• Nasze raporty ESG

  Nasze raporty zawierają ważne informacje na temat wpływu firmy Dell Technologies na społeczeństwo i środowisko. Dostępne są najnowsze i wcześniejsze raporty.

  • RAPORT ESG ZA ROK FINANSOWY 2023

   W naszym corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak nasze zobowiązania motywują nas do działań w zakresie ochrony klimatu, przyspieszają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawiają cyfrową inkluzywność społeczności i przyczyniają się do integracji naszych pracowników.

  • Nasze cele ESG

   Dzięki naszemu planowi robimy odważne kroki, aby wywierać pozytywny wpływ na firmy, ludzi i planetę. Wykorzystujemy te cele do opracowania naszych strategii wpływu do roku 2030 i na dalsze lata.

  • Struktura raportowania

   Zapoznaj się z raportami ramowymi zgodnymi ze standardami GRI i SASB oraz podstawowymi wskaźnikami WEF dotyczącymi kapitalizmu interesariuszy. Nasz indeks GRI przedstawia informacje o ujawnieniach GRI zgodnie z zaleceniami TCFD.

  • Fakty w liczbach

   Metryki wydajności ESG na rok finansowy 2023

   Szczegółowe trzyletnie trendy dotyczące kluczowych metryk wydajności zapewniają dodatkowy poziom przejrzystości naszych działań i postępów. Każdego roku przekazujemy informacje o istotnych wskaźnikach związanych z naszą działalnością.

  • Kultywowanie integracji — podsumowanie

   Jesteśmy zróżnicowanym zespołem, który ceni rozmaitość myślenia i doświadczeń, opracowując innowacyjne technologie napędzające postęp ludzkości.

  • Zrównoważony łańcuch dostaw — podsumowanie

   W odpowiedzialny sposób zarządzamy działalnością w ramach jednego z największych łańcuchów dostaw na świecie. Ten raport zawiera szczegółowe informacje na temat najważniejszych działań i postępów wynikających z naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

  • Raport na temat odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów w 2020 r.

   Raport na temat odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów

   Wspieramy, szanujemy i realizujemy uznane międzynarodowo prawa człowieka i prawa pracownicze osób, które są częścią naszego łańcucha dostaw. Jako producent wyrobów zawierających złoto, tantal, cynę i wolfram, firma Dell stara się prowadzić działalność w odpowiedzialny społeczne sposób. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera nasz raport dotyczący minerałów z krajów ogarniętych konfliktem.

  • Odpowiedzi CDP

   CDP

   Odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa wodnego i zmian klimatu, których udzielamy CDP od 2017 roku, umożliwiają nam mierzenie naszego wpływu na środowisko, zarządzanie nim i tworzenie odpowiednich raportów.