• Nasze raporty ESG

  Nasze raporty zawierają ważne informacje na temat wpływu firmy Dell Technologies na społeczeństwo i środowisko. Dostępne są najnowsze i wcześniejsze raporty.

  • Raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • Nasze cele na rok 2030

   Dzięki naszemu planowi robimy kolejny odważny krok, aby wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Wykorzystujemy te cele do opracowania naszych strategii wpływu na kolejną dekadę.

  • Struktura raportowania

   Zapoznaj się z raportami ramowymi zgodnymi ze standardami GRI i SASB oraz podstawowych wskaźników WEF dotyczących kapitalizmu interesariuszy. Nasz indeks GRI przedstawia informacje o ujawnieniach GRI zgodnie z zaleceniami TCFD.

  • Metryki wydajności ESG na rok finansowy 2022

   Szczegółowe trzyletnie trendy dotyczące kluczowych metryk wydajności zapewniają dodatkowy poziom przejrzystości naszych działań i postępów. Każdego roku przekazujemy informacje o istotnych wskaźnikach związanych z naszą działalnością.

  • Kultywowanie integracji — podsumowanie

   Jesteśmy zróżnicowanym zespołem, który ceni rozmaitość myślenia i doświadczeń, opracowując innowacyjne technologie napędzające postęp ludzkości.

  • Zrównoważony łańcuch dostaw — podsumowanie

   W odpowiedzialny sposób zarządzamy działalnością w ramach jednego z największych łańcuchów dostaw na świecie. Ten raport zawiera szczegółowe informacje na temat najważniejszych działań i postępów wynikających z naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

  • Plan Progress Made Real na 2030 r.

   Nasz plan ESG na rok 2030

   Opublikowany w listopadzie 2019 r. plan określa, w jaki sposób będziemy wywierać pozytywny i trwały wpływ społeczny na ludzkość i planetę do roku 2030 i później, wykorzystując nasz zasięg, technologie i umiejętności pracowników.

  • Raport na temat odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów w 2020 r.

   Raport na temat odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów w 2021 r.

   Wspieramy, szanujemy i realizujemy uznane międzynarodowo prawa człowieka i prawa pracownicze osób, które są częścią naszego łańcucha dostaw.

  • Odpowiedzi CDP

   CDP

   Odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa wodnego i zmian klimatu, których udzielamy CDP od 2017 roku, umożliwiają nam mierzenie naszego wpływu na środowisko, zarządzanie nim i tworzenie odpowiednich raportów.