Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Summary: Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator (OMSA), wydajnego narzędzia do zarządzania systemami dla serwerów firmy Dell. Poznaj jego funkcje i dowiedz się, jak efektywnie z niego korzystać. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Koniec żywotności oprogramowania OpenManage Server Administrator

Oprogramowanie OpenManage Server Administrator (OMSA) osiągnie koniec żywotności w 2024 roku. Oprogramowanie OMSA będzie jednak wspierane do końca żywotności wsparcia technicznego w 2027 r. Firma Dell Technologies zaleca zarządzanie serwerami PowerEdge za pomocą kombinacji następujących narzędzi do zarządzania systemami:

Oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) to kompleksowe rozwiązanie z zakresu zarządzania systemami jeden-do-jednego na dwa następujące sposoby: z poziomu zintegrowanego interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce internetowej oraz z poziomu systemu operacyjnego za pomocą wiersza poleceń.

OpenManage Server Administrator
Rysunek 1. OpenManage Server Administrator

Oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator umożliwia administratorom systemu lokalne i zdalne zarządzanie systemami serwerowymi w sieci. Pozwala administratorom systemów skupić się na zarządzaniu całością sieci, oferując wszechstronne i kompleksowe zarządzanie systemami. Oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator jest korzystne dla administratorów systemów, ponieważ zapewnia elastyczność w zakresie zarządzania systemami za pomocą serwerów firmy Dell. W kontekście oprogramowania Server Administrator system odnosi się do niezależnego systemu z podłączonymi sieciowymi jednostkami pamięci masowej w oddzielnej obudowie lub systemu modułowego składającego się z jednego lub więcej modułów serwera w obudowie modułowej. Server Administrator zawiera informacje na temat:

 • Systemów, które działają poprawnie, oraz systemów, w których występują problemy
 • Systemów wymagających zdalnej operacji odtwarzania

OpenManage Enterprise to aplikacja do zarządzania systemami i monitorowania, która zapewnia kompleksowy widok serwerów Dell, obudów, pamięci masowej i przełączników sieciowych w sieci firmowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania OpenManage Enterprise, zapoznaj się z artykułem Pomoc techniczna dla oprogramowania Dell OpenManage Enterprise. Kontroler Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) dostarcza podobne informacje i funkcje w metodzie zewnątrz-pasmowej. Zapewnia również dostęp, niezależnie od stanu systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontrolera iDRAC, zapoznaj się z artykułem Pomocą techniczną dla kontrolera Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9).

Cause

Nie dotyczy

Resolution

Aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania, dokumentacji, opracowań i informacji o społeczności, kliknij odpowiedni temat.


Pobierz i zainstaluj

Oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator jest obsługiwane w większości wersji systemów operacyjnych Microsoft Windows, Linux i ESXi. Ponadto oprogramowanie OpenManage Server Administrator można instalować w różnych sytuacjach wdrażania w celu zminimalizowania wykorzystania pamięci w systemie zarządzanym i zdalnie zarządzanym. Sprawdź przewodnik instalacji OpenManage – Linux (obejmuje system ESXi) i przewodnik instalacji OpenManage – Microsoft Windows w Dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator dla swojego systemu:

 • Przejdź na stronę Dell.com/support i wybierz model serwera lub wprowadź kod Service Tag.
 • Wybierz Sterowniki i pliki do pobrania.
 • Wybierz system operacyjny dla swojego systemu.
 • Słowo kluczowe: Server Administrator.
 • Pobierz plik Dell OpenManage Server Administrator lub węzła zarządzanego.

W tym artykule opisano czynności, które należy wykonać, aby zainstalować program Dell OpenManage Server Administrator w systemie operacyjnym Windows w celu zarządzania serwerem Dell PowerEdge.

Instalowanie narzędzia Dell OpenManage Server Administrator w systemie Windows

Oprogramowanie Server Administrator można zainstalować w wielu systemach przez proces instalacji nienadzorowanej w sieci. Oprogramowanie instalacyjne Dell OpenManage zapewnia skrypty instalacyjne i pakiety RPM do instalacji i dezinstalacji programu Dell OpenManage Server Administrator i innych składników oprogramowania systemu zarządzania na zarządzanym systemie.

Uwaga:
 • w przypadku systemu modułowego konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Server Administrator na każdym module zamontowanym w obudowie.
 • Najpierw odinstaluj wszystkie stare wersje oprogramowania OpenManage Server Administrator. Ponowne uruchomienie komputera nie jest wymagane.

Przeprowadzanie instalacji oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator

 1. Rozpakuj pobrany plik węzła zarządzanego Dell EMC OpenManage Server Administrator w lokalizacji domyślnej rozpakowywania C:\OpenManage.
 2. Po rozpakowaniu przejdź do lokalizacji C:\OpenManage\Windows i uruchom plik setup.exe, aby rozpocząć instalację na serwerze lub hoście, którym chcesz zarządzać. Zostanie wyświetlone okno instalacji oprogramowania Dell OpenManage oraz monit o wybranie narzędzia do zainstalowania. Następnie wyświetlony zostanie ekran stanu wymagań wstępnych oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator i uruchomi się kontrola wymagań wstępnych dla zarządzanego systemu.

Ekran wymagań wstępnych oprogramowania OpenManage
Rysunek 2. Ekran wymagań wstępnych oprogramowania OpenManage

 1. Przed kontynuowaniem instalacji napraw wszystkie błędy i sytuacje generujące ostrzeżenia. Kiedy wszystko będzie gotowe do instalacji oprogramowania, kliknij opcję Server Administrator.

Przycisk Server Administrator
Rysunek 3. Przycisk Server Administrator

 1. Po wyświetleniu okna kreatora instalacji oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator kliknij przycisk Dalej.

Przycisk Dalej
Rysunek 4. Przycisk Dalej

 1. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Umowa licencyjna OpenManage Server Administrator
Rysunek 5. Umowa licencyjna OpenManage Server Administrator

 1. Wybierz żądany typ instalacji:
  • Typowa: Wszystkie funkcje programu są zainstalowane.
  • Niestandardowa: Wybierz funkcje do zainstalowania i katalog instalacyjny.
  Aby przeprowadzić instalację niestandardową, wybierz opcję Niestandardowa i kliknij Dalej, aby kontynuować.

Opcje instalacji OpenManage
Rysunek 6. Opcje instalacji OpenManage

 1. Wybierz funkcje do zainstalowania i zaznacz folder docelowy. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Dalej.

Funkcje OpenManage Server Administrator
Rysunek 7. Funkcje OpenManage Server Administrator

 1. Aby rozpocząć instalację, kliknij opcję Zainstaluj.

Przycisk Install
Rysunek 8. Przycisk Install

 1. Rozpocznie się proces instalacji.

Zainstaluj OpenManage Server Administrator
Rysunek 9. Zainstaluj OpenManage Server Administrator

 1. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.

Przycisk Zakończ
Rysunek 10. Przycisk Zakończ


Logowanie do Dell OpenManage Server Administrator

Dostęp do interfejsu sieciowego Dell OpenManage można uzyskać za pomocą ikony na pulpicie. Dostęp do niego można uzyskać również z dowolnego komputera w tej samej sieci co host za pomocą przeglądarki internetowej.

 • Wprowadź adres IP systemu operacyjnego hosta, a następnie dwukropek i numer portu 1311 OpenManage Server Administrator.
 • Uruchom interfejs internetowy oprogramowania OpenManage (na przykład https://192.168.1.100:1311 lub https://localhost:1311) (zastąp 192.168.1.100 adresem IP serwera hosta).
 • Pomiń wszystkie błędy certyfikatu, aby kontynuować, lub dodaj adres IP do strefy zaufanej.
 • Zaloguj się przy użyciu nazwy i hasła lokalnego administratora hosta.

Zalogowano do narzędzia OpenManage Server Administrator
Rysunek 11. Zalogowano do narzędzia OpenManage Server Administrator

Instalowanie narzędzia Dell OpenManage Server Administrator w systemie Linux

Baza wiedzy firmy Dell zawiera kompletną bibliotekę instrukcji dotyczących wszystkich wersji narzędzia Dell OpenManage Server Administrator. Te podręczniki zawierają instrukcje dotyczące procesu instalacji oprogramowania Dell OpenManage Server Administrator w większości systemów operacyjnych typu Enterprise, w tym Red Hat Enterprise Linux.

Wykonaj następujące czynności, aby znaleźć instrukcje dotyczące danego systemu operacyjnego:
 1. Przejdź do strony listy produktów OpenManage Server Administrator i wybierz swoją wersję.
 2. Przejdź do karty Dokumentacja.
 3. Przewiń w dół do sekcji Podręczniki i odszukaj Przewodnik instalacji oprogramowania Dell EMC OpenManage — wersja dla systemu Linux, a następnie znajdź najnowszą dostępną wersję.
 4. Wybierz opcję Wyświetl stronę. Spowoduje to wyświetlenie przewodnika instalacji oprogramowania OpenManage Server Administrator dla rodziny systemów operacyjnych Linux, do której należy system Red Hat Enterprise Linux. 
 5. W lewej części strony widoczny jest spis treści. Przewiń w dół do pozycji „Instalowanie oprogramowania Managed System Software w obsługiwanych systemach operacyjnych Linux i VMware ESXi”. W tym miejscu można znaleźć wszystkie łącza i dokumenty wymagane do zainstalowania narzędzia OpenManage Server Administrator w systemie Red Hat Enterprise Linux.

Dokumentacja

Aby uzyskać dostęp do dokumentacji i szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych wersji, wybierz wersję oprogramowania OpenManage Server Administrator. Następnie kliknij kartę Dokumentacja. Zostanie wyświetlony podręcznik użytkownika OpenManage Server Administratora i dodatkowe dokumenty. Inne dokumenty obejmują m.in. Instrukcję instalacji, Przewodniki interfejsu wiersza polecenia (CLI) i Informacje dotyczące wydania.


Opracowania


Społeczność

Uzyskaj dodatkową pomoc i dowiedz się więcej na forach społeczności poświęconym zarządzaniu systemem.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

OpenManage Server Administrator

Last Published Date

27 Feb 2024

Version

14

Article Type

Solution