, jak i zakładów produkcyjnych firmy Dell.

  • Raport dotyczący publicznego ujawniania zanieczyszczeń w łańcuchu dostaw EPEAT

   Raport dotyczący ujawniania zanieczyszczeń w łańcuchu dostaw opublikowany w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN), Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) oraz Instytutu Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska (IPE).