• Kultywowanie integracji

  Budowanie przyszłości, która spełni potrzeby wszystkich ludzi

  • STRATEGICZNY CEL ZWIĄZANY Z KULTYWOWANIEM INTEGRACJI

   Do roku 2030 50% naszych pracowników i 40% naszych liderów na całym świecie będą stanowiły osoby identyfikujące się jako kobiety.

  • Do roku 2030 25% naszych pracowników i 15% naszych liderów w Stanach Zjednoczonych będą stanowiły osoby identyfikujące się jako Afroamerykanie lub Latynosi

  • Do roku 2030 dla 75% naszych pracowników ich lider będzie stanowił źródło inspiracji

  • Do roku 2030 90% naszych pracowników będzie oceniać swoją pracę jako niezwykle istotną

  • Do roku 2030 95% naszych pracowników będzie uczestniczyć w corocznym programie edukacyjnym dotyczącym kluczowych kwestii, takich jak uprzedzenia, molestowanie, mikroagresja i przywileje

  • Do roku 2030 50% naszych pracowników będzie przynależeć do grup pracowników, aby zwiększyć wpływ społeczny

  • Obszary, na które wywieramy wpływ

  • Reprezentacja

   Od rekrutacji i programów edukacyjnych skupiających się na docieraniu do niedostatecznie reprezentowanych grup po nowatorskie programy i relacje partnerskie w zakresie zatrudnienia — dążymy do poszerzania zasięgu, aby pozyskiwać utalentowanych pracowników tam, gdzie się uczą i rozwijają skrzydła.​

  • Społeczność i przynależność

   Tworzymy relacje, które sięgają na cały świat za pośrednictwem naszych grup pracowników (ERG), a także liderów w zakresie kultury, różnorodności i integracji (CD&I) i innych grup wsparcia, do których należą członkowie zespołów.

  • Kultura i wpływ

   Poprzez kodeks kultury i filozofię ukierunkowaną na ludzi budujemy kulturę organizacyjną, w której nasi pracownicy mają możliwość realizowania celów, poczucie równowagi i dobre relacje ze współpracownikami, którzy akceptują ich takimi, jacy są.​

  • Zasoby związane z kultywowaniem integracji

  • Nasz raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • RAPORTOWANIE ESG

   Podsumowanie dotyczące kultywowania integracji za rok finansowy 2022

   W firmie Dell Technologies jesteśmy zróżnicowanym zespołem, który ceni różnorodność myślenia i doświadczenia w celu opracowywania innowacyjnych technologii, napędzających postęp ludzkości.

  • Magazyn Realize

   Kultura firmy, w którą warto wierzyć

   Jenn Saavedra i Vanice Hayes z firmy Dell zastanawiają się, jak liderzy mogą pozyskiwać i utrzymywać nowych i obecnych pracowników.

  • ZASADY

   Zasady firmy Dell w zakresie różnorodności i równych szans zatrudnienia

   Firma Dell ceni sobie wkład poszczególnych osób i wykorzystuje nasze wspólne atuty, aby pozostać najczęściej wybieraną przez klientów firmą technologiczną na świecie.

  • DOSTĘPNOŚĆ

   Nasze zobowiązanie w zakresie dostępności

   Dowiedz się więcej na temat naszych starań na rzecz dostępności cyfrowej w celu zapewnienia wszystkim jak najlepszego środowiska.


  • Dowiedz się więcej

  • Kultura firmy, w którą warto wierzyć

   Jenn Saavedra i Vanice Hayes z firmy Dell zastanawiają się, jak liderzy mogą pozyskiwać i utrzymywać nowych i obecnych pracowników.

  • Twoje prawdziwe ja

   Poznaj naszą kulturę organizacyjną, która ułatwia pracę członkom zespołu.