• Zasady, stanowiska i wytyczne

  W naszej wizji lepszej przyszłości zasady, stanowiska i wytyczne określają nasze podejście do pracowników, społeczności, środowiska i nie tylko.

  • Kodeks postępowania

   Dokument „Nasze mocne strony” określa oczekiwania naszych pracowników dotyczące etycznego postępowania oraz zgodności z literą i duchem obowiązujących przepisów, którymi się kierujemy w działalności.

  • Grupa interesu

   W miarę opracowywania naszych stanowisk w kwestiach związanych z polityką i podejmowania decyzji o tym, gdzie i kiedy należy prowadzić działania, angażujemy nasze grupy interesariuszy: członków zespołów, klientów, partnerów, społeczności, inwestorów i decydentów.

  • Polityka publiczna

   Firma Dell stosuje zasadę ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących finansowania kampanii, które regulują zasady wspierania działalności politycznej i wymogi dotyczące ujawniania takich subwencji.

  • Globalna polityka ochrony środowiska

   Nasze zobowiązanie do odpowiedzialności za środowisko zaczyna się od operacji, rozciąga się na łańcuch dostaw i ostatecznie zapewnia klientom możliwości wspólnego działania w zrównoważony sposób.