Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Diagnostika

Tabela 1. DiagnostikaV spodnji razpredelnici so diagnostični pregledi, ki jih podpira vaš računalnik.
M-BIST L-BIST
Namen orodja za diagnostiko Oceni stanje delovanja sistemske plošče za nadaljnje reševanje simptomov »No Power«, »No Post« in »No Vide« in zmanjšanje povezanih pozivov. Z izvedbo preskusa LCD Power Rail, ki omogoča izločitev simptoma »No Video« na sistemsko ploščo, zaslon LCD ali kabel, preveri, ali sistemska plošča dovaja napajanje zaslonu LCD.
Sprožilec Pritisk gumba M in gumba za vklop Vgrajeno v diagnostiko kod napak z eno lučko LED. Samodejno sproženo med preskusom POST.
Kazalnik ali napaka Lučka LED baterije sveti neprekinjeno oranžno Lučka LED indikatorja baterije utripa s kodo napake [oranžna, bela] = [2,8]
Navodilo za popravilo Označuje težavo s sistemsko ploščo. Označuje težavo s sistemsko ploščo.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\