• ESG — zarządzanie

  Troska o środowisko, kwestie społeczne i zarządzanie pomaga nam rozwijać naszą strategię ESG, zarządzać nią i mierzyć wyniki.

  • Strategia zarządzania ESG

   Stale dążymy do solidniejszego zarządzania ESG, współpracując z organami zarządzającymi, precyzując naszą strategię ESG oraz monitorując zagrożenia i dostępne możliwości.

  • Zaangażowanie interesariuszy i istotność ESG

   Nasza ogólna strategia ESG opiera się na zaangażowaniu interesariuszy oraz istotnych informacjach — ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych możliwości rozwoju i unikania największych zagrożeń dzięki odpowiedniemu przywództwu.

  • Dokumenty dotyczące zarządzania dla inwestorów

   Aby wypełnić zobowiązania wynikające z odpowiedzialności wobec udziałowców, Zarząd przestrzega procedur i standardów określonych w odpowiednich statutach komisji i dokumentach związanych z zarządzaniem.