Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Stöd för Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Summary: Läs mer om Dell OpenManage Server Administrator (OMSA), ett kraftfullt systemhanteringsverktyg för Dell-servrar. Upptäck dess funktioner och hur du använder den effektivt.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Slutet på livslängden för OpenManage Server Administrator

OpenManage Server Administrator (OMSA) når slutet av sin livslängd under 2024. OMSA kommer dock att stödjas fram till slutet av supportens livslängd fram till 2027. Dell Technologies rekommenderar att du hanterar dina PowerEdge-servrar med hjälp av en kombination av följande systemhanteringsverktyg:

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) tillhandahåller en omfattande 1-till-1-lösning för systemhantering på följande två sätt: från ett integrerat, webbläsarbaserat användargränssnitt (UI) och från ett kommandoradsgränssnitt (CLI) via operativsystemet.

OpenManage Server Administrator
Bild 1: OpenManage Server Administrator

Dell OpenManage Server Administrator är utformad så att systemadministratörer kan hantera serversystem både lokalt och på distans i ett nätverk. Det gör att systemadministratörer kan fokusera på att hantera hela nätverket genom att tillhandahålla en omfattande en-till-en-systemhantering. Dell OpenManage Server Administrator gynnar systemadministratörer genom att ge flexibilitet i hur systemadministratören utför systemhantering med deras Dell-servrar. När det gäller Server Administrator avser ett system ett fristående system, ett system med anslutna nätverkslagringsenheter i ett separat chassi eller ett modulärt system som består av en eller flera servermoduler i ett modulärt hölje. Du kan använda Server Administrator till att få information om följande:

 • datorer som fungerar på rätt sätt och datorer med problem
 • datorer som du måste utföra återställningsåtgärder på

OpenManage Enterprise är ett systemhanterings- och övervakningsprogram som ger en heltäckande översikt över Dells servrar, chassin, lagringsenheter och nätverksswitchar i företagsnätverket. Mer information om OpenManage Enterprise finns i Support för Dell OpenManage Enterprise. Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) ger liknande information och funktioner i en out-of-band-metod. Det ger också åtkomst, oavsett operativsystemets tillstånd. Mer information om iDRAC finns i Support för Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9).

Cause

Inte applicerbart

Resolution

Om du vill ha information om hur du hämtar och installerar, dokumentation, informationsdokument och information om communityn klickar du på respektive ämne.


Ladda ned och installera

Dell OpenManage Server Administrator stöds på de flesta versioner av operativsystemen Microsoft Windows, Linux och ESXi. OpenManage Server Administrator kan även installeras i olika driftsättningsscenarier för att minimera belastningen på det hanterade systemet och fjärrhanteras. Mer information finns i installationsmanualen för OpenManage – Linux (inklusive ESXi) och OpenManage Installation Guide – Microsoft Windows i dokumentationen .

Så här laddar du ner den senaste versionen av Dell OpenManage Server Administrator till ditt system:

 • Gå till Dell.com/support och välj servermodell eller ange service tag-numret.
 • Välj drivrutiner och hämtningsbara filer
 • Välj operativsystem för datorn.
 • Ange nyckelordet ”Server Administrator”.
 • Ladda ner Dell OpenManage Server Administrator eller Managed Node

I den här artikeln beskrivs de steg som krävs för att installera Dell OpenManage Server Administrator på ett Windows-operativsystem för hantering av Dell PowerEdge-servern.

Installera Dell OpenManage Server Administrator på Windows

Du kan installera Server Administrator på flera system via en oövervakad installation över ett nätverk. Installationsprogrammet Dell OpenManage innehåller installationsskript och RPM-paket för att installera och avinstallera Dell OpenManage Server Administrator och andra programkomponenter i ditt hanterade system.

Obs!
 • Om du har ett modulsystem måste du installera Server Administrator på varje servermodul som installeras i chassit.
 • Avinstallera alla gamla versioner av OpenManage Server Administrator först. Du behöver inte starta om.

Utföra installationen av Dell OpenManage Server Administrator

 1. Packa upp den nedladdade Dell OpenManage Server Administrator Managed Node-filen på standardplatsen för uppackning, C:\OpenManage.
 2. När du har packat upp bläddrar du till C:\OpenManage\Windows och kör setup.exe för att påbörja installationen på den server eller värd som du vill hantera. Fönstret Dell OpenManage Install visas och du uppmanas att välja vilket verktyg som ska installeras. Därefter visar och kör statusskärmen för Dell OpenManage Server Administrator kravkontrollerna för det hanterade systemet.

Skärm med krav för OpenManage
Bild 2: Skärm med krav för OpenManage

 1. Åtgärda alla fel- och varningssituationer innan du fortsätter med installationen. När du är redo att installera programvaran klickar du på Server Administrator.

Knappen Server Administrator
Bild 3: Knappen Server Administrator

 1. Guiden Dell OpenManage Server Administrator visas. Klicka på Next.

Knappen Nästa
Bild 4: Knappen Nästa

 1. Godkänn licensavtalet och klicka sedan på Next.

Licensavtal för OpenManage Server Administrator
Bild 5: Licensavtal för OpenManage Server Administrator

 1. Välj den typ av installation som krävs:
  • Typiska: Alla programfunktioner är installerade.
  • Anpassade: Välj vilka funktioner du vill installera och välj installationskatalog.
  Om du vill utföra en anpassad installation väljer du Anpassad och klickar sedan på Nästa för att fortsätta.

Alternativ för OpenManage-konfigurationstyp
Bild 6: Alternativ för OpenManage-konfigurationstyp

 1. Välj vilka funktioner du vill installera och kontrollera målmappen. När du är redo att fortsätta klickar du på Next.

Funktioner i OpenManage Server Administrator
Bild 7: Funktioner i OpenManage Server Administrator

 1. Starta installationen genom att klicka på Installera.

Knappen Installera
Bild 8: Knappen Installera

 1. Installationsprocessen börjar.

Installation av OpenManage Server Administrator
Bild 9: Installation av OpenManage Server Administrator

 1. När installationen är klar klickar du på Slutför för att avsluta installationsprogrammet.

Knappen Slutför
Bild 10: Knappen Slutför


Logga in på Dell OpenManage Server Administrator

Du kommer åt Dell OpenManage-webbgränssnittet med hjälp av ikonen på skrivbordet. Den kan också nås från vilken dator som helst i samma nätverk som värden med hjälp av en webbläsare.

 • Ange IP-adressen för värdoperativsystemet följt av ett kolon och därefter OpenManage Server Administrator-portnumret 1311.
 • Starta OpenManage-webbgränssnittet (exempel – https:// 192.168.1.100:1311 eller https:// localhost:1311) (ersätt 192.168.1.100 med värdserverns IP-adress).
 • Hoppa över eventuella certifikatfel för att fortsätta eller lägg till IP-adressen i din betrodda plats.
 • Logga in med ditt lokala administratörsanvändarnamn och lösenord för värden.

OpenManage Server Administrator inloggad
Bild 11: OpenManage Server Administrator inloggad

Installera Dell OpenManage Server Administrator i Linux

I Dells kunskapsdatabas finns ett komplett bibliotek med handböcker för alla versioner av Dell OpenManage Server Administrator. Dessa handböcker innehåller instruktioner om installationsprocessen för Dell OpenManage Server Administrator på de flesta företagsoperativsystem, inklusive Red Hat Enterprise Linux.

Följ stegen nedan för att hitta instruktionerna för ditt operativsystem:
 1. Gå till produktlistningssidan för OpenManage Server Administrator och välj din version.
 2. Gå till fliken Dokumentation .
 3. Bläddra ner till avsnittet Handböcker och leta reda på Dell EMC OpenManage Installation Guide – Linux-version följt av den senaste tillgängliga versionen.
 4. Välj Visa sida. Då kommer du till installationsguiden för OpenManage Server Administrator för Linux-serien av operativsystem, inklusive Red Hat Enterprise Linux. 
 5. Till vänster på denna sida finns innehållsförteckningen. Bläddra ned till Installera hanterad systemprogramvara på Linux- och VMware ESXi-operativsystem som stöds. Alla länkar och all dokumentation som behövs för att installera OpenManage Server Administrator på Red Hat Enterprise Linux finns här.

Dokumentation

Om du vill komma åt dokumentationen och informationen för enskilda versioner väljer du din OpenManage Server Administrator-version . Klicka sedan på fliken Dokumentation . Bruksanvisningen för OpenManage Server Administrator och ytterligare dokument visas. Andra dokument omfattar installationshandböcker, CLI-manual (Command Line Interface), versionskommentarer med mera.


Informationsdokument


Community

Få mer hjälp och diskutera mer på communityforumen för Systems Management Allmänt.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

OpenManage Server Administrator

Last Published Date

27 Feb 2024

Version

14

Article Type

Solution