Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Podpora nástroje Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Summary: Získejte informace o nástroji Dell OpenManage Server Administrator (OMSA), výkonném nástroji pro správu serverů Dell. Objevte jeho funkce a zjistěte, jak jej efektivně používat.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Konec životnosti nástroje OpenManage Server Administrator

Během roku 2024 dosáhne nástroj OpenManage Server Administrator (OMSA) konce své životnosti. Nástroj OMSA však bude podporován až do konce podpory v roce 2027. Společnost Dell Technologies doporučuje spravovat servery PowerEdge pomocí kombinace následujících nástrojů pro správu systémů:

Nástroj Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) nabízí komplexní řešení pro správu systému 1:1 následujícími dvěma způsoby: z integrovaného uživatelského rozhraní (UI) ve webovém prohlížeči a z rozhraní příkazového řádku (CLI) prostřednictvím operačního systému.

OpenManage Server Administrator
Obrázek 1: OpenManage Server Administrator

Nástroj Dell OpenManage Server Administrator je navržen pro správce systému, kterým umožňuje spravovat serverové systémy místně či vzdáleně prostřednictvím sítě. Nabízí správcům systému možnost soustředit se na správu celé sítě díky přístupu ke komplexní správě systému 1-k-1. Nástroj Dell OpenManage Server Administrator přináší výhody správcům systémů tím, že poskytuje flexibilitu při správě systémů se servery Dell. V kontextu nástroje Server Administrator se systémem rozumí samostatný systém, systém s připojenými jednotkami síťového úložiště v samostatném šasi nebo modulární systém sestávající z jednoho nebo více serverových modulů v modulární skříni. Nástroj Server Administrator poskytuje informace o:

 • systémech, které pracují správně, a těch, které mají problémy,
 • systémech, které vyžadují obnovení na dálku.

OpenManage Enterprise je aplikace pro správu a monitorování systémů, která poskytuje komplexní přehled o serverech, šasi, úložištích a síťových přepínačích Dell v podnikové síti. Další informace o softwaru OpenManage Enterprise naleznete v článku Podpora softwaru Dell OpenManage Enterprise. Řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) poskytuje podobné informace a funkce mimopásmovou metodou. Poskytuje také přístup bez ohledu na stav operačního systému. Další informace o řadiči iDRAC naleznete v článku Podpora řadiče iDRAC9 (Integrated Dell Remote Access Controller 9).

Cause

Není k dispozici

Resolution

Po kliknutí na příslušný předmět získáte informace o stažení a instalaci, dokumentaci, dokumentech whitepaper a informace o komunitě.


Stažení a instalace

Nástroj Dell OpenManage Server Administrator je podporován ve většině verzí operačních systémů Microsoft Windows, Linux a ESXi. Nástroj OpenManage Server Administrator lze navíc nainstalovat v různých scénářích nasazení, aby se minimalizoval dopad na spravovaný systém a bylo možné jej spravovat na dálku. Další informace naleznete v instalační příručce nástroje OpenManage – Linux (obsahuje ESXi) a v instalační příručce nástroje OpenManage – Microsoft Windows v části Dokumentace.

Chcete-li stáhnout nejnovější verzi nástroje Dell OpenManage Server Administrator pro svůj systém:

 • Přejděte na adresu Dell.com/support a vyberte model serveru nebo zadejte výrobní číslo.
 • Vyberte položku Ovladače a soubory ke stažení.
 • Vyberte operační systém svého systému.
 • Zadejte klíčové slovo Server Administrator.
 • Stáhněte si soubor Dell OpenManage Server Administrator Managed Node.

V tomto článku jsou popsány kroky potřebné k instalaci nástroje Dell OpenManage Server Administrator na operačním systému Windows, který vám umožní spravovat váš server Dell PowerEdge.

Instalace nástroje Dell OpenManage Server Administrator na systému Windows

Nástroj Server Administrator můžete nainstalovat na několik systémů pomocí bezobslužné instalace v síti. Instalační program Dell OpenManage zajišťuje instalační skripty a balíčky RPM, které obstarávají instalaci a odinstalaci nástroje Dell OpenManage Server Administrator a dalších softwarových komponent na spravovaném systému.

Poznámka:
 • Pokud máte modulární systém, je nutné nainstalovat nástroj Server Administrator na každý serverový modul nainstalovaný v šasi.
 • Nejprve odinstalujte všechny staré verze nástroje OpenManage Server Administrator. Restart není vyžadován.

Instalace nástroje Dell OpenManage Server Administrator

 1. Rozbalte stažený soubor Dell OpenManage Server Administrator Managed Node, výchozí umístění při rozbalení je C:\OpenManage.
 2. Po rozbalení přejděte do složky C:\OpenManage\Windows a spusťte soubor setup.exe. Tím zahájíte instalaci na serveru či hostiteli, které chcete spravovat. Objeví se okno instalace nástroje Dell OpenManage s výzvou k volbě nástrojů, které chcete nainstalovat. Dále se zobrazí stavová obrazovka s požadavky nástroje Dell OpenManage Server Administrator a spustí se kontroly požadavků na spravovaný systém.

Obrazovka s požadavky nástroje OpenManage
Obrázek 2: Obrazovka s požadavky nástroje OpenManage

 1. Před pokračováním s instalací vyřešte všechny případné chyby a varování. Až budete připraveni provést instalaci softwaru, klikněte na možnost Server Administrator.

Tlačítko Server Administrator
Obrázek 3: Tlačítko Server Administrator

 1. Zobrazí se průvodce Dell OpenManage Server Administrator. Klikněte na možnost Next.

Tlačítko Next
Obrázek 4: Tlačítko Next

 1. Přijměte licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Next.

Licenční smlouva OpenManage Server Administrator
Obrázek 5: Licenční smlouva OpenManage Server Administrator

 1. Vyberte požadovaný typ instalace.
  • Typical: Nainstalují se všechny funkce programu.
  • Custom: Můžete si vybrat, které funkce se mají nainstalovat, a zvolit adresář instalace.
  Pokud chcete provést vlastní instalaci, vyberte možnost Custom a pokračujte kliknutím na možnost Next.

Možnosti typu instalace nástroje OpenManage
Obrázek 6: Možnosti typu instalace nástroje OpenManage

 1. Vyberte, které funkce se mají nainstalovat, a zvolte složku umístění. Až budete hotovi, klikněte na možnost Next.

Funkce nástroje OpenManage Server Administrator
Obrázek 7: Funkce nástroje OpenManage Server Administrator

 1. Instalaci zahajte kliknutím na možnost Install.

Tlačítko Install
Obrázek 8: Tlačítko Install

 1. Spustí se proces instalace.

Instalace nástroje OpenManage Server Administrator
Obrázek 9: Instalace nástroje OpenManage Server Administrator

 1. Po dokončení instalace ukončete instalační program kliknutím na tlačítko Finish.

Tlačítko Finish
Obrázek 10: Tlačítko Finish


Přihlášení do nástroje Dell OpenManage Server Administrator

Webové rozhraní nástroje Dell OpenManage můžete otevřít pomocí ikony na ploše. Lze k němu rovněž přistupovat z prohlížeče v libovolném počítači, který je ve stejné síti jako hostitel.

 • Zadejte IP adresu hostitelského operačního systému, poté dvojtečku a poté číslo portu 1311 nástroje OpenManage Server Administrator.
 • Spusťte webové rozhraní nástroje OpenManage (příklad: https://192.168.1.100:1311 nebo https://localhost:1311) (část 192.168.1.100 nahraďte IP adresou hostitelského serveru).
 • Chcete-li pokračovat, přeskočte všechny chyby certifikátu, nebo přidejte IP adresu do důvěryhodné zóny.
 • Přihlaste se pomocí uživatelského jména místního správce a hesla pro hostitele.

Přihlášení do nástroje OpenManage Server Administrator
Obrázek 11: Přihlášení do nástroje OpenManage Server Administrator

Instalace nástroje Dell OpenManage Server Administrator v systému Linux

Znalostní databáze Dell nabízí kompletní knihovnu návodů ke všem verzím nástroje Dell OpenManage Server Administrator. Tyto návody obsahují pokyny k instalaci nástroje Dell OpenManage Server Administrator ve většině podnikových operačních systémů, včetně systému Red Hat Enterprise Linux.

Pokyny pro váš operační systém naleznete následovně:
 1. Přejděte na stránku se seznamem produktů OpenManage Server Administratorvyberte svou verzi.
 2. Přejděte na kartu Dokumentace.
 3. Přejděte dolů do části Příručky a vyhledejte položku Dell EMC OpenManage Installation Guide – Linux Version a poté nejnovější dostupnou verzi.
 4. Vyberte možnost Zobrazit stránku. Tím přejdete na návod k instalaci nástroje OpenManage Server Administrator na operační systémy Linux, mezi které patří i Red Hat Enterprise Linux. 
 5. V levé části stránky najdete obsah. Přejděte dolů na část Installing Managed System Software On Supported Linux and VMware ESXi operating systems. Tam najdete všechny odkazy a dokumenty potřebné k instalaci nástroje OpenManage Server Administrator do systému Red Hat Enterprise Linux.

Dokumentace

Chcete-li získat přístup k dokumentaci a podrobnostem o jednotlivých verzích, vyberte verzi nástroje OpenManage Server Administrator. Poté klikněte na kartu Dokumentace. Zobrazí se uživatelská příručka k nástroji OpenManage Server Administrator a další dokumenty. Mezi další dokumenty patří průvodce instalací, průvodce rozhraním příkazového řádku (CLI), poznámky k verzi a další.


Dokumenty whitepaper


Komunita

Získejte další pomoc a diskutujte o dalších tématech na obecných komunitních fórech ohledně správy systému.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

OpenManage Server Administrator

Last Published Date

27 Feb 2024

Version

14

Article Type

Solution